Rum til alle i fremtidens kulturhus 

Få inspiration til at bygge og ombygge kulturhus fra ny rapport.

Arkitekt, maa Anne Corlin og arkitekt maa Sidse Carroll er kommet med bud på indretning af det store og det lille ankomstrum i et kulturhus. De har udarbejdet rapporten for Vejle Kommune, Vejle Bibliotekerne og Bibliotek Sønderborg, men både den og de sammenfattende anbefalinger stilles til rådighed for alle interesserede.

Kerneudfordringen har været, hvordan man får afstemt forventnin¬gerne og skabt en fælles forståelse af at arbejde sammen, være sammen og dele rum på alle tider af døgnet, så rummet kan imødekomme de mange forskellige behov, huset brugere vil have til rummet.

Anbefalinger er udarbejdet på baggrund af analyser, indsigter og rumlige undersøgelser, som man kan læse mere om i rapporten. Tanken med anbefalingerne er, at de skal bruges som opmærksomhedspunkter og overvejelser, når arbejdet med realisering af de multifunktionelle rum i fremtidens kulturhuse begynder.

Anbefalingerne lyder 

1. Undersøg hvilke funktioner, der skal ligge internt i rummet, og hvilke, der skal koble sig på som eksterne funktioner, og hvad betyder det for rummet?

2. Lav et skema over, af hvem og hvordan huset formentlig vil blive brugt hen over dagen, i forhold til de funktioner, der er placeret i huset. Er der tidspunkter, hvor huset er øde, eller tidspunkter, hvor sameksistensen kan være problematisk?

3. Overvej om man kan koble rummet på andre af byens funktioner med henblik på at skabe mest muligt liv i rummet (også med fokus på ydertimerne).

4. Undersøg hvem brugerne er, og hvordan deres behov for ophold i rummet er.

5. Hav fokus på, hvad rummet ´inviterer´ til. Er det det samme som den måde, man øn¬sker, det skal bruges?

6. Overvej om den eksisterende kontekst kan bruges til at skabe en identitet i huset.

7. Hav fokus på materialer. Sørg for at lyden fra legeområder ikke runger i hele rummet. Skab mulighed for den nære samtale i det store rum, god akustik ved optræden

8. Skab mulighed for tydelig aflæsning af rum¬met og god vejvisning

Kontakt: Arkitekt maa Anne Corlin, Designskolen Koldings Laboratorium for Social Inklusion / anc@dskd.dk eller mobil 26193829 eller udviklingschef, projektor Mette Mikkelsen / mm@dskd.dk eller mobil 41111322