Rum til alle i fremtidens kulturhus 

Få inspiration til at bygge og ombygge kulturhus fra ny rapport.

Arkitekt, maa Anne Corlin og arkitekt maa Sidse Carroll er kommet med bud på indretning af det store og det lille ankomstrum i et kulturhus. De har udarbejdet rapporten for Vejle Kommune, Vejle Bibliotekerne og Bibliotek Sønderborg, men både den og de sammenfattende anbefalinger stilles til rådighed for alle interesserede.

Kerneudfordringen har været, hvordan man får afstemt forventnin¬gerne og skabt en fælles forståelse af at arbejde sammen, være sammen og dele rum på alle tider af døgnet, så rummet kan imødekomme de mange forskellige behov, huset brugere vil have til rummet.

Anbefalinger er udarbejdet på baggrund af analyser, indsigter og rumlige undersøgelser, som man kan læse mere om i rapporten. Tanken med anbefalingerne er, at de skal bruges som opmærksomhedspunkter og overvejelser, når arbejdet med realisering af de multifunktionelle rum i fremtidens kulturhuse begynder.

Anbefalingerne lyder 

1. Undersøg hvilke funktioner, der skal ligge internt i rummet, og hvilke, der skal koble sig på som eksterne funktioner, og hvad betyder det for rummet?

2. Lav et skema over, af hvem og hvordan huset formentlig vil blive brugt hen over dagen, i forhold til de funktioner, der er placeret i huset. Er der tidspunkter, hvor huset er øde, eller tidspunkter, hvor sameksistensen kan være problematisk?

3. Overvej om man kan koble rummet på andre af byens funktioner med henblik på at skabe mest muligt liv i rummet (også med fokus på ydertimerne).

4. Undersøg hvem brugerne er, og hvordan deres behov for ophold i rummet er.

5. Hav fokus på, hvad rummet ´inviterer´ til. Er det det samme som den måde, man øn¬sker, det skal bruges?

6. Overvej om den eksisterende kontekst kan bruges til at skabe en identitet i huset.

7. Hav fokus på materialer. Sørg for at lyden fra legeområder ikke runger i hele rummet. Skab mulighed for den nære samtale i det store rum, god akustik ved optræden

8. Skab mulighed for tydelig aflæsning af rum¬met og god vejvisning

Kontakt: Arkitekt maa Anne Corlin, Designskolen Koldings Laboratorium for Social Inklusion / anc@dskd.dk eller mobil 26193829 eller udviklingschef, projektor Mette Mikkelsen / mm@dskd.dk eller mobil 41111322

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.