Industrielt design

Bacheloruddannelse

Fakta

Uddannelsens varighed
6 semestre (180 ECTS)
Studiested
Designskolen Kolding
Frist for optagelse
15. marts kl. 12.00 via KOT
Optagelsesprøve
Ja
Studiestart
September
Undervisningssprog
Dansk

Om studieretningen

På industrielt design vil du som studerende arbejde med klassiske designværktøjer som:

  • Skitsering - både på papir og digitalt
  • 3D-modellering 
  • Modelbygning

Du kommer også til at beskæftige dig med nye designdiscipliner såsom servicedesign, facilitering og 'design-thinking', som handler om de mere overordnede koncepter for brugernes fremtid og de immaterielle værdier, produkterne bærer med sig. Derfor er brugerobservation og kortlægning af brugernes handlingsmønstre et kerneområde for faget. 

Industrielt design lægger vægt på idégenerering, formgivning, funktion, formidling og visualisering samt evnen til at samarbejde med virksomheder og andre faggrupper - fra merkonomer og ingeniører til sociologer og antropologer. Fagområdet samarbejder løbende med en lang række virksomheder om undervisning og projektudvikling, herunder Bang & Olufsen, Lego, Innovation Lab og Kildemoes.

Som led i skolens overordnede indsatsområder er leg, bæredygtighed og velfærd gennemgående temaer for en lang række af projekterne. 

Som industriel designer lærer du at tænke konceptuelt i kombination med konkret formgivning. Du uddannes til at sammentænke funktionalitet, æstetik og social ansvarlighed i udvikling af produkter. Du lærer at vurdere designrelaterede etiske problemstillinger, og du uddannes i evnen til at skabe design ved at identificere nye teknologiske muligheder i sammenspil med menneskelige behov. Du lærer at forstå og beherske konstruktionsprincipper og får viden om interface-design og materialer, deres egenskaber og hvordan de bearbejdes. Du lærer at skabe prototyper og modeller herunder 3D-modellering og visualisering. Derudover får du kendskab til industrielle arbejds- og produktionsmetoder, og du bliver klædt på til at formidle tværfaglige projekter.

Værksteder

Undervisningsformer

En stor del af undervisningen er praktisk orienteret og rettet mod konkrete designprojekter. Du vil ligeledes stifte bekendtskab med teori gennem forelæsninger, workshops og skriftlige opgaver. Undervisningen foregår på værksteder og i åbne laboratorier, hvor du som studerende eksperimenterer med dit fag og udvikler dine arbejdsmetoder analogt som digitalt.

Projektarbejde
Projektarbejde er en væsentlig del af uddannelsen, og du vil blive stillet overfor en række selvvalgte eller stillede opgaver. På de første semestre vil projekterne være afgrænsede og forholdsvist enkle, men undervejs i studieforløbet vil de blive mere udfordringsrige. Opgaverne løses individuelt, i samarbejde med andre studerende inden for samme fagområde, i tværfaglige teams og/eller i samarbejde med virksomheder eller institutioner.

Tværfaglig undervisning

På Designskolen Kolding har vi fokus på at uddanne designere, som ikke alene er talentfulde inden for et fagligt speciale, men også kan arbejde på tværs af fag. Som studerende hos os vil du møde fag, som er fælles for alle; tegning, form- og farvelære, designmetode, æstetik og videnskabsteori. Du vil blive trænet i at formidle dine kompetencer og få en grundlæggende forretningsforståelse.

Virksomhedssamarbejde og praktik

Du vil få rig mulighed for at samarbejde med virksomheder i løbet af din studietid. Virksomhedsamarbejder har til formål at give dig mulighed for at arbejde under vilkår og med problemstillinger, som findes i designfagets professionelle virkelighed. Et virksomhedssamarbejde vil kunne ruste dig yderligere til at møde erhvervslivet efter endt uddannelse og være med til at sikre dig en god, faglig og relevant beskæftigelse.

På Designskolen Kolding er praktik blevet en obligatorisk del af BA-uddannelsen. Erfaring har vist, at studerende, der har haft et praktikophold, har nemmere ved at komme i beskæftigelse efter endt uddannelse. Desuden åbner et praktikophold op for branchekendskab, netværk og relevante kontakter.

Udveksling

Internationalisering

På Designskolen Kolding arbejder vi globalt, og vi har outposts i både Ghana og Kina. Her får du mulighed for at arbejde sammen med lokale studerende og virksomheder. Gennem projektarbejde bliver du trænet i at arbejde med globale problemstillinger og på tværs af kulturelle forskelligheder.

Du får mulighed for at deltage i internationale masterclasses og camps, hvor vi inviterer studerende fra nogle af verdens førende designskoler til Kolding. 

På Designskolen Kolding bliver du en del af et alsidigt, internationalt studiemiljø med adskillige gæstestuderende, internationale undervisere samt internationale studerende. 

Optagelse

Drømmer du om at blive designer? Tag det første skridt og søg om optagelse.

Fristen er 15. marts kl. 12.00 og foregår via KOT (Den Koordinerede Tilmelding). 

Ansøgning og optagelse

Udvalgte projekter

Her kan du se et udpluk af projekter fra Industrielt design

Udvalgte projekter

Studieretningsansvarlig

Jesper Falck Legaard dimitterede i 2004 fra Aalborg Universitet med en master i civilingeniøruddannelsen Arkitektur og design med speciale i industrielt design. Han har arbejdet ved en række industrielle virksomheder, hvor han primært har havde fokus på industrielt design. Jesper Falck Legaard har skrevet en ph.d.-afhandling om og efterfølgende forsket indenfor oplevelsesbaseret design på Syddansk Universitet. I 2015 blev Jesper Falck Legaard ansat på Designskolen Kolding, hvor han var tilknyttet Laboratoriet for Leg og Design og forskede i hvordan forbrugere benytter legen og hvordan vi skaber noget kreativt til at udforske og udvikle den måde man som menneske interagerer med hinanden.

Øvrige studieretninger