Design 
af Relationer

Fakta

Projekttitel
Design af Relationer
Samarbejdspartner
Vejle Kommune, Skansebakken, Socialstyrelsen
Periode
2012 - 2013
Emner
Brugerinddragelse, Visualisering, Designdreven Innovation, Social Inklusion
Projektledelse
Designskolen Kolding

Design af Relationer

Design som redskab til at skabe bedre sociale relationer for handicappede borgere.

I et 1 ½ år langt projekt - fra 1. januar 2012 til sommeren 2013 - samarbejdede Designskolen Kolding med Vejle Kommune og Socialstyrelsen om at udvikle relationer for psykisk og fysisk udviklingshæmmede på bostedet Skansebakken i Vejle Kommune.

Det lykkedes så overbevisende, at projektet vandt KL’s Innovationspris 2013.

Formål
Målet med projektet var at give borgerne på Skansebakken flere og bedre relationer til det omkringliggende samfund. Naboer, familie, venner, frivillige, altså ikke-betalte aktører, skulle involveres i projektet og inspireres og klædes på til at tage medansvar for deres medborgere, så det ikke blot var det offentlige, repræsenteret af medarbejderne på Skansebakken, der skulle udgøre og have ansvaret for borgernes sociale relationer.

Resultater
Design af Relationer har været en stor succes. Helt konkret har Skansebakkens borgere fået flere relationer, blandt andet i form af frivillige, der tager borgene med ud til aktiviteter og arrangerer aktiviteter på bostedet. På den måde er Skansebakken blevet en del af samfundet og samfundet en del af Skansebakken. De mange frivillige har også givet personalet på Skansebakken mere tid, som de kan bruge på de beboere, der har behov for ekstra støtte.

Projektet har ikke blot resulteret i ”produkter” som mere tid og flere relationer. Også processen har været udbytterig. Især for projektpartnerne Vejle Kommune og Socialstyrelsen. Foruden en opfyldt målsætning har de fået masser af ny viden, nye indsigter og konkrete værktøjer, som de kan bruge i deres videre arbejde med handicappede og andre svage borgere.

Se evaluering udarbejdet af Vejle Kommune i samarbejde med Socialstyrelsen.

Se desuden Vejle Kommunes afsluttende nyhedsbrev om Design af Relationer og den forandring, det har skabt på Skansebakken.

Designprocessen

Designskolen Koldings udviklingschef og prorektor, Mette Mikkelsen, var projektleder på skolens del i projektet, der også involverede to designere, Joan Pedersen og Laila Grøn Truelsen, fra skolens Laboratorie for Social Inklusion.

Overskriften for designprocessen i Design af Relationer var brugerinddragelse og visualisering. En stor og bred gruppe af interessenter var involveret i designernes arbejde med at undersøge, udvikle og teste idéer til relationer: Beboere og medarbejdere på Skansebakken, pårørende, eksperter, embedsfolk, fag- og interesseorganisationer og gymnasieelever er blot nogle af de personer, der var med i processen.

Metoder

Designerne brugte en række metoder, udviklet af det anerkendte designbureau IDEO, i projektet:

  • Empathize, hvor man skaber forståelse for brugeren.
  • Define, hvor man formulerer indsigter og finder en forståelse for erkendte og ikke erkendte behov og længsler.
  • Ideate, hvor man udarbejder så mange idéer og forslag som muligt i flere forskellige retninger.
  • Prototype, hvor man bygger en model eller en slags fortælling af den forandring, man vil introducere.
  • Test, hvor modellen sættes ind i en sammenhæng og evalueres af brugerne. 

Som en del af processen gennemførte designerne feltstudier på Skansebakken. Gennem en måned fulgte de borgere og medarbejdere på bostedet for at suge viden til sig og få forståelse for deres respektive situation, udfordringer, ønsker og behov. På baggrund af feltstudierne udviklede designerne en række såkaldte ”sociale prototyper”; idéer til sociale relationer til borgerne og måder at skabe dem på.

Prototyperne blev testet på interessenter og videreudviklet til det samlende koncept: ”Gæstebuddet” - Hvordan modtager man gæster og hvordan bliver man en god gæst på Skansebakken?

Løsninger

Med ”Gæstebuddet” som udgangspunkt, udviklede designerne tre løsninger:

  • Et kommunikationsværktøj til Ipad til borgerne på Skansebakken. Værktøjet gør det muligt for borgerne at præsentere og fortælle om sig selv. Borgerne har ikke noget sprog og kan derfor ikke præsentere sig på ”normal” vis. Ipad’en kan borgerne altid have med sig og de kan således starte en interaktion – og en relation – til hver en tid.
  • Et aktivitetsværktøj til medarbejdere og gæster på Skansebakken, der viser, hvilke aktiviteter og interaktionsformer, der er meningsfulde for pårørende og udefrakommende at involvere borgerne i. Borgernes handicaps kræver, at man som gæst finder andre måder at være sammen med borgerne på end den sædvanlige ”kaffe-kage-snak”.
  • Masser af frivillige, der, som nævnt, involverer borgerne i aktiviteter i samfundet og involverer samfundet i aktiviteter med borgerne på Skansebakken.

Kontakt