Design our Planet great again!

Det internationale designsamfund med design-, kunst- og medieuddannelserne i spidsen er klar til at redesigne verden! I hvert fald hvis det står til Cumulus, som er den internationale sammenslutning af førende designskoler

På den store international REDO-konference på Designskolen Kolding tidligere på måneden har skolerne nemlig besluttet at danne fælles front om at adressere FN's 17 verdensmål. Det betyder, at 260 internationale uddannelsesinstitutioner og mere en 400.000 designstuderende over hele verden de kommende år vil arbejde aktivt med at løse nogle af verdens største udfordringer, herunder udfordringer med vand og klima.

Men Cumulus vil have hele designsamfundet med! Derfor besluttede og udfærdigede man i Kolding også ’Kolding-deklarationen’, hvori Cumulus opfordrer de øvrige designaktører til at arbejde med at vise, hvordan design kan frisætte det økonomiske, menneskelige og kulturelle potentiale i FN’s 17 bæredygtighedsmål. Deklarationen sendes videre til World Design Summit i Montreal: Design the future.

På dette topmøde med deltagelse af alle globale designorganisationer og væsentligste designaktører vil der blive vedtaget en deklaration med det formål at fastslå betydningen af design i adresseringen af de globale udfordringer. Kolding-deklarationen er et input til denne.

Global designfond
En væsentlig opfordring består i at skabe en global designfond, som kan finansiere designforskning og designuddannelse i hele verden. Inspirationen kommer bl.a. fra Australien og Danmark, hvor landbruget i det 20. århundrede oprettede en række produktionsfonde, som en udløber af andelsbevægelsen med henblik på solidarisk finansiering af forskning og udvikling til gavn for videreudviklingen af dansk landbrug (fjerkræ, svin, pels osv.). Hver gang en gris, eksempelvis, sendes til slagteriet, går et mindre beløb til en produktionsfond, der yder støtter til forskning og udvikling inden for landbruget. Cumulus opfordrer til, at der etableres en lignende fond – på globalt plan – som kan finansiere forskning og udvikling inden for design. Denne kunne finansieres af bl.a. en mindre frivillig afgift, f.eks. pr. solgt computer etc.

”I det 21. århundrede kan design komme til at spille en lige så stor rolle som f.eks. landbrug og fødevarer gjorde for Danmark i det 20. århundrede. De økonomiske modeller, vi kender fra det 20. århundrede – og som har spillet en essentiel rolle for forskning og udvikling inden for de traditionelle erhverv – kan i tilpasset form bruges på det 21. århundredes betingelser. Globalt set mangler der penge til forskning, udvikling og uddannelse inden for design, som for længst har bevist sin værdi: Virksomheder, som bruger design, havde over en 10-årig periode en vækst som var 228 % højere end sammenlignelige virksomheder, viser en undersøgelse fra DMI (Design Management Institute). Desværre er der ingen sammenhæng mellem den værdi, som design skaber for virksomheder og samfund, og midler til forskning og udvikling. Derfor foreslås oprettelsen af en global designfond”, siger Elsebeth Gerner Nielsen, rektor på Designskolen Kolding og Vice President i Cumulus.