Selvevalueringsrapport 2019

Forfatter
Designskolen Kolding
Udgivelsesår
2019

Rapporten er udgivet i forbindelse med institutionsakkrediteringen i 2019.

Den indeholder Designskolen Koldings samlede kvalitetssikringssystem og en beskrivelse af, hvordan systemet aktiveres i praksis i forhold til uddannelsernes videngrundlag, niveau og indhold samt relevans.