Studiestart med en vision

Studerende blev mødt med en vision – og en invitation – på deres første dag

Designskolen Kolding summer igen af liv og kreativ energi. Det nye studieår er skudt i gang og med det en invitation til at diskutere, hvor Designskolen Kolding og dansk design er på vej hen.

Rektor Elsebeth Gerner Nielsen bød nemlig de studerende velkommen - på engelsk - med en tale om, hvad dansk design egentlig er. Og hvad det vil sige at have talent. Hvornår er man international? Og hvorfor er det vigtigt at være et værksted? Hun opfordrede i den forbindelse de studerende til at give deres holdninger til kende på en interaktiv væg skabt til formålet.

Med udgangspunkt i skolens vision …at være et internationalt talentværksted for udviklingen af dansk design talte hun bl.a. om dansk design som værdisæt:

- Dansk design er en meget integreret del af vores samfund og kultur. Et væsentligt kendetegn er, at dansk design er demokratisk. Tag f.eks. dansk mode, som ikke er noget, vi bare oplever på cat-walken. Nej vi oplever moden overalt i gadebilledet, ikke mindst fordi dansk mode er til at betale. Dansk design rummer nogle værdier – f.eks. at alle skal kunne være med... Dansk design er en del af det fundament, som skabte velfærdsstaten og velfærdssamfundet, hvis udgangspunkt er, at få har for meget og færre for lidt. I dag er dansk design i stigende grad ved at udvikle sig væk fra design af enkeltstående produkter, til i højere grad at bidrage til udvikling af systemer og oplevelser, som yderligere understøtter udviklingen af velfærdssamfundet. Brugerinddragelse i form af brugerdreven innovation eller co-design synes at være afgørende elementer, sagde hun blandt andet.

Men dansk design skal ikke lukke sig om sig selv. Et internationalt udsyn er vigtigt:

- Enhver kultur, som lukker sig om sig selv, dør. Derfor er det helt afgørende, at skolen er internationalt orienteret… Vi udlever med andre ord den del af vores værdisæt, som drejer sig om kulturel mangfoldighed. En værdi, vi dyrker – fordi vi er sikre på, at dansk design udvikler sig bedst i en åben, diskuterende og kritisk kultur, fortsatte hun.

Apropos talent og håndens arbejde
Alt imens designer Marieke Bülow ”live visualiserede” rektors ord og dermed på inspirerende vis forenede talent med håndværk, talte rektor om, hvad der skaber talent og om værkstederne betydning:

- For mig at se er viljestyrke mindst lige så afgørende som talent, hvis man skal blive en dygtig designer. Talent skabes ved både at ville og kunne.

Og betydningen af hånd og ånd når en designer arbejder:

- Uddannelsen til designer ligger i spændet mellem det teoretisk funderede og det praktisk manifesterede – man skal populært sagt kunne bevæge sig fra hovedet til hænderne og tilbage igen. Dette er særligt for designfagligheden og Designskolen adskiller sig derfor fra universiteterne ved at have værksteder hvor studerende kan udvikle afgørende håndværksfaglig erfaring og kompetence.