Patient-demokrati

Hvordan gør vi den svære samtale lidt lettere og mere forståelig, så patienten - uanset social baggrund - rent faktisk selv er med til at tage stilling til, hvilken behandling der er bedst?

Det har adjunkt på Designskolen Kolding Eva Knutz set nærmere på med det netop afsluttede projekt "Patient-demokrati".

I løbet af projektet deltog hun i en række konsultationer om kræft-diagnosticering og undersøgte, hvordan det man kan kalde den fælles beslutningsproces praktiseres på hospitalerne.

Via en serie af designeksperimenter undersøgte hun de magtstrukturer, som gør sig gældende under konsultationerne. Målet var at stille spørgsmål ved hospitalernes egen opfattelse af demokrati og anvende design-aktivisme til at genforhandle roller og rettigheder for patienter og dermed udforske forskellige virkeligheder, hvor patienten bliver en borger med demokratiske rettigheder.

På sigt kan forskningsresultaterne forbedre dialogen og den demokratiske praksis i forbindelse med konsultationer mellem læge og patient.

Grå zoner
Rektor Elsebeth Gerner Nielsen siger:
- Med projektet adresserer Eva Knutz en "grå-zone-problematik" på sygehusene. Det vil sige et af de områder, som ikke har en faglighed eller en virksomhed, som kan tage ansvaret for problemet og løse det. I dette tilfælde patientsikkerhed.

Samarbejdspartnere
"Patient-demokrati" er integreret i partnerskabsaftalen mellem Designskolen Kolding og Sygehus Lillebælt. Eva Knutz har igennem hele projektet arbejdet tæt sammen med Enhed for Sundhedstjenesteforskning og den onkologiske afdeling på Vejle Sygehus.