Accessory Design

Bacheloruddannelse

Fakta

Uddannelsens varighed
6 semestre (180 ECTS)
Studiested
Designskolen Kolding
Frist for optagelse
15. marts kl. 12.00 via KOT
Optagelsesprøve
Ja
Studiestart
September
Undervisningssprog
Dansk

Om studieretningen

Accessories er smykker og objekter, der er funderet i et funktionelt, konceptuelt og æstetisk forhold til kroppen og mennesket. Uddannelsen er fokuseret i det enkelte menneskes behov for at udtrykke sig igennem kropslige objekter. 

Som studerende på accessory design vil du møde en uddannelse, der vægter research, bearbejdning og eksperimentering med materialer. Derved får du en forståelse for og viden om materialet, du arbejder med. Som accessory design-studerende har du et klart formsprog og står fast på etiske og miljømæssige værdier. Du stiller høj krav til kvalitet, er opfindsom, metodisk, analystisk og socialt ansvarlig. 

Du får mulighed for at arbejde med smykker og andre grene af accessory design i form af wearables eller tasker. Under uddannelsen vil du ligeledes blive introduceret til design og udformning af sko. Der bliver undervist i traditionelle håndværksteknikker inden for smykkefaget og bearbejdning af læder og pels. Desuden digitale redskaber som 3D computer design, scanning og printning. 

Den del af accessory design, som benævnes wearables, er i stor udvikling. Derfor kommer du som studerende til at beskæftige dig med, hvordan du som designer kan anvende wearables i velfærdsteknologiske løsninger. Du kommer til at forholde sig til både dekorative, funktionelle og konceptuelle aspekter af wearables design med henblik på at koble dine æstetiske og sociale reflektioner med tekniske løsninger.

Samarbejde er et nøgleord på studiet. Du kommer både til at arbejde sammen med designstuderende fra andre fagområder og med virksomheder om undervisning og projekter. 

Værksteder

Undervisningsformer

En stor del af undervisningen er praktisk orienteret og rettet mod konkrete designprojekter. Du vil ligeledes stifte bekendtskab med teori gennem forelæsninger, workshops og skriftlige opgaver.

Undervisningen foregår på værksteder og i åbne laboratorier, hvor du som studerende eksperimenterer med dit fag og udvikler dine arbejdsmetoder analogt som digitalt.

Projektarbejde
Projektarbejde er en væsentlig del af uddannelsen, og du vil blive stillet overfor en række selvvalgte eller stillede opgaver. På de første semestre vil projekterne være afgrænsede og forholdsvist enkle, men undervejs i studieforløbet vil de blive mere udfordringsrige. Opgaverne løses individuelt, i samarbejde med andre studerende inden for samme fagområde, i tværfaglige teams og/eller i samarbejde med virksomheder eller institutioner

Tværfaglig undervisning

På Designskolen Kolding har vi fokus på at uddanne designere, som ikke alene er talentfulde inden for et fagligt speciale, men også kan arbejde på tværs af fag. Som studerende hos os vil du møde fag, som er fælles for alle; tegning, form- og farvelære, designmetode, æstetik og videnskabsteori. Du vil blive trænet i at formidle dine kompetencer og få en grundlæggende forretningsforståelse.

Virksomhedssamarbejde og praktik

Du vil få rig mulighed for at samarbejde med virksomheder i løbet af din studietid. Virksomhedsamarbejder har til formål at give dig mulighed for at arbejde under vilkår og med problemstillinger, som findes i designfagets professionelle virkelighed. Et virksomhedssamarbejde vil kunne ruste dig yderligere til at møde erhvervslivet efter endt uddannelse og være med til at sikre dig en god, faglig og relevant beskæftigelse.

På Designskolen Kolding er praktik blevet en obligatorisk del af BA-uddannelsen. Erfaring har vist, at studerende, der har haft et praktikophold, har nemmere ved at komme i beskæftigelse efter endt uddannelse. Desuden åbner et praktikophold op for branchekendskab, netværk og relevante kontakter.

Udveksling

Internationalisering

På Designskolen Kolding arbejder vi globalt, og vi har outposts i både Brasilien og Kina. Her får du mulighed for at arbejde sammen med lokale studerende og virksomheder. Gennem projektarbejde bliver du trænet i at arbejde med globale problemstillinger og på tværs af kulturelle forskelligheder.

Du får mulighed for at deltage i internationale masterclasses og camps, hvor vi inviterer studerende fra nogle af verdens førende designskoler til Kolding. 

På Designskolen Kolding bliver du en del af et alsidigt, internationalt studiemiljø med adskillige gæstestuderende, internationale undervisere samt internationale studerende. 

Optagelse

Drømmer du om at blive designer? Tag det første skridt og søg om optagelse. Fristen er 15. marts kl. 12.00 og foregår via KOT (Den Koordinerede Tilmelding). Du kan læse mere her.

Ansøgning og optagelse

Studieretningsansvarlig

Øvrige studieretninger