Ph.d.-program

Ph.d

Ph.d.-programmet er en international anerkendt forskeruddannelse og en uafhængig overbygning til kandidatuddannelsen. Uddannelsen kvalificerer den studerende til at varetage forsknings-, udviklings og undervisningsopgaver på internationalt niveau i både den private og offentlige sektor.

Ph.d.-uddannelsen indeholder:

  • et forskningsprojekt i form af en afhandling afsluttet med et offentligt forsvar
  • et kursus på minimum et halvt årsværk (30 ECTS)
  • et ophold ved en anden institution (typisk i udlandet)
  • deltagelse i seminarer og konferencer Den er normeret til 180 ECTS svarende til tre års fuldtidsstudier.

Designskolen Koldings forskningsskole

Ph.d.-uddannelsen ved Designskolen Kolding er et individuelt program, men tilknyttet skolens profil med designforskning med fokus på eksperimenter. Den studerende indskrives på Designskolen Kolding, som har det faglige ansvar for de ph.d.-studerendes individuelle uddannelser og deres vejledning.

Designskolen Kolding samarbejder med Arkitektskolen Aarhus om en fælles ph.d.-skole.

Adgangskrav

For at kunne ansøge om at blive optaget på ph.d.-uddannelsen skal man have en kandidatuddannelse eller tilsvarende baseret på fem års studier (bacheloruddannelse samt en to-årig overbygning på kandidatniveau, i alt 300 ECTS).

I ansøgningen skal den studerende præsentere et projekt, der kan vurderes til at være relevant og på tilstrækkelig højt niveau til at kvalificeres som et forskningsprojekt af etfagudvalg. Projektet skal være inden for skolens fagområder for at skolen kan tilbyde vejledning. Fagudvalgets anbefaling baseres på en generel vurdering af ansøgerens kvalifikationer. Der lægges især vægt på projektbeskrivelsen, karakter og om den studerende har vist særlige evner til at skrive store videnskabelige afhandlinger, fx et kandidatspeciale.

Finansiering

Der er forskellige muligheder for finansiering af ph.d.-uddannelsen: fuldt finansieret, legater, erhvervs-ph.d. eller som privatist. Ofte skal man selv være med til at finde samfinansiering inden for vores strategiske forskningsområder.

En erhvervs-ph.d. finansieres af en virksomhed og immatrikuleres på samme vilkår som andre ph.d.- studerende og skal derfor opfylde de samme krav, men er ansat hos det firma, der finansierer projektet. For at lære mere om erhvervs-ph.d., se denne hjemmeside: http://www.erhvervsphd.dk.

Det er muligt selv at finansiere sin ph.d. på Designskolen Kolding, men tillades dog kun i sjældne tilfælde, da det dels er et meget dyrt arrangement og derudover er svært at færdiggøre et forskningsprojekt, samtidig med man har andre arbejdsforpligtelser.

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) finansierer også ph.d.-stipendier for offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne. Her har Designskolen Kolding mulighed for at søge tre stipendiater. Ansøgningsfrist er 1. maj og 1. november. 

Studie- og arbejdsmiljø for den ph.d.-studerende

I forbindelse med ansættelsen som ph.d.-studerende bliver man tilknyttet det faglige og sociale miljø på skolen på samme vilkår som de fastansatte forskere. Det betyder, at man har adgang til skolens faciliteter og faglig sparring med skolens forskere foruden den tilknyttede vejleder. Det betyder dog også, at man skal bidrage til udviklingen af det faglige miljø både i forbindelse med forskning og uddannelse. De ph.d.-studerende har repræsentanter i de faglige organer, ligesom der er etableret en ph.d.-klub. Der stilles store krav til den ph.d.-studerendes selvstændighed og arbejdsdisciplin samt evne til at give og modtage kritik, idet faglig kritik og dialog er kerneelementer i den videnskabelige proces.

Skolens faciliteter inkluderer kontorplads, adgang til computer og telefon, sekretærbistand, mulighed for udveksling og deltagelse i konferencer, både nationalt og internationalt.

Se skolens projekter

Kontakt

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.