SAND NUDES / SEND DUNES by Elettra Renzi

2019

Facts

Name
Elettra Renzi
Line of study
Communication design
Project type
Afgangsprojekt
Collaborator
USE Studio

Elettra Renzi

Meet Communication Designer Elettra Renzi

Pornografi med kunstig intelligens

Pornografi med kunstig intelligens
Pornografi har og sætter stadig sit præg på vores samfund – både politisk og socialt. Men hvordan vil en pornografisk fremtid se ud, og hvem bestemmer, om indhold af pornografisk karakter på sociale medier er uanstændigt eller ulovligt? Med udgangspunkt i designfiktion forestiller Elettra Renzi sig, at fremtidens kunstige intelligens potentielt har sin egen pornografi. Kommunikationsdesigneren ønsker at sætte spørgsmålstegn ved friheden til at udtrykke sig og sætte fokus på, hvordan algoritmer og teknologi kontrollerer dele af vores liv.

Pornography with Artificial Intelligence
Both politically and socially pornography still leaves its mark on our society. But what does a pornographic future look like, and who determines whether pornographic content on social media is indecent or illegal? Based on design fiction, Elettra Renzi imagines that the artificial intelligence of the future potentially has its own pornography. The communication designer wants to question the freedom to express oneself and focus on how algorithms and technology control parts of our lives.