Print Lab

Skolens Print Lab indeholder både værksteder for serigrafi, sværtegrafik (collografi), Letter press (bogtryk) samt papirmontage (bogbinding). Værkstederne er udstyret med diverse trykmaskiner, herunder udstyr og værktøjer til de forskellige trykprocesser samt bogbinding. Ligeledes råder Print Lab over belysningsrum, rammeopbevaring, og der er faciliteter til afrensning af rammer til serigrafi. Print Lab råder over et materialelager som formidler alt, hvad der bruges i værkstederne.

Der er ligeledes tilknyttet en værkstedsleder med stor faglig ekspertise. Værkstedslederen kan derfor vejlede og spare med de studerende på et højt fagligt niveau om trykmetoder, maling (farvestyring), tryksværter, papir og andre materialer, som bliver brugt i værkstederne. I Print Lab arbejdes der med flere trykmetoder, hvor kun fantasien sætter grænser.