Kandidat

Fakta

Varighed
4 semestre (fuldtidsstudie) eller 8 semestre (erhvervskandidat) / 120 ECTS
Sted
Designskolen Kolding
Ansøgningsfrist
1. marts
Optagelsesprøve
Nej
Semesterstart
September
Studieafgift
€ 13.000 pr. studieår for ikke-EU-borgere

Kandidat i design

Kandidatuddannelsen på Designskolen Kolding tilbyder dig at få underbygget og udbygget viden, kompetencer og færdigheder, du har med dig fra din bacheloruddannelse, gennem en faglig, tværgående specialisering i:

 • Design for People
 • Design for Planet
 • Design for Play

På kandidaten vil du få en dybdegående og udvidet forståelse af designfagets metoder, teknikker og teori.

Udover at give dig viden og kompetencer inden for den valgte specialisering tilbyder vi faglig sparring og vejledning inden for designdisciplinerne industrielt design, kommunikationsdesign, modedesign, tekstildesign og accessory design. Vi stiller også gode værkstedsfaciliteter til rådighed, hvor du kan udfolde og udbygge dit talent og dine kompetencer i relation til dit speciale.

Uddannelsen prioriterer samarbejde med det omkringliggende samfund og virksomheder samt individuelle fag med udgangspunkt i konkrete cases.

Både samarbejder og fag har fokus på det udførende og på det at interagere og skabe sammen med brugerne. Det kan være både tøj, spil, produkter, brugerflader, services, fysiske omgivelser og legetøj - kort sagt alt hvad der understøtter det legende menneske, bæredygtige måder at leve på eller et socialt inkluderende samfund. 

Kandidatuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt, og du bliver tildelt titlen cand.des. Uddannelsen kvalificerer dig til at udføre og deltage i kunstnerisk og videnskabeligt udviklingsarbejde.

Nedenfor er en oversigt over de forskellige specialiseringer på Designskolen Kolding.

Flavours

Virksomhedssamarbejder

Designskolen Kolding ønsker, at virksomheder, offentlige institutioner og det omgivende samfund generelt bliver bekendt med det kreative og innovative potentiale, som et samarbejde med en designer rummer. På samme tid ønsker vi at gøre dig jobparat. Netop derfor udgør virksomhedssamarbejder en af hjørnestenene i undervisningen, og du vil opleve, at du i forbindelse med dit studie kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger i samarbejde med bl.a. internationale virksomheder som LEGO, ECCO, Bang & Olufsen, Kopenhagen Fur og Swarovski. Dermed vil du allerede som studerende arbejde i internationale rammer og med design, som er med til at gøre en forskel. Det gør omstillingen til jobmarkedet meget nemmere. Kandidatuddannelsen afsluttes med en kandidatopgave i samarbejde med en virksomhed eller organisation efter eget valg.

Kompetenceprofil

En designer fra Designskolen Kolding kan:

 • formgive æstetisk appellerende.
 • udvikle eller finde anvendelse for nye materialer.
 • designe og facilitere processer – til eget eller andres brug.
 • ”være fluen på væggen” i form af undersøgende observationer, som omsættes til et koncept, produkt eller service.
 • ”være fluen i suppen” i form af deltagelse i/observation af andres arbejdsprocesser, fx indsigter fra en stuegang, der omsættes til design.
 • skærpe evnen til at undres, gerne sammen med andre og stille de skæve, mærkelige, indlysende spørgsmål, der kan føre til nye indsigter.
 • skabe sansemæssige oplevelser, der taler til mere end det rationelle menneske.
 • arbejde med den menneskelige faktor i design af teknologiske hjælpemidler.
 • skabe processer, der inkluderer og engagerer – på tværs af traditionelle faggrænser.
 • skabe socialt inkluderende, legende og/eller bæredygtige produkter, løsninger og omgivelser.

Karrieremuligheder

Designprocesser og designmetoder kan bidrage i alle dele af samfundet, så med en kandidatgrad i design venter der dig en verden af muligheder. Afhængig af dit speciale kan du vælge at arbejde med fx mode, smykker, sko, interiør eller forskellige former for visuel kommunikation, og det kan være, at du får ansættelse hos ECCO, LEGO eller Kopenhagen Fur, som er nogle af vores faste samarbejdspartnere. På grund af designfagets anvendelsesmuligheder og den brede vifte af kompetencer, du tilegner dig på din uddannelse, kan det også være, du får job inden for et område, du ikke normalt forbinder med design, fx sundhedssektoren, en kommune eller andet.

Hvad kan jeg blive?

Erhvervskandidat i design

Designskolen Kolding udbyder kandidatuddannelsen både som et toårigt fuldtidsstudie og som en fireårig deltidsuddannelse til studerende i job. Sidstnævnte kaldes en erhvervskandidatuddannelse og er tilrettelagt således, at du arbejder ved siden af studierne. Uddannelsen har samme indhold som en toårig kandidatuddannelse, men strækker sig over fire år. Ordningen giver dig således mulighed for at tage en kandidatuddannelse, mens du arbejder mindst 25 timer om ugen i en virksomhed eller offentlig organisation. Dermed vil du kontinuerligt kunne koble det du lærer til dine arbejdsopgaver på en helt ny måde. Og erhvervslivet får dermed bedre mulighed for at hverve højt kvalificeret og ikke mindst specialiseret arbejdskraft.

Hvem kan søge en erhvervskandidatuddannelse?
Dig, som opfylder de faglige adgangskrav - dvs. adgangskrav, der også gælder for andre kandidatuddannelser. Dig, som er ansat i en virksomhed minimum 25 timer om ugen, er selvstændig eller iværksætter.

Dig, som er dansk statsborger, EU/EØS-statsborger eller har en opholdstilladelse, der ikke kun er givet med henblik på midlertidig ophold. Efter dansk lov gives der ikke studieopholdstilladelse til deltidsuddannelse.

Vær opmærksom på, at deltidsuddannelser ikke berettiger til SU.

 

Kandidat i designledelse

Syddansk Universitet udbyder i samarbejde med Designskolen Kolding en kandidatuddannelse i designledelse. Uddannelsen optager både designstuderende og universitetsstuderende med en adgangsgivende, bestået bacheloruddannelse.

Kandidat i designledelse

Optagelse

Kontakt

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.