Studier i udlandet

Designskolen Kolding uddanner designere med et globalt udsyn. Det er derfor muligt at tage et studieophold hos en af skolens internationale samarbejdspartnere på bachelorstudiet.

Oversøiske studieophold

Designskolen Kolding har indgået kontrakter med udvalgte internationale institutioner om udveksling af studerende, hvilket betyder, at studerende er fritaget for at betale studieafgift på værtsinstitutionen. Disse ophold er uden stipendiemuligheder.

Nordiske studieophold

Designskolen Kolding er medlem af det nordiske netværk Cirrus. Det består af de større nordiske design og arkitektskoler i landene Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Estland, Letland og Litauen. I dette netværk udveksles studerende under det nordiske Nordplus program. Under dette program er det muligt at søge rejsestipendier. Derudover opereres der med Express Mobility, som er korte ophold, således at studerende kan følge enkelte kurser på partnerinstitutionerne. Se nærmere om mulighederne inden for Cirrus udveksling via Cirrus Netværket.

Erasmus+ studieophold

Erasmus+ er et EU-finansieret udvekslingsprogram baseret på Designskolens kontrakt med EU med tildeling af et ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020. Charteret kan læses i højre side af websitet ved downloadning. Erasmus+ bygger på individuelle aftaler mellem institutioner inden for EU og EØS lande omkring udveksling indenfor dette program. Ved et Erasmus+ studieophold er det muligt at søge stipendier, når Erasmus-reglerne følges. Se nærmere nedenfor.

Krav til Erasmus-opholdet

Et Erasmus udvekslingsophold kan kun blive godkendt, såfremt følgende elementer er på plads.

Erasmus+studieophold

Hvis du gerne vil læse et eller to semestre på et europæisk universitet, kan du ansøge om en Erasmus+ plads og et Erasmus+ stipendium, som dog kun bevilges under fornøden bevilling fra EU kommissionen.

Erasmus+stipendiet

Det månedlige stipendie for Erasmus+ programmet er differentieret, alt efter hvilket land, du skal til. Fordi Danmark er et højomkostningsland gives der aldrig den højeste sats til danske studerende, da EU Kommissionen har bestemt, at studerende, der rejser fra et højomkostningsland til et andet højomkostningsland kun kan få mediumsatsen. Den højeste sats er forbeholdt studerende, som rejser fra lande med medium eller lave leveomkostninger og til et land med høje leveomkostninger. For danske studerende betyder dette altså, at der kun kan gives to forskellige satser; medium- og lav-omkostningssatsen.

 • Medium sats – 300 Euro pr. måned: Danmark, Irland, Frankrig, Italien, Østrig, Finland, Sverige, Storbritannien, Liechtenstein, Norge, Schweiz (for Schweiz, læs nedenstående)
 • Lav sats – 250 Euro pr. måned Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Kroatien, Cypern, Luxembourg, Holland, Portugal, Slovenien, Island, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Makedonien Stipendiesatsen afhænger af den samlede bevilling som skolen modtager fra EU Kommissionen det pågældende akademiske år.

Satserne i det ovenstående er for det akademiske år 2014-2015. Erasmusstipendiet gives som supplement til din SU og til dækning af merudgifter i forbindelse med dit ophold.

Schweiz

Schweiz deltager ikke i Eramus+programmet i 2014-2015, og derfor vil du ikke modtage stipendium fra skolen. Du vil dog i stedet modtage et legat direkte fra den schweiziske stat. Værtsuniversitetet vil informere dig om stipendiets størrelse og procedure for udbetaling.

Krav

 • Du kan som noget nyt under Erasmus+ programmet komme på Erasmus-ophold (enten Erasmus praktik eller Erasmus studieophold) flere gange. Du kan komme af sted i op til 12 måneder på din bachelor og 12 måneder på din kandidatuddannelse. Opholdet skal altid være minimum tre måneder (for studieophold) og to måneder (for praktikophold) og højst op til 12 måneder. Du kan således dele dine ophold op i mindre ophold af feks. tre måneder. Det betyder dog også, at hvis du ønsker at kombinere et Erasmus praktikophold med et Erasmus studieophold, vil begge ophold indgå i de totale 12 måneder pr. uddannelsesniveau.
 • Du skal, for at komme af sted gennem os, være indskrevet på skolen og studieopholdet skal kunne indmeriteres i din uddannelse.
 • Vær dog opmærksom på skolens egne interne regler i forhold til, hvornår det er muligt at komme på udveksling og i praktik.

Ansøgning og frister

Du skal indledningsvis kontakte det internationale kontor, der er dig behjælpelig gennem hele ansøgningsprocessen. Du vil der modtage individuel hjælp. Din ansøgning om udveksling skal godkendes af din fagleder via udfyldelse af Application Form. Denne skal du sikre udfyldt og dernæst skal du have din fagleder til at underskrive. Ansøgningsskemaet skal du aflevere på det internationale kontor. Dernæst påbegyndes ansøgningsprocedurerne.

