Udvikling og undervisning går hånd i hånd

Undervisningen får flere midler takket være virksomhedsaftaler.

Antallet af lektioner på Designskolen Kolding er ikke faldende. Tværtimod gives der flere midler end før til undervisningen takket være virksomhedsaftaler.

Siden 2009 er der således overført mellem 2,6 mio. og 5,6 mio. kr. årligt til undervisningen. De seneste tre år er der overført mere end 5 mio. kr. årligt. Og disse midler er vel at mærke ikke finansieret over finansloven, men er alene de eksterne midler, der er genereret via udviklingsaftaler med private virksomheder.

For studieåret 2013/14 blev der undervist i alt 13.950 lektioner på Designskolen Kolding fordelt på bachelor- og kandidatuddannelsen. Undervisningen er tilrettelagt så de fleste af lektionerne bliver afholdt på bacheloruddannelsen.

Lone Dalsgaard André, uddannelseschef på Designskolen Kolding, uddyber denne prioritering:

-At lægge størstedelen af lektionerne på bacheloruddannelsen sker for at skabe et fundament af viden og erfaring for den enkelte og ud fra den betragtning, at man som ny og ung studerende har mest brug for undervisning og vejledning. På kandidatuddannelsen er de studerende modnet både personligt og fagligt, og det giver god mening at tilrettelægge en stor del af undervisningen som individuel vejledning.

For at tage et eksempel betyder det for en bachelor-studerende på kommunikationsdesign et samlet antal lektioner pr. år på 829,3 eller 23,7 lektioner pr. uge i 35 uger. For en kandidatstuderende på samme studieretning er antallet af lektioner 383,5 pr. år eller 11,0 lektioner pr. uge i 35 uger. Det lavere antal lektioner på kandidatuddannelsen skyldes til dels den individuelle vejledning, men i høj grad også, at de studerende har en obligatorisk praktik på det ene semester og dermed tilbringer en fjerdedel af tiden væk fra skolen.

Lone Dalsgaard André slutter:

- Det er et stærkt ønske for os, at erhvervslivet, de offentlige systemer og andre oplever det kreative og innovative potentiale, som et samarbejde mellem en designer og en virksomhed rummer. Samtidig ønsker vi at klæde vores studerende bedst muligt på til at møde virkeligheden. Med vores virksomhedssamarbejder får vi opfyldt begge ønsker, og vi får kanaliseret både økonomi og knowhow ind i vores undervisning.