Mød dine kunder

 

Zebicon blev klogere på image og ydelser efter en konsultation på Designskolen Kolding.

Hvordan gør man måleresultater fra en industriel 3D-scanning mere attraktive og anvendelige? Den danskejede virksomhed Zebicon blev meget klogere på deres eget image og ydelser, da de sammen med fem af virksomhedens kunder deltog i en designkonsultation på Designskolen Koldng.

- Først var folk lidt tøvende, da de så kassen med hjælpemidler, designerne havde med. Vores kunder kommer jo fra en teknisk baggrund, så det lå ikke lige først for, hvordan de skulle bruge glimmertape til at beskrive Zebicons image. Men så var der en, der fandt sådan en malermaske til at dække munden med og mente, den beskrev os godt, fordi vi har en høj grad af fortrolighed… og så kørte det ellers derudaf.
Katja Ramsing er Marketing Manager hos virksomheden Zebicon, er blevet klogere på sine kunder, efter at have deltaget i en designkonsultation med D2I fra Designskolen Kolding. Virksomhedens kerneydelse er 3D scanninger til brug i produktionen hos en lang række virksomheder fra blandt andet Metal & Industri, Medico og Energisektoren. En af Zebicons største udfordringer har gennem noget tid været at finde et fast format for, hvordan scannings-resultaterne bedst kan afrapportere til kunderne, så de rent faktisk bliver anvendt.

Men indsigt i og forståelse for, præcist hvordan brugernes behov og ønsker måtte se ud, har været svær at opnå. Derfor var målet med designkonsultationen at undersøge, hvordan Zebicon bedst kan komme tættere på deres kunder, for at kunne tilbyde ydelser af høj værdi.

Kunderne blev inviteret indenfor

- Fordi Zebicon er i en presset branche, betyder den gode kunderelation rigtigt meget, fortæller cand. design og Designkonsulent hos D2I, Pia Schytz.

- Derfor valgte vi at invitere fem af virksomhedens kunder med til workshoppen, for at kunne kortlægge brugerrejsen fra A til Z – det vil sige, kundernes oplevelse af mødet med Zebicons ydelser både før, under og efter selve ydelsen leveres. Det var en rigtigt stor øjenåbner for virksomheden på den måde at kunne overvære kunderne diskutere virksomheden live.

Og det er Zebicons ledelse enige i. Udover brugerrejsen kom selve måden, virksomheden afrapporterer på, også under lup. Designkonsultationen endte derfor med at udmønte sig i nogle helt konkrete anbefalinger til Zebicon.

- Vi har længe haft den frustrerende oplevelse, at vores målerapporter ikke blev ordentligt læst ude hos kunderne, fortæller Katja Ramsing:
- Og det ærgrede os, for vi leverer jo faktisk nogle rigtigt gode resultater, der kan spare virksomhederne for mange penge, hvis de ellers forstår at udnytte dem.

Til workshoppen kom det frem, at rapporterne måske kunne bygges helt anderledes op – og det var helt ny viden for os.

Mere mening, mindre fyld i rapporter

På nogle af de mange post-its, Zebicon kunne hjembringe fra designkonsultationen, blev der blandt andet efterlyst ’sparring, rådgivning og holdning’, og det blev påpeget, at rapporterne indeholdt ’for mange sider, for meget fyld’.

Virksomheden har derfor efterfølgende lavet en helt ny template for afrapportering. Dels er antallet af sider reduceret kraftigt. Dels er der blevet designet en ny rapportforside, der giver et kort, samlet overblik over Zebicons kommentarer til målingen, for at imødekomme efterlysningen af rådgivning. -

- Vi kommer ikke med nogen endelig konklusion i vores rapporter, da det er op til kunderne at vurdere om de kan acceptere de afvigelser, der er i målingerne – men vi fremhæver de observationer, vi har gjort, på forsiden, så det er nemt at orientere sig hurtigt, siger Katja Ramsing, der allerede har fået de første, positive tilbagemeldinger fra Zebicons kunder.

Derfor har hun også kun rosende ord tilovers for mødet med designerne:
- Jeg fik virkelig øjnene op for en ny, inspirerende og meget brugbar måde at arbejde på. Jeg lærte, hvordan kreative processer kan fremprovokeres og systematiseres, så man på ”kommando” kan komme frem til nye ideer og løsninger. Der var lige til at overføre til hverdagen efter kursets afslutning. Jeg giver derfor designernes metoder thumbs-up.