Dilemmaskinen 

Fakta

Projekttitel
Dilemmaskinen
Periode
2013 - 2014
Emner
Velfærdsteknologi, Brugertest, Undersøgelsesdesign, Spil
Projektledelse
Designskolen Kolding

Dilemmaskinen

Om kompleksiteten i velfærdsteknologiske dilemmaer

Dilemmaskinen er en undersøgelse, et digitalt spil og en samtalestarter, der sætter fokus på velfærdsteknologier og involverer brugeren i at vælge, hvordan vi som samfund skal håndtere fremtidens plejeopgaver.

Dilemmaskinen har form som et digitalt spil, hvor brugeren bliver stillet en række spørgsmål og opgaver om velfærdsteknologi i den nære borgerpleje.

Formål
Formålet med Dilemmaskinen er at skabe debat og provokere ved at vise de værst tænkelige konsekvenser af brugerens valg.

Spillet består af fem spørgsmål og fem opgaver, der er koblet op på de svar, man giver. På spørgsmålene kan man vælge at give forsigtige og balancerede svar, men når man efterfølgende skal løse opgaven, der knytter sig til spørgsmålet, bliver det egentlige dilemma introduceret.

 

Der er med andre ord ingen rigtige eller forkerte svar i Dilemmaskinen. Kun valg - og konsekvenser.

Baggrund

I november 2012 offentliggjorde Teknologisk Institut en evaluering af en spiserobot. Det startede en hed debat i offentligheden om, hvorvidt velfærdsteknologi kan kædes sammen med bedre service og øget livskvalitet for borgerne. Debatten inspirerede Designskolen Koldings Laboratorie for Social Inklusion til at udvikle et undersøgelsesdesign – Dilemmaskinen - der dels opmuntrer interesserede deltagere til at tage stilling til vigtige velfærdsteknologiske spørgsmål og dels opfordrer dem til at reflektere over konsekvenserne af deres valg. 

Test med brugere
Dilemmaskinen er blevet testet i flere forskellige miljøer: Blandt handlende i Kolding Storcenter, blandt rejsende på Odense Banegård, i DGI Huset Århus, på Kolding Bibliotek og i en særlig workshop med det velfærdsteknologiske partnerskab UNIK.

Resultater

Dilemmaskinen har vist sig at være et glimrende samtaleværktøj. Mange, der har prøvet Dilemmaskinen, oplever den som både tankevækkende og underholdende - og som en god debatskaber.

På den tekniske side er Dilemmaskinen designet til at være fleksibel. Alle tekster og billeder kan let skiftes ud. Dilemmaskinen kan således programmeres til at omhandle et helt andet emne, som man ønsker at involvere brugere i og få input fra.

Kontakt