Samarbejde

Samarbejde

Samarbejde er vigtigt for Designskolen Kolding. Samarbejde med virksomheder styrker kvaliteten af uddannelsen og ruster de studerende til mødet med den professionelle virkelighed. For virksomheder er udbyttet klart: Ny, forskningsbaseret viden, innovativ inspiration og kreative indspark til at løse konkrete udfordringer.

Projektsamarbejde

Designskolen Kolding har igennem flere år arbejdet tæt sammen med virksomheder og organisationer – private og offentlige – om at udvikle produkter, metoder og services. Og med stor succes.

Skolen vil derfor gerne byde endnu flere samarbejdspartnere indenfor, som kan være med til at udbrede kendskabet til – og ikke mindst opleve – hvordan designmetoder og brugercentreret design kan gøre en forskel i virksomheder og organisationer.

Tre laboratorier i én udviklingsafdeling samler skolens samarbejder. Her arbejder et team af professionelle designere sammen med virksomheder og organisationer om at gøre en forskel med design og designmetoder.

Projekter

Kontakt - Projektsamarbejde

Få mere at vide om mulighederne for projektsamarbejde med Designskolen Kolding ved prorektor og udviklingschef Mette Mikkelsen.

Samarbejde med studerende

Designskolen Kolding er kendt for sit kreative studiemiljø og for sine innovative studerende, der kan og tør tage selvstændig stilling til både konkrete og komplekse opgaver og problemstillinger.

Skolens studerende kan bidrage med nye øjne på virksomhedens daglige rutiner, ny viden til løsning af opgaver eller som ekstra medarbejder i organisationen.

Praktikophold 
Designskolen Kolding har fokus på, at de studerende skærper deres kompetencer i forhold til deres fremtidige karriere på arbejdsmarkedet. Derfor er et praktikophold en obligatorisk del af kandidatstudiet på Designskolen Kolding. Et praktikophold kan vare et halvt eller et helt semester og giver enten 15 eller 30 ECTS-point.

En designstuderende kan noget helt særligt! 
Udover at de studerende besidder kernekompetencer inden for deres respektive studieretninger – kommunikationsdesign, mode, tekstil, industrielt design eller accessories – er de særligt gode at generere idéer, tilrettelægge og styre processer og organisere og udvikle fra idé til færdigt produkt. Som designer bliver man uddannet til at arbejde tværfagligt og til at inkorporere viden fra andre fagområder i sit arbejde. Derudover er designere trænede i at arbejde med et brugerperspektiv i deres opgaveløsninger. Det betyder, at designere inddrager de mennesker, der skal bruge produktet eller servicen, i deres arbejde. Og det giver bedre og mere træfsikre resultater.

Krav til virksomheder 
Vil man som virksomhed have en designstuderende i praktik, kræver det, at man stiller en praktikansvarlig til rådighed, som har det daglige ansvar for praktikantens læring. Derudover skal virksomheden underskrive en praktikaftale med den studerende og Designskolen Kolding. Aftalen udstikker regler og retningslinjer for praktikopholdet og er en forudsætning for, at den studerende kan få praktikopholdet meritoverført til sin uddannelse. Praktikken er som udgangspunkt ulønnet, da den studerende får SU undervejs. Nogle virksomheder vælger imidlertid at give en mindre løn.

Undervisningsforløb

Få mellem 12 og 50 studerendes unikke og innovative bud på en udfordring stillet af netop jeres virksomhed!

Designskolen Kolding tilbyder skræddersyede undervisningsforløb til virksomheder. Udgangspunktet for undervisningsforløbet er en problemstilling, virksomheden selv er med til at formulere. Et undervisningsforløb er typisk mellem to og seks uger. Det faglige niveau er højt. Designskolen Kolding er en eliteuddannelse baseret på talentoptag og undervisningen bygger på designfaglig praksis, udvikling og forskning.

Virksomhedens udbytte
Foruden 12-50 studerendes løsninger til den konkrete udfordring, resulterer forløbet i en publikation, der i tekst, foto og illustrationer dokumenterer hele designprocessen og de færdige produkter/services.

Virksomhedens rolle
Virksomheden bidrager til udviklingen af undervisningsforløbet med et brief og en problemformulering. Derudover er virksomheden repræsenteret ved midtvejsevalueringen og den endelige kritik, der afslutter forløbet. Begge gange bidrager virksomheden med sin ekspertise, råd og vejledning.

Et skræddersyet undervisningsforløb koster som udgangspunkt 200.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er øremærket publikationen.

Designskolen har gennemført undervisningsforløb med Ecco, Nokia, Vestas, Teijin, Kraft og Lego.

International DesignCamp

Designskolen Kolding er hvert år vært for en international DesignCamp, der over en periode på to uger samler danske og internationale studerende, virksomheder, designere, forskere og andre med interesse for design.

DesignCampens omdrejningspunkt er et aktuelt og samfundsrelevant tema, der bliver belyst gennem åbne konferencedage, virkelighedsnære cases og en intens designproces, der resulterer i konkrete designkoncepter, udarbejdet af studerende.

Virksomheder i DesignCampen
Virksomheder kan deltage i DesignCampen på to måder: Som deltager i de åbne konferencedage og som case for de studerende. Som case stiller virksomheden en konkret udfordring, som de studerende designer en løsning til. 10-15 virksomheder kan deltage som case-virksomhed i campen.

Foruden de konkrete koncepter, designet af studerende, munder DesignCampen ud i en udstilling og en publikation. I den seneste publikation, Design to Play / Play to Design, kan du se, hvad DesignCampen handler om og hvad virksomhederne har fået ud af at være med.

Kontakt - Samarbejde med studerende

Kontakt Merethe Kruse eller Jette Ladegaard Garnæs for mere information om praktikophold, studiejobs og projekter.
Kontakt Rikke Lykke Ravn eller Lotte Eggert Kiil om generelle henvendelse fra studerende.
Kontakt Maja Lindstrøm Hansen for mere information om DesignCamp.

Forskningssamarbejde

Virksomheder og organisationer kan indgå i forskningssamarbejde med Designskolen Kolding og få adgang til – og være med til at skabe – den nyeste, forskningsbaseret viden inden for design.

Designskolen Kolding er en scenevant samarbejdspartner. Skolen arbejder sammen med mange forskellige eksterne partnere – i uddannelsen, i projekter og i forskningen – med gode resultater og erfaringer til følge.

På forskningsområdet er samarbejds- og finansieringsformerne mangfoldige. Og de kan tilpasses virksomhedens konkrete behov.

Eksempler på samarbejdsformer:

  • Rekvireret forskning – Virksomheden engagerer en eller flere forskere til et bestemt projekt.
  • Samfinansieret forskning – Virksomheden indgår sammen med Designskolen Kolding i nationale eller internationale samarbejdsprojekter. Eksempelvis i form af et PhD-projekt.
  • ErhvervsPhD – ErhvervsPhD-ordningen er et særligt tilskudsprogram for virksomheder, der, gennem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, kan søge om tilskud til et tre-årigt, virksomhedsrettet PhD-projekt. Virksomheden ansætter den ErhvervsPhD-studerende, der samtidig bliver indskrevet på Designskolen Kolding.

Kontakt - Forskningssamarbejde

Få meget mere at vide om mulighederne for et forskningssamarbejde og de forskellige finansieringsformer ved konstitueret forskningschef Anne Louise Bang.