Vigtige
Datoer

Oversigt over alle vigtige deadlines i optagelsesforløbet

OBS. Alle datoer er vejledende, og ændringer kan forekomme. Sørg for at holde dig opdateret på hjemmesiden og i din mailboks. Hvis du ikke modtager e-mails fra os, kan det være en god idé at tjekke dit spamfilter.

Dine deadlines

 • 15. marts 2018, kl. 12.00: Frist for KOT-ansøgning på www.optagelse.dk 
 • 15. marts 2018, kl. 12.00: Frist for at uploade evt. ansøgning om Dispensation for adgangsgivende eksamen, ligeledes på www.optagelse.dk
 • 7.-8. april 2018, (OBS lørdag og søndag), begge dage fra 9.00-17.00: Optagelsesprøve for ansøgere.
 • 14.-15. april 2018, (OBS lørdag og søndag), begge dage fra 9.00-17.00: Optagelsesprøve for ansøgere.
  Skal jeg deltage begge weekender? Nej, optagelsesprøven er én weekend. Du får besked i en mail senest den 23. marts om, hvornår du skal deltage i prøven. Hvad skal du medbringe til optagelsesprøven? Dit portfolio og skrive- og tegneredskaber
 • 16.–20. april 2018 (modedesign, tekstildesign og accessory design) og 23.–26. april + 30. april 2018 (kommunikationsdesign og industrielt design): Deltage i adgangssamtalen på Designskolen Kolding, hvis du bliver indkaldt. Samtalen tager ca. 15 minutter, hvor du taler med undervisere fra skolen om din optagelsesprøve og portfolio.
 • 7. og 8. juni 2018: Du kan hente din portfolio på skolen i tidsrummet 8.30 – 15.30 (OBS: Fredag lukker receptionen dog klokken 14.00). Hvis du ikke selv kan hente dit materiale, så henvend dig til Studieadministrationen i god tid inden disse datoer.
 • 5. juli 2018, kl. 12.00: Indsende dokumentation for bestået, adgangsgivende eksamen (hvis du afslutter din adgangsgivende eksamen efter ansøgningsfristens udløb). 
 • 5. juli 2018, kl. 12.00: Indsende dokumentation for bestået sprogprøve (Studieprøven i dansk som andetsprog) - hvis du var tilmeldt prøven den 15. marts 2018, men endnu ikke havde bestået sprogprøven ved ansøgningsfristens udløb.
 • 7. august 2018, kl. 12.00: Bekræfte, at du accepterer et evt. tilbud om en studieplads. Hvis du ikke accepterer pladsen, bliver den tilbudt en anden.
 • 14. august 2018, kl. 12.00: Bekræfte (hvis du den 30. juli fik tilbudt en standby-plads, og du efter 7. august i stedet har fået tilbudt en studieplads fordi en anden har sagt nej tak til pladsen), at du accepterer et evt. tilbud om en studieplads.*

 *) Ansøgere, som d. 28. juli har fået tildelt en standby-plads, og som i perioden 7.-11. august får tilbudt en eventuel studieplads, skal bekræfte om de accepterer studiepladsen senest d. 14. august 2018. Bliver man (hvis man 28. juli 2018 får tilbudt en standby-plads) ikke tilbudt en studieplads, vil man have tilsagn om optagelse det efterfølgende år.

Designskolen Koldings deadlines

 • 21 marts 2018: Give dig svar på, om du kan få dispensation for adgangsgivende eksamen.
 • 23. marts 2018: Invitere dig til en evt. optagelsesprøve (såfremt dit adgangsgrundlag er i orden). Samme dag får du et link til et skema, som vi gerne vil bede dig om at udfylde. Det skal bruges til en evt. adgangssamtale.
 • 21. juni 2018: Give dig resultatet af adgangssamtalen.
 • 28. juli 2018: Give dig et tilbud om studieplads, eller eventuelt et tilbud om en standby-plads.

FAQ