DesignCamp2018

PLAY - the design way

PLAY - the design way

22. januar-2. februar 2018

Leg kan have en positiv indflydelse på mange, hvis ikke alle designprocesser og deres slutresultater. Det er antagelsen og drivkraften for dette års DesignCamp2018 på Designskolen Kolding, som viser, hvordan åbne og legende metoder kan fungere som katalysator for ideudvikling og strategisk design. Formålet med Campen er at give en (stærkt tiltrængt) vitaminindsprøjtning i form af opfindsomhed og nye måder at angribe udfordringer på, som kan resultere i bedre produkter og services for virksomheder og kunder.

De studerende skal i år arbejde med konkrete udfordringer stillet til rådighed af:

 • Arla
 • Danske Bank, IT
 • EYEBAB
 • Fredericia Kommune
 • Givskud Zoo
 • Ledon A/S
 • LEGO System A/S
 • LEGO House
 • LEGO Education
 • Nicolai for Børn
 • Peter Larsen Kaffe
 • Sprogeriet
 • Starbucks

Stærkt samarbejde
Designskolen Kolding har gennem ti år arbejdet med leg som begreb og specifikt med at integrere leg og spil i designprocesser. På dette års Camp slår vi os sammen med Produktdesign ved Syddansk Universitet og Sustainable Design ved Aalborg Universitet København samt en håndfuld tyske studerende for at skabe et stærkt set-up, der går på tværs af fagligheder og kulturer. Vi har desuden opbakning fra et af landets førende innovationsnetværk, nemlig D2i - Design to innovate.

Leg som en seriøs medspiller
Tidligere har man defineret leg som noget, der står uden for seriøse eller praktiske processer. På DesignCamp2018 gør vi op med den definition og lader legen spille hovedrollen. Vi kombinerer to principper: For det første det at interagere legende med brugere og interessenter i en designproces med det formål at aktivere vores alle sammens iboende opfindsomhed. Derudover at oversætte denne opfindsomhed til løsninger, som indeholder en grad af noget legende i ordets bredeste forstand.

Åben konference
DesignCamp2018 bliver afsluttet med et brag af en konference med internationale oplægsholdere og udstilling af de studerendes legende og inspirerende løsninger. Konferencen foregår fredag den 2. februar og er åben for alle. Tilmelding via link senest den 24. januar (kommer snart).

 

Program for virksomheder

På DesignCamp2018 kommer I som virksomhedspartner til at samarbejde med nogle af verdens bedste studerende i en proces, som er faciliteret af dygtige og erfarne designere og undervisere. Med udgangspunkt i en case/problematik, som er relevant for jer, giver DesignCampen jer:

 • Et nyt perspektiv på jeres interesse- og eller forretningsområde og mulighed for at videreudvikle dette
 • Løsninger der er relevante, konkrete og implementerbare i hverdagen
 • Viden om slutbrugeren/kunden og værdiskabelse i relation til de ideer, der bliver udviklet på DesignCampen
 • Mulighed for at opleve designprocesser på tæt hold og ganske uforpligtende afprøve dem i jeres egen virkelighed
 • Indsigt i begrebet designtænkning; en faglig filosofi med et udviklingsorienteret sigte, der lægger stor vægt på at have en grundig forståelse for omverdenen og den kontekst, man designer til, at arbejde kreativt og eksperimenterende i udformningen af nye tiltag og at formidle arbejde, viden og resultater på en imødekommende, let forståelig og anvendelsesorienteret måde.

Vigtige datoer
Det er gratis at deltage som partnervirksomhed. Det eneste det kræver er, at en eller flere medarbejdere med indsigt i den valgte problemstilling deltager på følgende tidspunkter:

Mandag d. 8 januar, tirsdag d. 9. januar ELLER onsdag d. 10. januar kl. 13 – 15:
Formøde med Designskolen Koldings undervisere hvor den endelig problemstilling vælges.
Den endelige dag vælges i samarbejde med virksomhederne.

Mandag d. 22. januar kl. 11 – 13:
Mød din designgruppe og præsenter din virksomhed og jeres åbne udfordringer.

Mandag d. 29. januar kl. 13 – 15:
Oplev de studerendes indledende inspirationsbud på konkrete retninger, giv feedback og samskab retning med dem.

Fredag d. 2. februar kl. 09 – 14:30:
PLAY - The design way konference: oplev inspirerende oplæg med leg og design som udgangspunkt og se de studerendes endelig bud på en løsning på jeres udfordring.

Program for studerende

Som studerende mødes du med omkring 100 andre danske og internationale studerende fra forskellige uddanelsessteder. I to uger skal I arbejde intenst sammen på tværs af kulturer og fagligheder om konkrete problemstillinger i ca. 20 danske virksomheder, der har en interesse i at arbejde med leg og design. Ved hjælp af research, brugerinddragelse, analyse, idégenerering og konceptudvikling skal I udvikle nye metoder og koncepter, der viser, hvordan man kan styrke innovationsmuligheder igennem leg og design.

