Om designuddannelsen

Uddannelser på Designskolen Kolding

Designuddannelserne på Designskolen Kolding er videregående uddannelser på bachelor- og kandidatniveau. Skolen uddanner professionelle designere inden for kommunikation, mode, industrielt design, tekstil og accessories. Uddannelsen til designer varer fem år og giver efterfølgende ret til at anvende betegnelsen cand.des.

Uddannelsen er opdelt i en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Derudover er det muligt at tage en ph.d.-uddannelse på tre år. Designskolen Kolding samarbejder desuden med Syddansk Universitet om en kandidatuddannelse i designledelse. Ansøgning om optagelse sker via Syddansk Universitet (se link).

Et selvstændigt studie

Hele designuddannelsen hviler på tre ben; viden fra kunstnerisk udvikling, viden fra forskning og viden fra praksis. Designskolen Kolding tilbyder et kunstnerisk-kreativt og eksperimenterende miljø, hvor du som studerende kan udvikle designfaglige indsigter, færdigheder og holdninger, som gør det muligt at arbejde med designfaget i både faglige og tværfaglige, nationale og internationale sammenhænge.

Uddannelsen til designer er et selvstændigt studium, der stiller store krav til din motivation og selvstændighed . En stor del af undervisningen er projektorienteret, og her skal du som studerende alene eller i samarbejde med medstuderende og/eller virksomheder arbejde med at udvikle designprodukter eller koncepter. Det stiller store krav til dine samarbejdsevner og evner til at arbejde effektivt under en deadline.

Designskolen Kolding har fokus på at uddanne designere, som ikke alene er talentfulde inden for et fagligt speciale, men som også kan arbejde på tværs af studieretninger. Som studerende vil du derfor møde fag, som er fælles for alle; designmetode, æstetik, videnskabsteori, tegning, form- og farvelære. Du vil også blive trænet i at formidle dine kompetencer og få en grundlæggende forretningsforståelse.

Designskolen Kolding er i konstant bevægelse og i stadig dialog med omverdenen. Det er naturligt for skolen, at udviklingen af designuddannelsen foregår i samtalen og mødet med andre uddannelsesinstitutioner, politikere, erhvervsliv og designbranche – på tværs af landegrænser. I studietiden er der mulighed for at tage uddannelseselementer uden for Designskolen Kolding, alene som udvekslingsstuderende eller sammen med dit hold på en af skolens outposts i fx Shanghai.

Virksomhedssamarbejde og praktik

I løbet af studietiden vil der være rig mulighed for at samarbejde med virksomheder som en del af uddannelsen. Virksomhedssamarbejder giver dig mulighed for i praksis at arbejde under vilkår og med problemstillinger, som findes i designfagets professionelle virkelighed. Et virksomhedssamarbejde kan med andre ord tilføre dit CV tyngde, som kan være med til at sikre en fagligt relevant job efter endt uddannelse. Set fra virksomhedens synspunkt kan du som studerende tilføre ny viden og inspiration, herunder fremme innovation og talentudvikling.

Uddannelsen til designer afsluttes med et afgangsprojekt. Her får du som studerende mulighed for i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner at folde sine designtalenter ud. Afgangsprojektet udvikles og bedømmes som det sidste element på den toårige kandidatuddannelse og udstilles efterfølgende i forbindelse med skolens årlige afgangsudstilling.

Kontakt