DesignCamp 2015

Fakta

Samarbejdspartnere
Designskolen Kolding / D2i – Design to Innovate / Den Europæiske Socialfond / Syddansk Vækstforum / Trefor
Projektledelse
Designskolen Kolding
Periode
August – Oktober 2015
Emneord
Designcamp / Social innovation / International / Samarbejde
Deltagere fra Designskolen
Laila Grøn Truelsen, Maja Lindstrøm Hansen, Barnabas Wetton, Anette Flinck, Karsten Bech, Léon Kranenburg (gæstelærer)
Laboratorie
Laboratoriet for Socialt Design

Social innovation & entreprenørskab

DesignCamp2015

Hvert år afholder Designskolen Kolding en international DesignCamp, der over en periode på 2 uger samler danske og internationale studerende, virksomheder, designere, forskere og andre med interesse for design. Campen behandler et aktuelt og samfundsrelevant tema, der belyses igennem en konference, virkelighedsnære cases, samt en intens designproces, der munder ud i konkrete designkoncepter med udgangspunkt i årets tema.

DesignCamp2015 om socialt ansvarlig forretningsudvikling DesignCamp2015 satte social innovation på dagsordenen og tunede ind på, hvordan man gennem innovation kan forbedre samfundsmæssige forhold og skabe social værdi. Ud fra et designfagligt og et virksomhedsmæssigt perspektiv så campen på, hvad social innovation er, hvorfor vi skal arbejde med det, og hvordan vi kan gøre det.

Nye løsninger
Med afsæt i en designorienteret og entreprenant tilgang fokuserede DesignCamp2015 altså på at udvikle nye idéer og koncepter inden for en socialøkonomisk kontekst. Løsninger, som tager afsæt i en interesse for social ansvarlighed, bygger på virksomhedernes eksisterende ressourcer og kompetencer samt skaber innovation og social værdi. Løsningerne blev udviklet af 47 internationale studerende i samarbejde med 11 regionale virksomheder: EasyFood, Kolding Havn, Mungo Park, Our Daily Heroes, Isabella Fortelte Danmark, Kolding Hotel Apartments, Lammhults Biblioteksdesign, MesseC, Nord Gourmet, Olino og Syddansk Kvæg.

Publikation
Vi har samlet de vigtigste insights og resultater fra DesignCamp2015 i en digital publikation, som du kan se enten som e-bog eller pdf (find link nederst på siden).

DesignCamp2015 blev afholdt i samarbejde mellem Designskolen Kolding, D2i - Design to innovate, Syddansk Vækstforum, TREFOR og EU's Socialfond.

Kontakt