Hjælp til valg af behandling efter brystkræft

Fakta

Samarbejdspartner
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, Onkologisk afdeling, Designskolen Kolding
Periode
Februar 2015 til juli 2015
Emner
Beslutningsværktøj, dialogværktøj, kommunikation, patientdemokrati

Hjælp til valg af behandling efter brystkræft

Kvinder med brystkræft står over for et svært valg, når deres primære behandling er afsluttet, og de er erklæret raske: Vil de leve videre som før - eller vil de tage imod en forebyggende efterbehandling? Det kan være stråling eller medicinsk behandling og vil i hvert fald betyde, at de hele tiden - og i måske ti år - vil blive mindet om, at de har været syge. Men gevinsten er måske, at deres chance for ikke at få tilbagefald er større.

Personalet på Onkologisk afdeling i Vejle har ønsket et redskab, der kan gøre det lettere for kvinderne at beslutte sig - og de har derfor bedt Designskolen Kolding hjælpe med at udvikle et beslutningsværktøj.

Opgaven
Opgaven er en del af samarbejdet mellem Designskolen Kolding og Sygehus Lillebælt, og det skal afsluttes i sommeren 2015. Den er beskrevet sådan:

Opgaven er at indsamle viden om, hvordan kommunikations og beslutningsprocesser er i dag, for at omsætte dette til et konkret design, der kan anvendes i fremtidige kommunikations- og beslutningsprocesser. Undersøgelsen og udarbejdelsen af et design vil inddrage både patienter, pårørende, læger og sygeplejersker.

Formål
Projektet skal bidrage til at forbedre kommunikationen og beslutningsprocessen, når brystkræftpatienter efter operation skal tage videre beslutninger for eller imod fortsat behandling, samt sørge for, at der opleves en god og fyldestgørende videndeling/forståelse for sygdommen og behandlingen. Projektet er en del af “Shared Decision Making” og har et afsæt i ønsket om øget patientinvolvering.

Målet
Målet for projektet er at udvikle et konkret beslutningsværktøj til anvendelse på Onkologisk afdeling, Vejle sygehus i deres arbejde med ny-diagnosticerede kvinder med brystkræft og deres involvering/beslutning ift. efterbehandling.

Projektteam
Fra Designskolen Kolding sammensættes et projektteam af:

Laila Grøn Truelsen, leder af LAB for Socialt Design. Laila er kommunikations designer; endvidere uddannet folkeskolelærer. Laila har i mange år arbejdet med hvordan designmetoder kan bidrage til sociale forandringer i Design af Relationer, som vandt KL´s Innovationspris 2013; i et projekt I Sædding/Ådalen i Esbjerg som har fokus på at få forskellige grupper i et nærområde til at samarbejde; i projekt ”køkkenfortællinger” hvor der sættes fokus på forskellen mellem mad og måltid – og mange andre.

Joan Pedersen, produktdesigner og uddannet folkeskolelærer med 10 års erfaring fra specialundervisning. Joan var projektmedarbejder på Design af Relationer, har stor erfaring i brugerundersøgelser, at anvende designmetoder og designprocesser sammen med eksterne partnere. Hun har endvidere været med i ovennævnte projekt i Esbjerg og i Køkkenfortællinger.

Denise Dyrvig Jørgensen: Interaktionsdesigner og servicedesigner; har erfaring med interaktionsdesign i projekter for bl.a. Kolding kommune.

Styregruppen
Sikre fremdriften i projektet, er sammensat med repræsentanter fra de tre enheder som følger.

Sygehus Lillebælt:
Ann Mathilde Furrer
Regner Birkelund
Troels Bechmann  

Designskolen Kolding:
Andrea Corradini / Kathrina Dankl
Laila Grøn Truelsen
Joan Petersen / Denise Jørgensen

Syddannsk Sundhedsinnovation:  
Lise Wraae Silberling

Processen 
Processen i projektet tager afsæt i Designskolen Koldings brug af “De 5 Cer” og designprocessen, der indeholder faserne; Collaborate, Collect, Comprehend, Conceptualise og Create. Se modellen til højre.

Designfaserne – en iterativ proces
Omstående model af designfaserne er et billede på, at processen ikke er en lineær model, hvor opdeling af faserne (collect, comprehend, conceptualise og create) alene agere efter hinanden. Designprocessen vil med største sandsynlighed være iterativ – det vil sige – at man må vende tilbage til tidligere faser igen og måske igen, for at kvalificere det, man er i gang med. Man finder fx ud af spændende viden om det, der er i collect, analyserer det i comprehend, udvikler concepter som testes – og i denne test oplever man, at man ikke vidste nok, at konceptet ikke er stærkt nok. Man må derfor indsamle mere viden, og man går tilbage til collect fasen. Dette er helt almindeligt i designprocessen og er det, der gør, at man hele tiden bliver klogere på både det, som er nu, og det, som kan være i fremtiden. 

 

Kontakt