Nyt dansk-tysk sundhedsprojekt

Designskolen Kolding skal bidrage med kreativitet og innovation i et stort sundhedsprojekt

Designskolen Kolding kommer til at spille en central rolle i et nyt ambitiøst projekt ved navn InnoCan, som skal give kræftpatienter hurtigere og mere skånsom behandling med ny såkaldt vital signs-teknologi.

InnoCan skal oprette et grænseoverskridende testcenter ved Næstved Sygehus og Universitetsklinikken i Lübeck, der skal arbejde tæt sammen med erhvervslivet. Her kan danske og tyske virksomheder komme med et produkt, som bliver testet igennem af personale og patienter og derefter godkendt, inden det slippes løs i resten af sundhedsvæsnet.

- Det skal gøre indgangen for virksomheder hurtigere og lettere. I dag tager det op til 15 år, fra et produkt introduceres, til det tages i brug i sundhedsvæsnet. Det er vores mål at komme ned på tre år, fortæller Niels Henrik Holländer, ledende overlæge på onkologisk afdeling ved Næstved Sygehus, som er projektets hovedpartner.

Den røde tråd gennem systemet

Den nye teknologi kan ændre arbejdsgangene på sygehuset, og for at det fungerer så effektivt som muligt, er det vigtigt, at personalet er klar til at håndtere den nye teknologi. Det har InnoCan også taget højde for i projektet. 

- Vi ser tit, at ny, smart teknologi eller nye organisationsmodeller ender med slet ikke at blive brugt ude i de organisationer eller virksomheder, hvor det ellers skulle gøre hverdagen lettere, siger Laila Grøn Truelsen leder af LAB for Socialt Design og ansvarlig for Designskolen Koldings del af projektet.

- Det skyldes, at man ikke har haft implementeringen af systemet eller teknologien med i overvejelserne, da man udviklede det, og så er det endt med bare at gøre hverdagen mere besværlig i stedet. Derfor har projektet valgt at have designere inde over udviklingen. Noget af det, design kan, er at inddrage brugeren, tænke nye systemer ind i en kompleks virkelighed, og få helheden til at fungere, slutter hun.

Ud over Designskolen og Næstved Sygehus deltager bl.a. Odense Universitetshospital, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsinnovation Sjælland, ligesom der på den sydlige side er partnere som universitetssygehusene i Lübeck og Kiel og kræftregistret i Schleswig-Holstein.

InnoCan har modtaget 19 millioner kroner i støtte fra Interreg-programmet Deutschland-Danmark. Heraf havner 1,26 mio. hos Designskolen Kolding.

 

Fakta
- Det samlede budget er på cirka 32 millioner kroner, heraf vil cirka 19 millioner kroner være EU-støtte.
- Støtten gives af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Europa-Kommissionens støtteprogrammer for interregionale projekter.
- InnoCans projektperiode er 3 år.