Cross Roads

Fakta

Projekttitel
Cross Roads
Samarbejdspartnere
Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune.
Projektledelse
Designskolen Kolding
Emner
Skolesammenlægning, fællesskaber, fordomme, frivillighed, lokalmiljø, lokaldemokrati, nærområde, at være ung, kommunikation, empowerment.
Periode
April - oktober 2014

Cross Roads

Et boligområdet, der er gennemskåret af to store veje.

Opgaven i projektet Cross Roads er at gøre boligområdet Sædding, Fourfeldt og Ådal til et godt sted at være. Esbjerg kommune har gennem de sidste 3 år kørt et projekt: ”Sædding og Ådalen på Toppen”. Projektperioden løber indtil efteråret 2014, og der er igangsat flere spor.

Fokusområdet for Cross Roads er koblet op på sporet ”mental sundhed” og udspringer af en idé om at skabe større sammenhængskraft i boligområdet.
Specielt imellem de unge fra 7 – 9 klasse, men gerne understøttet af de voksne. Fra skoleåret 2013 – 2014 har to skoler, som ligger tæt på hinanden, ændret struktur, idet overbygningen (7 – 9. klasse) er samlet på én skole.

Dette giver anledning til nye kulturmøder både mellem voksne og børn/unge.
For at give denne forandring et positivt afsæt ønsker Esbjerg kommune at iværksætte en proces, som involverer de unge og hjælper dem til at ”opfinde” gode relationer på tværs af det kulturskel, som de to boligom¬råder skaber.

Kulturskellet konkretiseres i den vej, som deler de to områder. Der er gennemført en lang række undersøgelser i området, og den teoretiske baggrund for aktion er stor, men kommunens ønske med dette projekt er at få skabt fokuseret handlekraft og idéer til, hvordan man kommer I gang.
Hvordan kan nye kulturer etableres, som har en blivende karakter, også efter at “Sædding og Ådalen på Toppen” er afsluttet? Tre af Kolding-designernes initiativer er beskrevet i nyhedsartikler. Se dem længere nede på siden.

 

 

 

Kontakt