Evalueringer

Her finder du alle undersøgelser vedrørende undervisningsmiljøet på designuddannelserne på Designskolen Kolding samt evalueringsplan for kvalitetssikring af uddannelsen. Du finder desuden også den seneste APV-måling, trivselsundersøgelse og opgørelse over uddannelsesmidler hentet fra skolens LABs.