Play User Lab

Fakta

Periode
September 2015 – August 2020
Projektledelse
Capital of Children, Billund
Samarbejdspartnere
Capital of Children, Billund / SDU Institut for Entreprenørskab og relationsledelse / LEGO Fonden / Design to Innovate, D2i / EU regionalfon / Vækstforum Syddanmark
Emneord
Designmetoder, Brugerinvolvering, Leg, Læring, Børn, Kompetenceudvikling
Laboratorie
Laboratoriet for Leg & Design
Deltagere fra Designskolen Kolding
Pia Schytz, Jesper Falck Legaard, Jess Uhre Rahbek, Line Gad Christiansen, Mathias Poulsen, Keila Zarl Perez Quinones, Hanne Hede Jørgensen, Anne-Lene Sand

Play User Lab

Play User Lab er for virksomheder, der gerne vil designe fremtidens leg.
Laboratoriet skal styrke innovationsevnen hos virksomheder, der udvikler produkter til børn med fokus på leg, læring og kreativitet. Play User Lab er et samarbejde mellem Designskolen Kolding og Børnenes Hovedstad, Billlund.

Formålet med Play User Lab er at styrke konkurrenceevnen hos virksomheder, der arbejder med leg, læring og kreativitet, ved at øge deres innovationsevne og brugerfokus, for dermed at sætte dem i stand til at gå forrest i at designe fremtidens leg.

Play User Lab tilbyder udviklingsforløb til små og mellemstore virksomheder, der arbejder med leg, læring og kreativitet og som har til hensigt at skabe vækst og arbejdspladser i og omkring virksomheden. I løbet af det 4-årige Play User Lab-projekt bliver der plads til 30 virksomheder, som bliver tilbudt 6 måneders forløb i grupper på 3-4 virksomheder.

I Play User Lab hjælper vi virksomhederne til at arbejde med brugerfokuserede designmetoder i udviklingsprocessen.

Virksomhedens medarbejdere lærer at bruge designmetoder i deres hverdag gennem kompetenceudvikling og ved at afprøve disse på egne cases. De bliver dermed klædt på til at arbejde mere systematisk og udløse et kreativt potentiale, og de vil efterfølgende være i stand til at skabe et markant højere innovationsniveau, når de udvikler strategier, produkter og services.

Virksomhederne vil samtidig blive klogere på deres brugere så de i langt højere grad kan udvikle produkter og services der opfylder brugernes reelle behov.

Play User Lab er et 4 årigt erhvervsfremmeprojekt under samarbejdsorganisationen Design to innovate – D2i. Projektet er støttet af Syddansk Vækstforum, EU Regionalfonden, LEGO Fonden og Capital of Children Office A/S.

Projektet drives af Capital of Children Office A/S og Designskolen Kolding i samarbejde med LEGO Fonden. Ved at kombinere de tre projektpartneres ekspertiser – børn og design samt leg, læring og kreativitet - skabes der en fælles innovationsplatform, der ikke vil kunne findes andre steder i Danmark.

Partnerne udvikler et leg- og læringslaboratorium i Billund ud fra deres forskningsmæssige og praktiske baggrunde, hvor de medvirkende virksomheder får mulighed for at koble teori med praksis og at forbedre deres produkter og vækst.

Play User Lab har udviklet et Code of Conduct for inddragelse af børn i udviklingsprocessen hos de deltagende virksomheder.

Som deltager i Play User Lab får hver virksomhed et seks måneders forløb med fokus på udvikling af eget produkt ud fra en struktureret designproces.

I hvert forløb arbejder 3-4 virksomheder sammen. Play User Lab sikrer, at forløbene sammensættes, så der vil opstå naturlige synergier i forhold til vidensdeling og samarbejdspotentialer mellem virksomhederne – uden at der opstår direkte konkurrence på produkterne.

Hver enkelt virksomhed får som start på forløbet hjælp til at identificere egne udviklingsmuligheder i forhold til strategi og innovationsprocesser, og der stilles klare mål op for, hvad man vil have ud af at deltage.

Næste skridt er, at et relevant antal medarbejdere og ledere gennemgår et intensivt kompetenceudviklingsforløb, hvor de bliver introduceret til designtænkning og lærer at anvende bruger-fokuserede designmetoder både som et værktøj i produktudviklingen og i den strategiske udvikling af virksomheden.

Dette forløb tager udgangspunkt i hver enkelt virksomheds egen strategi eller produkt. Sammen med Play User Labs konsulenter afprøver medarbejderne metoder og processer i praksis, så de opnår nye kompetencer der kan integreres i deres daglige virke.

Som en del af innovationsforløbet lærer medarbejderne at inddrage brugere generelt og børn i særdeleshed i hele processen.

Undervejs vil virksomhederne mødes for at videndele og sparre på konkrete udfordringer, som andre måske har erfaringer med at løse, brug af metoder og eventuelle samarbejdsmuligheder.

Til sidst i forløbet gennemføres en evaluering af udbyttet og hver virksomhed udarbejder sammen med konsulenterne en plan for det videre arbejde med at integrere de nyerhvervede kompetencer i hele organisationen.

Alle virksomheder, der deltager i et Play User Lab forløb, vil løbende blive tilbudt at deltage i forskellige videns- og netværksaktiviteter.

Kontakt

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.