Summer Spin in 2020

Fakta

Projekttype
Samarbejdsprojekt - Liftstyle & DesignCluster
Projektperiode
2020
Projektledelse
Helene Jensen
Samarbejdspartnere

Århus Universitet
Syddansk Universitet
Kunstakademiets skoler for Arkitektur og Design
Designskolen Kolding

Om projektet

Den grønne omstilling er kommet for at blive, og nu kan tværfaglige teams af dygtige studerende fra Århus Universitet, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet og Kunstakademiets Skoler for Arkitektur og Design hjælpe dig med lige netop din virksomheds grønne udfordringer.

Bag projektet står Innovationsnetværket Lifestyle & DesignCluster, der arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst primært i de små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de kreative brancher. Lifestyle & DesignCluster har en bred dialogbaseret berøringsflade med erhvervslivet, og genererer gennem vores mange forskellige projekter og aktiviteter ny viden, som formidles via begivenheder og her på websitet via cases og nyhedsopdatering.

 

Formål

Formålet med SUMMER SPIN-IN er at løse konkrete udfordringer med bæredygtighed i Bolig og Livstilsbranchen med afsæt i FN’s Verdensmål og den enkelte virksomheds specifikke udfordringer. Tværfaglige talentteams bestående af kandidatstuderende / nyslåede dimittender (kunstnerisk æstetisk, science and technology, business og kulturvidenskaber med digitale kompetencer) løser konkrete bæredygtighedsudfordringer stillet af virksomhederne. Talentteamet udfører et 4 dages spin-in sprint på virksomheden og pitcher sidste dag for virksomheden og udvalgte stakeholders.

De tværfaglige teams bidrager med kunstnerisk æstetiske design-kompetencer, tekniske kompetencer, story-telling, interkulturelle og digitale kompetencer til kommunikation, samt business kompetencer. Virksomheden får en spin-in af talentfulde studerende / dimittender til at byde ind med løsninger på en bæredygtigheds-udfordring, som er konkret, vanskelig og egnet til åben innovation. Udfordringer, som ikke allerede er placeret i virksomhedens udviklingsafdeling. Udfordringen og løsningsforslaget har en karakter som er interessant på tværs af virksomheden og for dens stakeholders.

De tværfaglige teams kan løse store problemer relateret til FN17. Mål nr.12- responsible Consumption and production er for Bolig- og livsstilsbranchen en vedvarende udfordring. Talent teamet kan hjælpe med at finde nye løsninger. Et delmål kunne være reduktion af affaldsmængde gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Talentteamet kan i samarbejde med virksomheder arbejde med at integrere oplysninger om bæredygtighed i virksomhedens produktcyklus og markedsføring. Et eksempel på en bæredygtighedsudfordring er f.eks.: hvordan kan vi forlænge levetiden for et køkken og samtidigt lave god business? Kan man ved hjælp af produkt renæssance på eksisterende produkter forlænge levetiden og skabe nye forretningsområder?

Summer Spin 2019

I 2019 deltog tre virksomheder i Summer Spin-In

MP Denmark A/S
Woden A/S
Michael Kvist IPR i samarbejde med Make Nordic

Den enkelte virksomhed stillede en opgave med en konkret udfordring eller mulighed med afsæt i FN’s Verdensmål, hvorefter udfordringen blev matchet med et tværfagligt talent-team bestående af kandidatstuderende/nyslåede dimittender fra de fire ovennævnte uddannelsesinstitutioner.

Spin-In-teamet udarbejdede herefter under et 4-dages spin-in i virksomheden et løsningsforslag, som teamet pitchede for virksomheden den sidste dag. Teamet af studerende/dimittender bidrog med en blanding af kunstnerisk-æstetiske design-kompetencer, tekniske kompetencer, storytelling, interkulturelle kommunikationskompetencer, digitale kompetencer samt business-kompetencer.

Skal din virksomhed være med i 2020?

Skal din virksomhed være med i 2020? Der er stor efterspørgsel fra virksomheder, der gerne vil deltage, så i 2020 udvider vi konceptet til at omfatte otte virksomheder.

Skal din virksomhed være én af de otte, der byder et team af studerende indenfor i virksomheden i en uges tid i august, eller vil du bare gerne høre mere om Summer Spin-In, så kontakt allerede nu projektleder Marianne Ping Huang, Aarhus Universitet: mph@cc.au.dk.