PLAY FASHION FORWARD by Nanna Stech Jensen

2018

Facts

Text

Play Fashion Forward

FASHION OF THE FUTURE
With a pencil and play as her primary tools Nanna Stech Jensen has created a fashion collection. She has drawn sketches, prints and shapes by hand, after which she has worked with the flat two-dimensional illustration directly on the fabric and on the three-dimensional female body. This playful approach creates a consciously naive and uncomplicated response to the laboured construction that often characterises fashion. And with that approach the designer is at the forefront of the enormous importance that creativity and play is going to have in the design processes of the future.

FREMTIDENS MODE ER LEGE-TØJ
Nanna Stech Jensen har med blyanten og legen som sine primære redskaber skabt en modekollektion. Skitser, tryk og form har hun tegnet i hånden, hvorefter hun har arbejdet med den flade todimensionelle illustration direkte på stoffet og den tredimensionelle kvindekrop. Den legesyge fremgangsmåde skaber et bevidst naivt og ukomplekst modsvar til den fortænkte konstruktion, som mode også kan være. Og med det greb er designeren på forkant med den massive betydning kreativitet og leg får i fremtidens designprocesser.