etrans

Fakta

Projekttitel
etrans
Samarbejdspartnere
DONG Energy, TRIN, Fredericia Kommune, Peugeot, Falck, Clever.
Projektledelse
Designskolen Kolding
Emner
Elbiler, bæredygtighed, vindenergi, optankning, kommunikation, nye forretningsmodeller, designprojekt
Periode
2009-2012

etrans

Designskolen Kolding har gennemført et projekt om udbredelsen af elbiler og skabt et videns- og metodegrundlag, som kan gavne virksomheder i deres arbejde med brugerdreven innovation.

etrans – et forsknings- og innovationsprojekt på Designskolen Kolding – har i tre år arbejdet med dels at finde ud af, hvordan man kan udbrede elbile, dels skabe et videns- og metodegrundlag, der kan være til gavn for virksomheders arbejde med brugerdreven innovation.

Målgruppen var alle virksomheder med forbindelse til elbilens værdikæde eller til brugeren af elbilen. 

Med i projektet var ingeniører, antropologer, designere, bilister, mekanikere, sælgere, elbilentusiaster, kommuner, politikere, embedsmænd i energistyrelsen og trafikstyrelsen bl.a. – og det var hele denne store kæde omkring elbilerne, der gav en enestående mulighed for at udvikle og afprøve viden. 

Resultater

Projektets  vigtigste resultat var, at hundredvis af mennesker var aktive i projektet og fik inspiration til – og viden om – hvordan man kan arbejde med brugerdreven innovation. 

Processen

etrans tog afsæt i den nyeste viden om og erfaring med effektive innovationsprocesser. Projektet var bygget op om tre innovationssløjfer, hver af et års varighed, hvor vi genererede brugerindsigt, udviklede ideer og indgik i konkret designfagligt udviklingsarbejde med virksomheder og organisationer. Under hele forløbet involveredes både forretningsfolk, planlæggere, forskere og designere.

 etrans-projektets fædre – Designskolen Kolding, DONG Energy og de øvrige partnere – gik i gang i et håb om at kunne gøre Danmark til det land, der fik den vedvarende energi over i transportsektoren. Gøre Danmark til det land, der løste det store problem, at al for megen god energi spildes eller sælges for en slik, fordi der ikke altid er brug for energi, når vinden blæser, eller, for den sags skyld, solen skinner.

Ideen var, at hovedaktørerne i den grønne transportrevolution, bilisterne, selv skulle være med til at designe fremtidens transportstruktur. De skulle i samarbejde med professionelle designere, designstuderende og en række private og offentlige virksomheder udvikle forslag til fx byplanlægning, opladningsteknologi, indretning af bilen, vejservice, forsikring af bilen og tilkøbsmuligheder, herunder andre grønne/miljøvenlige produkter

I sidste fase af projektet var opgaven at etablere en fødekæde, som går fra designernes resultater til konkrete forretningsplaner og til projekter, som ændrer forholdene omkring byrum og trafik. Den sømløse forbindelse fra ide til virkelighed er helt afgørende for, at udviklingsideer kan blive til nye forretningsområder. 

Som del af denne proces underviste vi virksomhederne og deres medarbejdere i, hvordan brugerdreven innovation fungerer.