HUB for
Design og Leg

Fakta

Projekttitel
HUB for Design og Leg
Samarbejdspartner
Danish Design & Architecture Initiative, Designskolen Kolding, Legofonden, Capital of Children
Periode
2013-2015
Emner
Design, Leg, Markedsføring, Klynge, Samarbejde, International
Projektledelse
Designskolen Kolding

HUB for Design og Leg

HUB for Design og Leg undersøger og identificerer den særlige tilgang til dansk design af leg på baggrund af – og i samspil med – særligt udvalgte interessenter indenfor området og udvikler internationale markedsføringsinitiativer, der kan styrke de fremtidige udviklingsmuligheder for dansk design af leg.

HUB for Design og Leg hører under Danish Design & Architecture Initiative, et markedsføringsinitiativ, der arbejder med at øge kendskabet til dansk design, mode og arkitektur internationalt og udvikle Danmarks brand som design- og arkitektursamfund.

Dansk design af leg er international kendt og anerkendt for funktionelle, gennemtænkte, udviklende og ”legende lette” legeoplevelser, oplevelser der er skabt for og med børn. Dansk design af leg tænker børn ind som medskabere og giver dem mulighed for at bruge deres egen fantasi til at sætte legen i gang og ikke mindst udvikle den.

Formål
HUB for Design & Leg sætter fokus på denne særlige danske tilgang til design af leg og undersøger, hvordan den hænger sammen med den danske samfundsstruktur, børnekultur og designtradition.

I dansk børnekultur og design af leg er børn medskabere. Brugerinddragelse er samtidig et stærkt greb i designfaget, hvor bevidstheden om at inddrage brugerne i designprocessen er udgangspunktet for at skabe et godt produkt. Derudover er dét at arbejde åbent og teamorienteret karakteristisk for danske arbejdspladser, hvorfor det også er naturligt at lade brugerinddragelse og samarbejde være nøgleordene i HUB’en. Sammen med relevante interessenter inden for området leg og design undersøger og identificerer HUB’en den særlige tilgang til dansk design af leg og udvikler konkrete koncepter til den internationale markedsføring af dansk design af leg på baggrund af undersøgelserne.

Samtidig skaber processen gode vækstbetingelser for dannelsen af et netværk af virksomheder, organisationer og fagpersoner der arbejder med design og leg, der sammen kan styrke den fremtidige udvikling og formidling af den særlige danske tilgang til design af leg.

Kontakt