Vibeke Riisberg

Lektor, Tekstildesigner, Ph.D
 
Adresse
Ågade 10
6000Kolding
Danmark
Kontakt information
+45 7635 5519
Forskningsområde

Med en baggrund som tekstildesigner har Vibeke Riisberg bidraget betydeligt til skiftet fra det analoge til det digitale i tekstildesign både gennem designforskning og i praksis, hvor hun introducerede digitale værktøjer tilbage i 1987. Vibeke Riisberg har været central for udviklingen af designforskningen på designskolen, hvor hun som den første startede sin ph.d. i 2001. Hun er bl.a. optaget af, hvordan æstetiske virkemidler som ornamentik, farver og stoflighed kan spille sammen med funktion og bæredygtighed. Hun har udviklet undervisningsformater for tekstil- og modestuderende, der giver dem redskaber til at tænke bæredygtighed ind i designudviklingen og hele værdikæden. Vibeke Riisberg deltager i flere projekter og forskningsgrupper – bl.a. projektet VIGGA om bæredygtigt børnetøj og forskningssamarbejde med SDU om designæstetik.

CV

Uddannelse:

1977 Tekstildesigner, Skolen for Brugskunst (Danmarks Designskole)

2006 Ph.d, Arkitektskolen Århus / Designskolen Kolding

Efteruddannelse:

1975 Voksenpædagogisk grundkursus, Københavns Kommune

1986 Computergrafik, Teknologi og Informatik Centret, København

1987 Computergrafik, School of Visual Arts, New York, USA

1993 Livscyklusvurdering, Danmarks Tekniske Universitet

1996 Forskningsmetodik, Danmarks Designskole

1998 Master Class / seminar Sustainability, Designfonden

1998 Pædagogisk efteruddannelse 1, Danmarks Designskole

1999 Pædagogisk efteruddannelse 2, Danmarks Designskole

Tidligere/sideløbende beskæftigelse og selvstændig virksomhed (erfaringer fra kunstnerisk praksis og/eller erhverv):

1977-82 Værksted i København, unikaopgaver og tekstilkunst, udstillinger i Danmark ogSkandinavien

1980-82 "Color 80", Gruppen deltager i en række internationale salgsmesser med tekstildesign

1982 - Forelæsninger i ind- og udland om egen praksis og undervisning i bæredygtigt design

1982-92 Stifter og medejer: Tastemain & Riisberg designstudie, Paris/København. Kunder Europa,USA, Japan

Trendoplæg, vævede, strikkede og trykte prototyper til tekstilindustrien

1992- Textildesign og tekstilkunst, kunder og udstillinger i Skandinavien, Europa, USA ogJapan

1992-95 Medlem af bestyrelsen for Forårs- og Efterårsudstillingen på Charlottenborg

1993-99 Medarrangør Biennalen for Kunsthåndværk og Design

1996 Medarrangør Internationalt Seminar: Materiale & Mening, Danmarks Designskole

1999-00Konsulent udvikling af databasekoncept: Bæredygtige designprincipper for tekstil &
beklædning

Støttet af Den Grønne Fond

2000Medarrangør: Digitalitet og Textildesign, International konference, Designskolen Kolding

2000-01Fagleder tekstilafdelingen Designskolen Kolding

2004Medarrangør: Digitale Designprodukter, Peer reviewed konference, Designskolen Kolding


Udstillinger, værker og/eller udsmykningsopgaver:

2000 Jubilæumsudstilling 125 år, Danmarks Designskole, København

Dansk Form, Stilwerk Hamborg, Tyskland

Mode, design og bæredygtighed, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg

Form III, Svendborg Kunstbygning, Svendborg

2001 "Digital Files" seperat udstilling Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norge

2004 Biennalen for Kunsthåndværk og Design, Kunstmuseet Trapholt, NordjyllandsKunstmuseeum Udstillinger, værker og/eller udsmykningsopgaver:

2000 Jubilæumsudstilling 125 år, Danmarks Designskole, København

Dansk Form, Stilwerk Hamborg, Tyskland

Mode, design og bæredygtighed, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg

Form III, Svendborg Kunstbygning, Svendborg

2001"Digital Files" seperat udstilling Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norge

2004Biennalen for Kunsthåndværk og Design, Kunstmuseet Trapholt, NordjyllandsKunstmuseeum

Legater og priser udvalgte:

2008 Kulturministeriet forskningspulje

2000 Ole Haslund's hæderslegat

1999 International Design Eco Award - 2. Præmie, London, med Krogh, Kjær & Widholm

1998 Designfonden, Hæderslegat for arbejdet med bæredygtigt design

1998 Thorvald Bindesbøl Medaljen, Det Kongelige Danske Kunstakademi

1994-97 Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat

Andet repræsenteret i bla.:

2009 Tekstilkunst i Danmark 1998-08, Borgen

2004 Techno Textiles 2, Thames & Hudson, London

2000Mode, Design og Bæredygtighed, Nordjyllands Kunstmuseum,

Danmarks Designskole 1875-2000, Jubilæumsbog

1999Modern Nordic Design Series Denmark, Heilongjiang Science & Technology Press, Kina

