Design for People

Kandidatuddannelse

Fakta

Varighed
4 semestre (fuldtidsstudie) eller 8 semestre (erhvervskandidat) / 120 ECTS
Sted
Designskolen Kolding
Ansøgningsfrist
1. marts
Optagelsesprøve
Nej
Semesterstart
September
Studieafgift
€ 13.000 pr. år for ikke-EU-borgere

Om uddannelsen

Design for People handler om socialt design. Som studerende lærer du at:

  • anvende interessent-involvering som et redskab til at skabe bedre designløsninger
  • håndtere kompleksiteten i at designe løsninger på menneskelige, sociale og samfundsmæssige udfordringer
  • designe relationer som fremmer levevilkår

Som studerende på Design for People, skal du være i stand til at mestre en designproces og aktivere designmetoder med henblik på at udvikle designprojekter inden for fagområderne industrielt design, kommunikationsdesign, modedesign, tekstildesign eller accessory design under kandidatuddannelsens tema: People.

Hvorfor
Design for People er målrettet en mere socialt bæredygtig fremtid. Vi har fokus på at udvikle mere ligeværdige og værdige samfund for mennesker at leve i.

Globalt set befinder vi os i en tid, hvor der, som aldrig før, er brug for nye måder at gøre tingene på. Der er brug for udtænkning af nye produkter, som kan løse konkrete udfordringer, og systemer, processer eller metoder, der kan ændre uhensigtsmæssig adfærd og fastlåste situationer.

Designfaget har brug for at være medspiller i denne udvikling, og verden har brug for designtænkning og 'design doing' til at komme med nye bud på løsninger af komplekse problemstillinger. Som designere er vi derfor både for fagets og for verdens skyld forpligtet til at deltage aktivt i de udfordringer, vi står overfor netop nu. 

Hvem
Design for People er rettet mod dig, som er fagligt modig med en social og samfundsmæssig bevidsthed, og som gennem en undersøgende, kritisk og åben tilgang ønsker at fokusere din designpraksis mod sociale agendaer i et tværfagligt forum.

Der optages studerende fra alle fire af skolens egne bachelor-retninger samt studerende fra andre discipliner, der kan opfylde optagelseskravene ved at vise designforståelse, der matcher et bachelor-niveau i design.

Projekter på Design for People tager afsæt i menneskers behov og adfærd. Som studerende skal du have lysten, viljen og modet til at sætte dig ind forskellige brugertyper for at kunne realisere et designprojekt.  

Hvad
På Design for People bliver du undervist i design; teori, proces, metoder, som gør dig i stand til at udvikle designløsninger, som adresserer menneskelige, sociale og samfundsmæssige udfordringer. Du vil som studerende blive udstyret med viden, evner og faglig selvtillid til at kunne udfordre status quo og lede os mod en mere socialt bæredygtig fremtid.

Vi arbejder inden for forskellige domæner, hvor design kan have 'social impact' gennem tematiske tilgange som: Empathic design, critical design, speculative prototyping, collaborative consumption, participatory design, co-design og design activism. Du vil undersøge nye og konkrete måder til at imødekomme visioner om en social bæredygtig fremtid gennem fokus på design, brugere, interessenter, kreativitet, empati, etik, innovation, kritisk tænkning og aktivisme.

På Design for People ser vi et stort potentiale for designere i at indgå i teknologiudviklingen. En designer med speciale i Design for People vil derfor have færdighederne til at navigere i krydsfeltet mellem menneske og maskine med det mål for øje at gøre ny teknologi attraktiv for fremtidige brugere. 

Undervisningen på Design for People indeholder både design af produkter, services, metoder, processer, systemer og oplevelser, der kommer med nye forslag, som forbedrer eller udfordrer eksisterende løsninger eller forhold.

Hvordan
Du vil blive undervist af danske og internationale, højt kvalificerede undervisere fra både den akademiske og den praktiske verden.

På Design for People opfordrer vi til kritisk tænkning om sociale agendaer og integrerer kernen af design ved at fokusere på, hvordan ting burde være. Det gør vi i samarbejde med partnere som kommuner, NGO'er, virksomheder og sundheds- og omsorgsinstitutioner.

Undervisningen vil bestå af en blanding af forelæsninger, seminarer, workshops samt individuelt og gruppebaseret projektarbejde.

Modul 1: Situating social design
Understanding the contextual changes in design and the role of the designer.
- introducing different methods of user observation and involvement.
 
Modul 2: Emphatic Equality
Understanding the core thoughts of emphatic design and participatory design methods. 
 
Modul 3: Critical Framing
Challenging current social issues, to be addressed by design practice.
- Understanding the theory of a critical design approach for moving towards how things ought to be

Module 4: Collaborating Real Time
Mastering complexity, dynamics and collaboration through direct engagement with a company, institutions or NGO.
- Focusing on project management and co-design in a collaborative project with a social challenge.

Module 5: Deep research
Focusing on the design experiment and advancing the designer as producer and communicator of new knowledge 

Module 6: Design for behaviour change
Focus on design for behaviour change as a useful approach to address the multiple societal (people), and environmental (planet) challenges that we face today that require action based on ethical considerations.

Søg ind

Vi optager studerende baseret på talent og motivation. Så hvis du har en relevant uddannelse (bachelor eller tilsvarende), så send din ansøgning til os senest 1. marts.

Ansøgning og optagelse

Udvalgte kandidatprojekter

Design for People understøtter og udfordrer fagområderne industrielt design, modedesign, tekstildesign, accessory design og kommunikationsdesign og lægger dermed op til faglig fordybelse i den tværgående specialisering.

Vi har samlet en række udvalgte kandidatprojekter, der afspejler bredden og dybden i uddannelsen.

Udvalgte kandidatprojekter

Værksteder på Designskolen Kolding

I Designskolen Koldings værksteder kan du arbejde med materialer og producere prototyper og konstant udvikle dit talent i relation til netop dit speciale.

Værksteder på Designskolen Kolding

FAQ

Kontakt

For spørgsmål vedr. optag kontakt Karina Sørensen eller Esther Fuchs.
For spørgsmål vedrørende indhold og samarbejder kontakt Anne Corlin.

Gå til Design for Planet

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.