Wayfinding:

Vigtigt vi får lov til at gå videre med alle ideerne

Ansatte og ledelse fra Sygehus Lillebælt og Middelfart Sygehus tog godt imod projekt Wayfinding ved præsentationen fredag formiddag.

- Jeg har arbejdet i sygehusvæsenet i 35 år, og det er første gang, jeg ser så simpel en løsning på det problem, der har været på alle hospitaler til alle tider med, at patienter og pårørende farer vild. Selv personalet farer vild, sagde overlæge Bo Lunddal Krogh, der er materikeladministrator på sygehuset.

De mange medarbejdere, der har været inddraget i arbejdet, understregede, at det er vigtigt, at de nu får lov til at arbejde videre med ideerne.

- Lad Middelfart Sygehus bære faklen, og så kan vi videregive erfaringerne til andre sygehuse, sagde en.

Sygehus Lillebælts ledelse deltog i præsentationen, og sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen sagde, at erfaringen med forsknings-samarbejdet mellem Sygehus Lillebælt og Designskolen Kolding allerede nu har været så godt, at man kan forestille sig, man i projektet kan ansætte ph.d’er, præ docs og post docs til at bidrage til videnindsamlingen.

Rektor for Designskolen Kolding Elsebeth Gerner Nielsen slog fast, at man med projektet har startet en rejse med brugerne.

– Hvor viden normalt samles i lukkede foraer, forsøger vi at skabe et Living Lab. Det er en helt ny måde at samle viden på. Vi udvikler prototyper sammen med jer, og vi har taget et valg, som I nu kan se på og vurdere, om det er sådan, opgaven skal løses, eller I vil noget andet, sagde hun.

Opponenter med ros og forslag
Arkitekt Anne Corlin præsenterede arbejdet, hvorfor to opponenter kommenterede. Det var arkitekt Birgitte Juel Lau Eriksen fra Sygehus Lillebælt og designer, arkitekt Mads Quistgaard, der er adjungeret professor ved Designskolen Kolding. Birgitte Juel Lau Eriksen roste projektet for fine tests, fine konklusioner og gode pointer, men pegede også på, at projektet skal indtænke dem, der hverken læser godt eller husker godt – og at der efter hendes mening er brug for mere ro i forhallen, end der lægges op til i projektet.

Mads Quistgaard kaldte projektet ”Vildt spændende og fremragende”, og han glæder sig over, at projektet arbejder med det, der må være et kollektivt anliggende: At vejlede folk under pres. Han advarede mod for megen brug af lys og ser frem til en hårdere prioritering af virkemidlerne.

En af sygehusets medarbejdere fortalte om en bruger, der følte sig hensat til et diskotek med de stærke farver og mørke trapper – og en sagde under megen latter: Som fagperson må jeg sige: Det piktogram, I har lavet med en rygsøjle, skal I se på igen. Den ser noget sammenfaldet ud.”

Godt det ikke bare er endt i pænhed
Charlotte Toft-Petersen, der er kommunikationskoordinator på Sygehus Lillebælt, og som har været med i arbejdsgruppen, glædede sig over, at funktionaliteten er med, og at det ikke blot er endt i pænhed – og DK:s udviklingschef Mette Mikkelsen understregede, at sygehuset og brugerne nu har fået et forslag, som de må drøfte.

– Det er en prototype, og vi håber at få mulighed for at lave endnu et loop, sagde hun.

Stemningen var i hvert fald positiv for at fortsætte arbejdet .

-Vi skal ha’ brandet: Du skal til Middelfart, du skal til den blå sektion. Det må vi have fundet ud af, sagde Bo Lunddal Krogh. Og når det er på plads, har han lyst til at tænke store tanker – om teknologi og om en ph.d’er, der kan udfylde de store huller i vores viden om, hvad der sker ved ankomsten til et sygehus .