Kommunikations-
design

Fakta

Studiested
Designskolen Kolding
Uddannelsens varighed
6 semestre (180 ECTS)
Frist for optagelse
15. marts kl. 12.00 via KOT
Optagelsesprøve
Ja
Studiestart
September

Om uddannelsen

Kommunikationsdesign knytter an ikke alene til skolens kerneværdier (social inclusion, bæredygtighed og kulturel mangfoldighed), men også til skolens mission om at skabe en bæredygtig fremtid. Al kommunikation kræver mindst to personer, i traditionel medieteori kaldet afsender og modtager.

De væsentligste fokusområder på studiet er: Hvordan informerer man objektivt? Hvordan lægger man en strategi, som forbedrer kommunikationen? Hvordan skaber man opmærksomhed eller forandring? Hvordan skaber man en holistisk service eller oplevelse ved hjælp af interaktion?

For at skabe design med værdi fokuserer faget på den post-konceptuelle fase: strategi, validering og udformning og naturligvis også på det, der ligger før selve konceptet nemlig: research, analyse og ideudvikling.

I løbet af din bachelor-uddannelse vil du blandt andet udvikle dine individuelle færdigheder inden for tegning, skitsering, notatteknik, skrivning, storyboarding, kodning, prototyping m.v. Du vil komme til at arbejde både analogt og digitalt, og du får mulighed for at arbejde med konventionelle, tidsbaserede og nye medier.

På bachelor-uddannelsen får du et bredt indblik i enten socialt design (herunder velfærdsdesign), bæredygtighed, leg & design eller ledelse & design (i samarbejde med Syddansk Universitet). På kandidat-uddannelsen bliver den brede tilgang afløst af en fordybelse i et af disse områder.

Vi har et tværfagligt fokus og understøtter tværfaglig forskning. Kommunikationsdesign er en global designdisciplin, og du vil som designer få en tydelig profil ved at udforske dine individuelle kompetencer, samtidigt med at du har øje for den helhed, du også indgår i. Vi forventer, at du er nysgerrig, empatisk og kommunikerende.

Undervisningsformer

Undervisningen på Designskolen Kolding afhænger af fagområde, det specifikke faglige indhold og den konkrete designfaglige disciplin. Du lærer at arbejde selvstændigt, i teams og projektorienteret med egne og fælles designopgaver.

En stor del af undervisningen er praktisk orienteret og rettet mod konkrete designprojekter. Du vil ligeledes stifte bekendtskab med teori gennem forelæsninger, workshops og skriftlige opgaver.

Undervisningen foregår på værksteder og i åbne laboratorier, hvor du som studerende eksperimenterer med dit fag og udvikler dine arbejdsmetoder analogt som digitalt.

Tværfaglig undervisning

På Designskolen Kolding har vi fokus på at uddanne designere, som ikke alene er talentfulde inden for et fagligt speciale men også kan arbejde på tværs af fag. Som studerende hos os vil du møde fag, som er fælles for alle; tegning, form- og farvelære, designmetode, æstetik og videnskabsteori. Du vil blive trænet i at formidle dine kompetencer og få en grundlæggende forretningsforståelse.

Projektarbejde

Projektarbejde er en væsentlig del af uddannelsen på Designskolen Kolding og du vil blive stillet overfor en række selvvalgte eller stillede opgaver. På de første semestre vil projekterne være afgrænsede og forholdsvist enkle men undervejs i studieforløbet vil de blive mere udfordringsrige.

Opgaverne løses individuelt, i samarbejde med andre studerende indenfor samme fagområde, i tværfaglige teams og/eller i samarbejde med virksomheder eller institutioner.

Virksomhedssamarbejde og praktik

Du vil få rig mulighed for at samarbejde med virksomheder i løbet af din studietid. Virksomhedsamarbejder har til formål at give dig mulighed for at arbejde under vilkår og med problemstillinger, som findes i designfagets professionelle virkelighed. Et virksomhedssamarbejde vil kunne ruste dig yderligere til at møde erhvervslivet efter endt uddannelse og være med til at sikre dig en god, faglig og relevant beskæftigelse.

På Designskolen Kolding er praktik blevet en obligatorisk del af BA-uddannelsen. Erfaring har vist, at studerende, der har haft et praktikophold, har nemmere ved at komme i beskæftigelse efter endt uddannelse. Desuden åbner et praktikophold op for branchekendskab, netværk og relevante kontakter.

Internationalisering

På Designskolen Kolding arbejder vi globalt og vi har outposts i både Brasilien og Kina. Her får du mulighed for at arbejde sammen med lokale studerende og virksomheder. Gennem projektarbejde bliver du trænet i at arbejde med globale problemstillinger og på tværs af kulturelle forskelligheder.

Du får mulighed for at deltage i internationale masterclasses og camps, hvor vi inviterer studerende fra nogle af verdens førende designskoler til Kolding. 

På Designskolen Kolding bliver du en del af et alsidigt, internationalt studiemiljø med adskillige gæstestuderende, internationale undervisere samt internationale studerende. 

Studieretningsansvarlig

Lars Hoff-Lund er uddannet grafisk designer fra Den Grafiske Højskole, og dimitterede i 2011 med en master i Design fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Lars Hoff-Lund har også to lederuddannelser fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Copenhagen Business School. De sidste 17 år har Lars Hoff-Lund været Designchef og Kreativdirektør ved en større dansk design- og kommunikationsvirksomhed. Han har også tidligere været censor og gæsteforlæser ved VIA University College, og censor ved Københavns Erhvervsakademi og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.