Vand er liv by Sara M. Dalsager

2019

Facts

Name
Sara M. Dalsager
Line of study
Accessory Design
Project type
Afgangsprojekt
Collaborator
Mette Seiersbøl, guldsmed

Sølv der holder vand

Sølv der holder vand
Accessory designer Sara M. Dalsager formidler gennem sin smykkekollektion i sølv en organisk og positiv fortælling om vands værdi, som også sætter fokus på nødvendigheden af bæredygtige materialevalg og produktionsforhold i smykkeindustrien – ved fx at adressere forureningsproblemer forbundet med forgyldning. Udover deres æstetiske kvaliteter tjener smykkerne som fundraiser og awareness items, der skal understøtte kampen for rent drikkevand til især børn.

Silver that Holds Water
Through her silver jewellery collection accessory designer Sara M. Dalsager conveys an organic and positive narrative about the value of water, which also focusses on the need for sustainable material selection and production conditions in the jewellery industry – for example by addressing pollution problems associated with gilding. In addition to their aesthetic qualities, the jewellery serves as fundraiser and awareness items, which are meant to support the struggle for clean drinking water for children in particular.