Beslutningsværktøj

Læger, sygeplejersker, patienter og designere udarbejder materiale om brystkræft.
Forfatter
Designskolen Kolding
Udgivelsesår
2015

Hvert år får næsten 5000 danske kvinder brystkræft. En stor del af dem bliver opereret - og derefter erklæret frie for kræften - men de får også at vide, at der er en risiko for, at den kommer igen. Derfor får de et tilbud om en efterbehandling - med kemoterapi, strålebehandling og antihormonbehandling - men sammen med dette tilbud skal de vide, hvad de siger ja eller nej til. De skal vide, at et "ja" nok betyder mindre risiko for tilbagefald, men også bivirkninger, der kan være meget ubehagelige.

Værktøjet skal sikre informeret valg
På Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt - har de bedt Designskolen Kolding udarbejde et forslag til et værktøj, der kan lette samtalen. Sikre, at patienten og hendes pårørende kan spørge om det væsentlige. Sikre, at informationsniveauet et så højt, at der er tale om et informeret valg.

Det beslutningsværktøj, designerne har udarbejdet i tæt samarbejde med læger og sygeplejersker fra onkologisk afdeling i Vejle, rummer den viden, alle skal have, siger læge Troels Bechmann, der var med i følgegruppen og en nær samarbejdspartner i projektet. I rapporten - der hermed stilles til rådighed for alle interesserede - kan man dels læse om processen, dels læse det materiale, der blev udarbejdet. Der er huskelister ”Bestille paryk/hovedbeklædning”, ”Tilmelde sig krop og kræft” fx , der er introduktionsark til fem stadier: Status, efterbehandling, undersøgelse, gode råd og behandlingsstart - og der er plads til notater.

Kan bruges i andre sammenhænge
Designerne lægger i deres konklusion op til, at materialet kan bruges i andre sammenhænge.

- Det er jo ikke blot brystkræftpatienter, fagfolket ønsker med i beslutningerne. Det er alle, siger projektleder fra Designskolen Kolding, designer Laila Grøn Truelsen.

Fra Designskolen Kolding har foruden Laila Grøn Truelsen deltaget designerne Joan Pedersen, Lærke Thorst Balslev, Liv Maria Henning og Denise Dyrvig.

Projektleder fra Sygehus Lillebælt har været cand.scient. Ann Mathilde Furrer fra Sygehus Lillebælts Sundhedsinnovation og velfærdsdesign.