Så er det nu!

25. marts er der ansøgningsfrist på Designskolen Koldings kompetencegivende diplomuddannelse i designledelse

Designskolen Koldings diplomuddannelse i designledelse har allerede, i sit første leveår, vist sin berettigelse. Den 1. marts modtog lærer Lone Androsof Sørensen og Tønder Overbygningsskole Undervisningsmiljøprisen 2019 for sin evne til at inddrage eleverne i undervisningen. På det tidspunkt var hun godt i gang med diplomuddannelsen i designledelse, hvor metoder som eksempelvis inddragelse af eleverne i folkeskolen var centrale.

- Designledelse hjælper med til at stille skarpt på processen, og metoderne vi lærer giver så meget mening. Det er så fedt at tage en tur op i helikopteren og rette vores opmærksomhed på vores organisations 'why' og vores 'what might be'. Samtidigt lærer vi også at arbejde 'hands-on' med prototyper under en samskabende proces, siger Lone Androsof Sørensen.

Men diplomuddannelsen er ikke kun målrettet undervisere. Uanset om du arbejder i den offentlige eller private sektor, kan du have stor glæde af at deltage. Diplomuddannelsen i designledelse er en efteruddannelse, der gavner dig, uanset om du er i starten af din karriere eller har mange års erfaring.

- Hvad enten man til dagligt arbejder med kundeinddragelse, brugerdrevet udvikling, forskellige former for servicedesign, samskabelse eller traditionel projektledelse, kan man drage nytte af den nye uddannelse, fortæller efteruddannelseschef på Designskolen Kolding, Mikael Sorknæs.

Diplomuddannelsen i designledelse giver kompetencer til at arbejde i krydsfeltet mellem design, innovation og ledelse. På uddannelsen lærer man at facilitere innovationsprojekter og forandringsledelse, og den rummer en række praksisorienterede værktøjer, der dels fremmer projekternes visuelle karakter og udtryk, dels styrker dialogen og kommunikationen i og omkring projekterne.

Praksisorienteret
Diplomuddannelsen er solidt forankret i praksisorienteret design, der kendetegner de øvrige uddannelser på Designskolen Kolding, hvor der er en tradition for at engagere sig i og interagere med det omkringliggende samfund på mange niveauer. Særligt anerkendt er Designskolen Kolding for sin brugerorienterede tilgang til udvikling af nye produkter og services, i fagsprog kaldet Samskabelse eller Co-design. I 2010 blev Designskolen Kolding akkrediteret som universitet med alt, hvad det indebærer i form af kandidatuddannelser, Ph.d.-studerende og etablering af et visionært forskningsmiljø.

- Studerende på diplomuddannelsen i designledelse er her for at forbedre og nytænke deres egen virksomhed eller organisation. Det kan eksempelvis være i form af mere tilfredse og loyale kunder, brugere eller borgere. Og hvordan gør vi så det? Vi værner om at diplomuddannelsen er hands-on og praksisorienteret. Vi stiller spørgsmål og diskuterer hinandens cases igen og igen. Vi hører oplæg fra forskere og de studerende faciliterer målrettede øvelser i deres egen organisation, lyder det fra studieretningsansvarlig for diplomuddannelsen Sofie Kinch.

Efteruddannelse, der flytter noget
Diplomuddannelsen i designledelse er en fleksibel videreuddannelse på deltid, der udløser 60 ECTS-point. Typisk tager det to år at gennemføre de seks moduler, uddannelsen består af. Fire af modulerne er obligatoriske, og hertil kommer et valgfrit modul samt et afsluttende afgangsprojekt.

- Vi synes, vi har tilrettelagt et varieret og spændende kompetencegivende uddannelsesforløb. I de obligatoriske moduler er fokus på procesfacilitering og projektledelse, mens det valgfrie modul og afgangsprojektet, giver mulighed for at tone uddannelsen i en personlig retning. I det valgfrie modul er der mulighed for at vælge at arbejde med en problemstilling eller en opgave med afsæt i et af de tre strategiske ben, som Designskolen i Kolding hviler på; socialt design, bæredygtighed eller leg og design. Omvendt er valg af afgangsprojekt helt og aldeles op til den enkeltes egne interesser og temperament, fortæller Mikael Sorknæs.

I øjenhøjde
Under uddannelsen bliver der arbejdet med problemstillinger hentet fra den virkelige verden, allerhelst udfordringer fra ens egen organisation.

- På Designskolen Kolding er vi dybt forankret i forskning, og fokuserer samtidig på, at efteruddannelsen er praksisorienteret og meningsfuld. Et konkret eksempel er, at studerende på 1. modul får udleveret et sæt metode kort, som er udviklet af forskere på Designskolen Kolding. De mere end 80 metodekort er en del af pensum og et konkret redskab, som de diplomstuderende bruger til at kommunikere med medarbejdere og udvikle nye innovationsprocesser i deres egen organisation, slutter Sofie Kinch.

Kontakt

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.