Fakta

Samarbejdspartner
Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Periode
Fra oktober 2014 til april 2015
Projektledelse
Designskolen Kolding

Den selvhjulpne patient

Opgaven i Den selvhjulpne patient var at undersøge og udvikle systemet og processerne omkring scanningen af patienter på Nuklearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus.

Afdelingen havde bedt Laboratoriet på Designskolen Kolding om bistand til at ændre arbejdsgangene, så fagpersoner ikke længere hjælper patienterne med det, de selv kan klare. Patienterne skal altså rustes til at bevæge sig i afdelingens komplekse system og finde den rette vej på det rette tidspunkt uden at føle sig ladt i stikken. De skal føle sig i gode og trygge hænder.

Projektets kerneudfordring ligger i, hvordan man, på en tryg og sikker måde, kan guide patienterne til selv at bevæge sig igennem før-skanningsforløbet uden at anvende for mange personaleressourcer og på den måde sikre, at både patienter og fagpersoner udfører de opgaver, de hver især er bedst til.

Projektet skulle bidrage til at optimere fagpersonalets arbejde og reducere tiden, hvor scannerne er på standby, samtidig med at patientoplevelsen forbedres.

Målet for projektet var at opnå en forståelse for den eksisterende brugerrejses udviklingspotentialer og brugernes behov samt at udvikle en række nye servicescenarier for patientoplevelsen på Nuklearmedicinsk afdeling.

Projekt er udarbejdet i et samarbejde mellem laboratoriet på Designskolen Kolding og Nuklearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus.