Klik for at ansøge om udveksling

Studerende fra
udlandet

Designskolen Kolding modtager årligt ca. 40 studerende gennem forskellige udvekslingsprogrammer, som Erasmus, Nordplus, bilaterale institutionsaftaler og individuelle aftaler.

Deadline for ansøgninger
Efterårssemestret: Du kan uploade din ansøgning mellem 1. april og 1. maj.

Efterårssemestret begynder 1. september og slutter 31. december. Forårssemestret: Du kan uploade din ansøgning mellem 1. september 1. oktober.

Forårssemestret begynder 1. januar og slutter 30 juni.

Udveksling kan foregå på følgende studieretninger: Mode, tekstil, industrielt design, kommunikationsdesign og accessory design.

Ønsker du at søge om udveksling på kandidatuddannelsen skal du desuden vælge mellem People, Planet eller Play.

Du vil i forbindelse med din ansøgning blive bedt om at svare på, hvilken kategori du ansøger under. Enten Erasmus, Nordplus, Institutional eller Individual Applicant. De fire kategorier er beskrevet nedenfor.

Efter ansøgningsfristens udløb bliver ansøgningerne vurderet af de relevante udvalg, og du modtager email-svar fra det internationale kontor inden for en måned.

Partnerinstitutioner
Designskolen samarbejder med danske og internationale partnerinstitutioner i forbindelse med fælles projekter, studenter- og medarbejderudveksling og forskning. Download oversigten til højre.

Praktisk information
Kursusoversigt:
Du kan se og downloade kursuslister for januar-juni 2019 for bachelor- og kandidatuddannelserne her i afsnittet.

Læs venligst informationsfolderen for oplysninger om opholdstilladelse m.v.

Erasmus

Studerende, der studerer på institutioner i Europa, som Designskolen Kolding har indgået en Erasmus-aftale med, kan søge om et udvekslingsophold på skolen. Ansøgningen, som skal sendes af værtsinstitutionen til Designskolen Koldings internationale kontor, skal indeholde:

 • Application form
 • Portfolio CV
 • En karakterudskrift 
 • Et motivationsbrev med information om ønsket studieretning, semester, begrundelse for valg af Designskolen Kolding og formål med udvekslingen
 • Udfyldt ECTS Learning Agreement

Nordplus

Studerende, der studerer på en af samarbejdsinstitutionerne i Cirrus-netværket, kan søge om et udvekslingsophold under Nordplus-programmet.

Ansøgningen, som skal sendes af værtsinstitutionen til Designskolen Koldings internationale kontor, skal indeholde:

 • Application form
 • Portfolio 
 • CV 
 • En karakterudskrift 
 • Et motivationsbrev med information om ønsket studieretning, semester, begrundelse for valg af Designskolen Kolding og formål med udvekslingen 
 • Udfyldt ECTS Learning Agreement
 • Se nærmere på Cirrus’s website for ansøgningsblanket til Nordplus stipendium

Bilaterale institutionsaftaler

Studerende, der studerer på en af Designskolen Koldings internationale samarbejdsinstitutioner udenfor Europa, kan søge om et udvekslingsophold under programmet for bilaterale institutionsaftaler.

Ansøgningen, som skal sendes af værtsinstitutionen til Designskolen Koldings internationale kontor, skal indeholde:

 • Application form
 • Portfolio 
 • CV 
 • En karakterudskrift 
 • Et motivationsbrev med information om ønsket studieretning, semester, begrundelse for valg af Designskolen Kolding og formål med udvekslingen 
 • Udfyldt ECTS Learning Agreement

Individuelle aftaler

Studerende, der studerer på en institution, som Designskolen Kolding ikke har en udvekslingsaftale med, kan søge om et gæsteophold. En person, der ikke er indskrevet som studerende, kan også søge om et gæsteophold.

Har den studerende ikke-EU nationalitet, pålægges en studieafgift på 5,350 Euro pr. semester. Dette betales umiddelbart efter bekræftelse på optagelse.

Ansøgningen, som skal sendes af værtsinstitutionen/eller den studerende selv til Designskolen Koldings internationale kontor, skal indeholde:

 • Application form
 • Portfolio 
 • CV 
 • En karakterudskrift 
 • Et motivationsbrev med information om ønsket studieretning, semester, begrundelse for valg af Designskolen Kolding og formål med udvekslingen 
 • Bevis på matrikulering 
 • Er vedkommende ikke studerende, skal der vedlægges bevis for tidligere uddannelse 
 • Baggrundsmateriale på institutionen 
 • Udfyldt ECTS Learning Agreement

Legater for internationale studerende

Designskolen Kolding tilbyder ikke legater, men der er mulighed for at søge støtte via andre kanaler. Se links.

Oplysninger om legater
EU’s database Ploteus lister en lang række muligheder for legater til bade EU- og ikke-EU-studerende. Ph.d.-studerende og forskere derimod kan finde god hjælp på European Researchers' Mobility Portal.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Der gives normalt kun SU til danskere. Der er dog mulighed for at opnå SU-støtte, hvis du er international studerende. Denne støtte ydes i forhold til:

For information gå til: Danish Education Support Agency.

Kontakt

For yderligere information kontakt det internationale kontor. Designskolen Koldings internationale kontor er bredt forankret i uddannelsen og forskningen på skolen. Kontoret fungerer som strategisk samarbejdspartner på tværs af skolens institutter, udviklingsafdeling og ledelse. Kontoret arbejder med emner som internationale studenter- og lærerudvekslinger, praktik, tværnationale samarbejdsprojekter og strategisk udvikling.