Designmaskinen, Gyldendal

Tekstilkunst i Danmark 1988-98, Borgen

1998Techno Textiles, Thames & Hudson, London

19942010 Textiles and New Technology, Artemis, London

1992Symmetry Studio Van Nostrand, New York

1990The New Textiles Trends and Traditions, Thames & Hudson, London

Forsknings og undervisningsoplysninger

Undervisningserfaring:

1980-00 Timelærer Danmarks Designskole

1982 Gæstelærer Kunsthåndværkerskolen, Oslo

1998‑00 Timelærer Designskolen Kolding

1999 Gæstelærer Myndlista‑og Handidaskoli, Reykjavik

2005 - Bivejleder Ph.d studerende Kirsten Nissen

2007 - 10 Bivejleder Erhvervs Ph.d studerende Anne Louise Bang

2009 Opponent Master opgave Borås University College

2011 Opponent Ph.d afhandling Flemming Tvede Hansen, Danmarks Designskole

2011 - 14 Hovedvejleder Ph.d studerende Tine Ebdrup

2012 - 15 Hovedvejleder Ph.d studerende Karen Marie Hasling

2015 - Hovedvejleder Ph.d studerendeAnna-Mamusu Sesay

2015 - Bivejleder Ph.d studerende Louise Ravnløkke

2015 Opponent Ph.d afhandling jeppe Emil Mogensen, Aalborg Universitet

2015 Opponent Ph.d afhandling Ulla Ræbild, Designskolen Kolding

2016 Opponent Ph.d afhandling Pia Pedersen, Designskolen Kolding

Kunstnerisk udviklingsarbejde (forsøgs- og udviklingsprojekter):

2009-10 Hybrid fiber belysning rettet mod et mindre økologisk fodaftryk. Projektet skal afdække, hvorvidt det er energimæssigt, økonomisk, socialt og teknologisk realistisk under danske forhold at udnytte mulighederne indenfor hybrid fiberbelysning - systemer, der direkte flytter solens lys indendørs via lysledere. Designskolen Kolding bidrager med formgivningsmæssige undersøgelser af amaturer og eksperimenterende design med optiske fibre. Udviklingsprojekt med DTU Fotonik, RUC inst. Miljø,Samfund og Rumlige Forandring, Ibsen El-anlæg. Støttet af El-forsk fonden

Forskningsprojekter

2007-10 Regulering af Dagslys i offentligt miljø. Projektet undersøger, hvordan dekoration kan indgå funktionelt og æstetisk i regulerbare dagslysafskærmninger, som kan skabe en behagelig stemning og foranderlige æstetiske oplevelser for brugerne i kontormiljøer. Fokus er endvidere påoptimal udnyttelse af dagslyset, der kan medvirke til energibesparelser. Forskningsprojekt er støttet af Kulturministeriets forskningspulje, Dansk Center for Designforskning og virksomheden KVADRAT

2008-11 Brugerdreven Innovation og kommunikation af tekstile kvaliteter. Projektets formål er at udvikle viden samt afprøve metoder til at involvere brugere i udviklingen af nye tekstile kvaliteter og nye typer produkter. Projektet gennemføres i samarbejde mellem de to virksomheder: Kvadratog Trevira-Neckelmann, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Designskolen Kolding og Danmarks Designskole.

2009-11 Digital Crafting forskningsprojekt omkring digitaliseringens betydning for design og produktion. Projektpartnere Centre for IT and Architecture, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen i Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Teknologisk Institut, The SpatialInformation Architecture Laboratory, RMIT, Melbourne, University of Brighton. Støttet af Forsknings-og Innovationsstyrelsen, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK)

2014-16 VIGGA – et nyt forretningskoncept der fremmer bæredygtighed og deleøkonomi. Designskolen Kolding arbejder sammen med Syddansk Universitet, firmaet VIGGA, Plan Miljø og Innovationsnetværket Bolig & Livsstil på et forsknings- og udviklingsprojekt om børnemode, deleøkonomi og genbrugspraksis. Forskere fra DK og SDU undersøger bl.a., hvilke faktorer der spiller ind når forældre vælger tøj til deres mindre børn, herunder hvad der evt. får dem til at vælge at abonnere på VIGGA konceptet. I vores forskning ser vi på, hvad der sker når fokus flyttes fra produkterne selv til forbrugerne og deres adfærdsmønstre. Der er således tale om et overvejende empirisk studie, der ser på en række faktorer og aktører som indgår i VIGGA konceptets cirkulære system. Designskolen Kolding har som særlig opgave at udvikle nye design og strikkvaliteter med henblik på at imødekomme de krav en abonnementsordning stiller til æstetik, bæredygtighed, slid og vedligehold af børnetøj. VIGGA anvender udelukkende GOTS (Global Organic Textile Standard) certificeret økologisk bomuld, der dyrkes i Indien, hvor tekstilerne også strikkes og tøjet sys. Hvert stykke tøj genbruges i snit af otte forskellige familier.

Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsens fond til Grøn Omstilling Læs mere på:http://www.vigga.us/#bornetoj-pa-en-ny-made