Telemedicin – en undersøgelse af fagpersoners og beslutningstageres erfaringer med og syn på telemedicin

Fakta

Projektledelse
Designskolen Kolding
Periode
August 2015 – December 2015
Emneord
Telemedicin, implementering, barrierer og løsninger, beslutningstagere
Deltagere fra Designskolen Kolding
Liv Maria Henning, Laila Grøn Truelsen og Denise Dyrvig
Laboratorie
Laboratoriet for Socialt Design

Fagbrugerperspektiver på telemedicinske løsninger

Designskolen Kolding har foretaget en undersøgelse af behov, muligheder og barrierer for, hvordan telemedicin kan blive til en realitet, med fokus på beslutningstagernes og fagpersonalets accept.

Velfærdsteknologi og telemedicin er stadig et forholdsvis ”uopdaget land” og et umodent marked. Der er derfor behov for at sætte fokus på accept af koncept, implementering, tilpasning af organisation, beslut-ningstagen, økonomi/-betalingsformer/incitamentsstruktur m.m. for at komme fra projekt til implementering og drift. Telemedicin har ydermere svært ved at blive implementeret, fordi der er så mange forskellige interessenter/brugere, som på én gang skal synes, at telemedicin er en god idé.

Projektet startede i august 2015 og afsluttes i december 2015, og i denne periode brugte designerne designmetoder til at indsamle og bearbejde viden omkring de nuværende fagpersoners og beslutningstageres holdning til telemedicin, og hvad de mener skal til for, at telemedicin kan implementeres.

Kontakt