I vil møde et specialistkorps af dygtige designere og undervisere, som vil facilitere og kvalificere jeres proces med input og sparring, bl.a. DesignIt, som er en af markedets stærkeste spillere inden for strategisk design.

Campens forløb
Første uge
1. Åben opgave fra virksomheder
2. Forløb: Playful exploration – Quick Insights – Create
3. Kvalificering af de primære principper sammen med en ekspertgruppe

Anden uge
1. Undersøgelse af strategisk designpotentiale sammen med virksomheder
2. Rapid prototyping + quick test
3. Præsentation på mini-konference og udarbejdelse af opfølgende game plan

DesignCampen svarer til 5 ECTS
- Uge 3, 2018 - forberedelse (Play, Games, Gamification)
- Uge 4 & 5, 2018 – DesignCamp
- Inspirationslab hvor I kan følge op på ideer, koncepter og virksomhedskontakter

Konference

Alle med interesse for design og leg kan tilmelde sig konferencedagen d. 2. februar.

Konferencen er en åben event i forbindelse med DesignCamp2018 ‘PLAY – The design way’. Formålet med konferencen er at udveksle viden i forhold til at inddrage legen i udviklingen af fremtidens legende produkter, processer og services. Med konferencen ønsker vi at anerkende og forstærke legens betydning for design, blandt andet ved at introducere nye perspektiver fra praktikere og akademiske eksperter. Vi ønsker også at identificere de muligheder og forhindringer, der er til stede for at bruge leg i design i fremtiden.

Gennem en Play Exhibition og tre Play Track Sessions får du chancen for at opleve legende og inspirerende designs skabt af ca. 100 kandidatstuderende under DesignCamp2018. Designs som adresserer reelle og konkrete udfordringer i 13 virksomheder. 

Der er et begrænset antal pladser, så det er først til mølle. Pris: 500 kr.

Keynote speakers

Professor Krystina Castella has practiced as a designer and has taught at ArtCenter College of Design in Pasadena for more than 25 years. Her research and teaching centres around designing for play, the intersection between design and ethical business, and sustainable materials and manufacturing. Author of 11 books, Krystina is currently writing a textbook for design students entitled ‘Designing for kids and youth: Creating for playing, learning, and growing’. Krystina worked as a designer for Walt Disney Imagineering, FOX Network, RTKL and created an industrial design licensing and manufacturing company that has internationally distributed products, including furniture, toys, clothing, stationery, housewares and soft goods. She is founder of the Design Entrepreneur Network and contributor to National Public Radio. The Museum of Modern Art, Fortune Magazine and Oprah Winfrey have all praised Krystina’s creative achievements.

Helle Marie Skovbjerg is a Professor at Design School Kolding. For several years, Helle Marie Skovbjerg has been working on conceptualization of play as a way of being through the mood perspective. She has conducted several research projects that explore children’s way of managing different play moods and is especially interested in danger, silliness and exploration as a way to unfold play moods. For more information about the mood perspective: Skovbjerg (2013) Play practices and play moods, International Journal of Play, and Skovbjerg (2018, forthcoming) About Play, Aarhus University Press.

Arrangører

DesignCamp2018 er arrangeret af Laboratoriet for Leg & Design på Designskolen Kolding i samarbejde med SDU Produktdesign og AAU København Sustainable Design samt innovationsnetværket D2i - Design to innovate.

DesignCamp2018 realiseres med støtte fra Region Syddanmark og EU's Social Fond.

DesignCamp-konceptet

Siden 2009 har Designskolen Kolding hvert år afholdt en international DesignCamp, der over en periode på to uger samler danske og internationale studerende, virksomheder, designere, forskere og andre med interesse for design. Hvert år har Campen et aktuelt og samfundsrelevant tema, der belyses igennem åbne konferencedage, virkelighedsnære cases, samt en intens designproces, der munder ud i konkrete designkoncepter med udgangspunkt i årets tema.

Play in all its rich variety is one of the highest achievements of the human species, alongside language, culture and technology. Indeed, without play, none of these other achievements would be possible.

Dr. David Whitebread

Play enables us to explore, practice and try out ways of tackling similar challenges in the real world. Skills like problem-solving, creativity, empathy, communication and teamwork all have their foundations in play.

The LEGO Foundation

The creation of something new is not accomplished by the intellect but by the play instinct.

Carl Jung, Swiss psychoanalyst (1874-1961)

Creativity and innovation are now driving the economy, reshaping entire industries and stimulating inclusive growth.

The 2014 OECD Forum

Creativity will be the 3rd most important work skill by 2020.

World Economic Forum, 2016

Kontakt