Fremtidens plejehjem

Fakta

Samarbejdspartner
Aabenraa Kommune, Plejecentret Birkelund, Designskolen Kolding
Periode
Fra efteråret 2014 til juni 2015
Emner
Fremtidens plejecenter, inspiration for andre plejetilbud, servicescenarier
Projektledelse
Designskolen Kolding

Birkelund – Fremtidens plejehjem, beboere – pårørende – personale – ældreboliger

”Målet er, at man – ved projektets afslutning sommeren 2015 – vil have udviklet en række konkrete metoder og koncepter, der ikke blot kan inspirere til forbedringer på Birkelund Plejecenter, men også tjene som inspiration for andre plejetilbud.”

Plejecentret Birkelund i Aabenraa Kommune har gennem flere år stået over for massive organisatoriske, faglige og økonomiske udfordringer. Nu er centret så langt med at løse udfordringerne, at dets ledelse og Aabenraa Kommune tør tro på, at Birkelund ikke blot vil være et godt plejecenter, men også kan fungere som model for andre.

Aabenraa Kommune har bedt Designskolen Kolding bruge sine erfaringer med at skabe forandringer til at udvikle metoder, der kan understøtte udviklingen af fremtidens plejehjem. Tanken er, at man – som fx i Design af Relationer, der vandt KL’s innovationspris 2013 – skal inddrage både beboere, pårørende, personale og interesserede fra lokalområdet i udviklingsarbejdet.

Målet er, at man – ved projektets afslutning sommeren 2015 – vil have udviklet en række konkrete metoder og koncepter, der ikke blot kan inspirere til forbedringer på Birkelund Plejecenter, men også tjene som inspiration for andre plejetilbud. Projektet kan således kun i begrænset omfang svare på, hvad fremtidens plejecenter er generelt, men kan ses som et for-projekt til en større satsning.

OPGAVEN
Projektet skal fokusere på at arbejde med:
Ordentlighed i det, vi gør og siger – sprog/kommunikation i tale og handling
Livskvalitet
Samvær
Et plejehjem er et sted livet leves
Projektet er fremtidsrettet og skal tage afsæt i en positiv undersøgelse af hvad der kan være – hvad drømmer vi om ?

Formål
Projektet skal bidrage til at forbedre kommunikationen og det sæt af handlinger på Birkelund, som kan inspirere ’Fremtidens Plejehjem’.

Mål
Målet for projektet er at opnå en forståelse for den eksisterende kultur og identificere udviklingspotentialet blandt medarbejdere, beboere, pårørende og andre. Herefter udvikles en række nye ’servicescenarier’ eller ’fremtidsscenarier’ for fremtidens Birkelund Plejecenter (fremtiden er i morgen, om en uge, om et år …).

Det er aftalt at udvikle og teste en målingsform på udvalgte deltagere i projektet. Målingen skal undersøge, hvordan enkelte individer personligt oplever processen og deres bidrag til den, eller mulighed for samme. Undersøgelsen kunne berøre: Føler du at du kan bidrage positivt til udviklingen? Har du mulighed for at få indflydelse? Har du fået ejerskab for Birkelund og udviklingen af stedets potentialer?

Projektteam
Fra Designskolen Kolding sammensættes et projektteam af:

Laila Grøn Truelsen, leder af LAB for Socialt Design. Laila er kommunikations designer og endvidere uddannet folkeskolelærer. Laila har i mange år arbejdet med, hvordan designmetoder kan bidrage til sociale forandringer i bl.a. Design af Relationer, som vandt KL´s Innovationspris 2013.

Joan Petersen, produktdesigner og uddannet folkeskolelærer med 10 års erfaring fra specialundervisning. Joan var projektmedarbejder på Design af Relationer, og hun har stor erfaring i brugerundersøgelser og i at anvende designmetoder og designprocesser sammen med eksterne partnere.

Lærke Thorst Balslev: Interaktionsdesigner, med stærke visuelle kompetencer; assistent på Billedskolen i Kolding, har erfaring med interaktionsdesign og i workshops med små og mellemstore virksomheder.

Mette Mikkelsen, udviklingschef – projektansvarlig for Design af Relationer. Mette Mikkelsen har gennem de sidste 6 år stået i spidsen for en lang række innovationer i både offentlig og privat sammenhæng.

Der etableres:

Styregruppe (Åbenrå Kommune, DK:, Institutioner, leder- medarbejder-, borger-, pårørenderepræsentanter fra Birkelund)

Stakeholdergruppe (sammensætningen svarer til aktører i projektet og/eller eksperter på området …Ledere, medarbejdere, borgere fra andre områder; centraladministration, politiske kræfter, frivillighedsorganisationer eller andre)

Ambassadørgruppe – her kaldet Fortællere ( særligt udvalgte aktører, der vil være blivende ambassadører for projektet og ideerne bag)

Kontakt