Da værtsinstitutionerne har forskellige ansøgningsprocedurer kan vi ikke opstille en præcis liste over hvilke bilag, som du skal vedlægge din ansøgning. Nogle institutioner søges via et elektronisk ansøgningsmodul, andre via fysisk ansøgning. Men som udgangspunkt vil du normalt skulle vedlægge følgende bilag:

 • ½-1 sides faglig motivation
 • CV
 • Karakterudskrift
 • Portfolio Erasmus+ Learning Agreement
 • Modtagerinstitutions ansøgningsskema

Din portfolio skal godkendes af fagleder. Ansøgning afleveres til og sendes afsted af det internationale kontor.

Hvis du får pladsen sker følgende:

Det internationale kontor vil udbetale 80% af dit stipendium, når du er blevet optaget på værtsuniversitetet og vi har fået en kopi af din

 • Acceptance Form – den skal du bede værtsinstitutionen om at udfylde, underskrive og returnere til dig inden du afleverer den til det internationale kontor
 • Learning Agreement – udfyldt og underskrevet
 • Student Grant Contract – udfyldt og underskrevet
 • Derudover skal du udføre en sprogtest.

Efter ophold

Når du er færdig med dit ophold og har bestået din eksamen, afleveres en transcript of record. Den finder du sidst i Learning Agreement dokumentet. Den afleveres til det internationale kontor og dit ophold meritteres ind i dine studier.

 • Du beder også værtsinstitutionen udfylde Confirmation Form. Den afleverer du på det internationale kontor.
 • Derefter udfører du igen en sprogtest og udfører en elektronisk evaluering.
 • Dernæst afsluttes dit ophold og den resterende Erasmus+ bevilling udbetales.

Besked og information

 Al kommunikation fra det internationale kontor sker til din skole e-mailadresse. Det er derfor vigtigt, at du ret regelmæssigt tjekker din skole e-mail. Hvis du vælger at videresende dine skole mails til en anden e-mail adresse, skal du sikre dig at dit spamfilter ikke er så højt, at du mister vigtige mails fra os. Det er dit ansvar, at du kan modtage mails fra det internationale kontor og EU.

Ud i verden? Sådan gør du

Ud i verden? Sådan gør du
Når du påtænker at søge om et udvekslingsophold, skal du i god tid kontakte Designskolen Koldings internationale kontor for en nærmere samtale for råd og vejledning. Derudover skal du konsultere din fagleder, der også kan give råd og vejledning om egnede steder for dig. Faglederen skal godkende, at du søger ophold. Dette sker gennem en underskrivelse af DK Application Form; desuden skal faglederen godkende din portfolio.

Udvekslingsophold kan maximalt fylde, hvad der svarer til 30 ECTS-point per semester. Gældende fra studieåret 2015/2016 er udveksling flyttet fra Kandidatuddannelsen til Bacheloruddannelsen og placeres på 4. eller 5. semester på Bacheloruddannelsen. Grundet denne ændring er der indført en overgangsordning:

I studieåret 2015/2016 er det muligt at komme på udveksling på 1. år af kandidaten for studerende på den årgang. Studerende, der er indskrevet på Kandidatuddannelsen fra 1. september 2016, vil ikke have mulighed for udveksling på kandidaten. Undtaget herfra er dog studerende indskrevet som bachelorer på Designskolen Kolding før 1. september 2014, og som er optaget på kandidaten på baggrund af retskrav.

Merit
Den studerende får meritoverført tildelte ECTS-point fra pointgivende værtsinstitutioner (max. 30 ECTS-point pr. semester). Hvis den studerende har været på ophold på en institution, som ikke tildeler ECTS points, skal den studerende bedømmes på Designskolen Kolding. Ved udvekslingsophold som udløser færre end 30 ECTS-point pr. semester, indgås der en særaftale for de resterende ECTS-point.

Grib Verden
Går du med udlandsdrømme, kan du finde en masse nyttig information på hjemmesiden gribverden.dk Siden hjælper dig med at træffe de rigtige valg og de vigtige valg og hjælper dig med at tilrettelægge et udlandsophold fuld af faglige og personlige oplevelser.

Kontakt

For yderligere information kontakt det internationale kontor. Designskolen Koldings internationale kontor er bredt forankret i uddannelsen og forskningen på skolen. Kontoret fungerer som strategisk samarbejdspartner på tværs af skolens institutter, udviklingsafdeling og ledelse. Kontoret arbejder med emner som internationale studenter- og lærerudvekslinger, praktik, tværnationale samarbejdsprojekter og strategisk udvikling.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.