Fakta

Partnere
Medisat, Trefor
Periode
Maj 2014 – December 2014
Emner
Brugerrejse, mulighedsrum, tidlig opsporing af KOL
Projektledelse
Anne Carstensen, Designskolen Kolding

Hjælp til KOL-patienter

DK: undersøger for Medisat – en del af Trefor – om også patienter med let eller moderat KOL kan have glæde af digitale ydelser

KOL er en kronisk sygdom, som medfører dårlig lungefunktion med hoste, åndenød og træthed. I Danmark har vi ca. 430.000 borgere, der har KOL – næsten halvdelen ved det ikke. Hver dag dør 16 danskere af KOL, og Danmarks har Europa-rekord i KOL-dødsfald.

Virksomheden Medisat (som er en del af Trefor) står, i samarbejde med OUH, for driften af Patientkufferten på Fyn. Patientkufferten gør det muligt at udskrive patienter med f.eks. KOL, men stadig holde kontakten til sygehuset. Med Patientkufferten kan en patient, via en skærm hjemme hos sig selv, blive tilset af en specialiseret sygeplejerske, som stadig befinder sig på sygehuset. Patientkufferten er desuden koblet sammen med forskelligt udstyr, som muliggør måling af bl.a. lungefunktion og iltoptag.

Erfaringerne herfra er positive, og nu melder spørgsmålet sig, om digitale sundhedsydelser kunne være interessante, ikke kun for patienter med svær KOL, men også borgere med let og moderat KOL.

MEDISAT er for nyligt blevet opkøbt at Trefor, som Designskolen Kolding har indgået en samarbejdsaftale med. I regi af denne aftale sættes fokus på at undersøge behov, muligheder og barrierer ved digital forebyggelse og behandling af borgere med let og moderat KOL.

Formålet med projektet er at anvende designmetoder til at tilvejebringe nye forståelser af KOL borgeres livsverden og behov samt at få en forståelse for det komplekse marked i velfærdssystemet, hvor bruger og kunde er forskellige instanser, som kan have modsatrettede interesser.

LAB for Socialt Design, Designskolen Kolding, tager udgangspunkt i Laboratoriets erfaring med at udvikle og anvende strukturerede metoder til afdækning af forskellige brugeres perspektiv og på baggrund af en række interviews kortlægges en brugers rejse igennem et KOL-forløb og mødet med de forskellige aktører. Formålet er at skabe et detaljeret overblik over, hvordan et givent system fungerer, og hvor der er plads til forbedringer/ optimeringer. Derudover bidrager det til en fælles forståelse og indsigt den komplekse virkelighed, man som virksomhed opererer i.

I projektforløbet er der afholdt interviews med KOL patienter/borgere, den kommunale hjemmesygepleje, praktiserende læger samt relevante afdelinger i hospitalsregi.

RESULTATER
Projektet er afsluttet i december 2014 med en workshop for Medisats ansatte. Fokus var på, med udgangspunkt i brugerrejsen, at afdække nye mulighedsrum for virksomheden mhp. at skabe nye forretningsmuligheder og værdiskabende løsninger målrettet KOL-behandling, opsporing og forebyggelse. Projektet blev fulgt op i januar 2015 i form af en endelig overlevering af indsigter samt et fysisk ’brugerrejsekit’, der lægger op til at Medisat forsat arbejder videre med afdækningen, forståelsen og visualiseringen af markedets aktører og de fremtidige mulighedsrum.

Kontakt

Anne Carstensen,
Designer i LAB for Social Inklusion
Cand.polyt, Design & Innovation
Mail: annecarstensen@mail.dk
Tlf.: (+45) 23 24 26 48