Evalueringer

Her finder du alle undersøgelser vedrørende undervisningsmiljøet på designuddannelserne på Designskolen Kolding samt evalueringsplan for kvalitetssikring af uddannelsen. Du finder desuden også den seneste APV-måling og trivselsundersøgelse.

 

Evalueringer blandt studerende

Designskolen Kolding gennemfører hvert år en række evalueringer som led i at kvalitetssikre uddannelserne og skabe et læringsfremmende studiemiljø. Inputtet fra de forskellige evalueringer sikrer løbende og systematisk inddragelse af studerende og aftagere og bidrager til at sikre kvaliteten i uddannelsernes videngrundlag, niveau og indhold samt relevans. Systematiske evalueringer sikrer tillige en vedholdende opmærksomhed på kvalitet på tværs af uddannelsesudbud og er medvirkende til udvikling af kvalitetskulturen.

Følgende evalueringer gennemføres årligt:

  • Studiestart
  • Studie
  • Dimittend

Uddannelseszoom
Med Uddannelseszoom kan man sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre.

Trivsels- og APV-målinger