Workshop om ankomstrummet i fremtidens kulturhuse

· Hvad er en god vært?
· Hvad er den gode ankomst?
· Hvordan skal stemningen være i rummet?
· Hvad skal der være mulighed for i rummet?

Det brugte 35 mennesker fra Vejle og Sønderborg Kommune en onsdag aften på at drøfte i en workshop på Designskolen Kolding. Det fælles er, at de er brugere af fremtidens kulturhuse, og at de har lyst til at påvirke, hvordan brugerne skal blive taget imod i husenes multifunktionelle ankomstrum. Det er Vejle Kommune, der har bedt Designskolen om hjælp til opgaven, og workshoppen i aftes var det første store møde mellem brugere og de to medarbejdere fra skolens udviklingsafdeling, arkitekt MAA Anne Corlin og designer Allan Schmidt.

Aftenen blev skudt i gang med inspirationsoplæg om scenografi og stemninger i rum, ankomstrum i forhold til overskuelighed samt bud på hvordan et rum kan fungere godt som vært.

Efterfølgende gik det intensive arbejde i gang, og der blev arbejdet seriøst og målrettet i alle grupper, der både talte sammen, tegnede og byggede.

Nogle af de ord som gik igen i forhold til ønsker for fremtidens ankomstrum var liv og mennesker. Det er vigtigt at der er fokus på det menneskelige. Der skal være åbenhed omkring funktioner, og der skal kunne foregå flere ting på samme tid, så muligheden for det uformelle og uplanlagte møde kan opstå.

Det er vigtigt med gennemsigtighed i rummet. Rummet må gerne fortælle en historie og være sanseligt. Det skal være sådan, at man kan komme en hel familie, med hver sit ærinde, og så mødes bagefter i det multifunktionelle ankomstrum - og så er der noget for alle. Det skal være mere end et venterum.

Arbejdet på aftenens workshop er en del af projektet analysefase (COLLECT) og skal danne fundament for det videre projektarbejde.