Kurser og efteruddannelse

Vi tilbyder

Designskolen Koldings kurser og efteruddannelse giver dig praktiske og teoretiske redskaber, som du kan bruge direkte i din hverdag. Se hvad vi tilbyder.

Aktuelle kurser

Ledelse af forandringsprocesser

Diplommodul: Ledelse af forandringsprocesser 
Modulet er udviklet og tilbydes i et samarbejde mellem Designskolen Kolding og UC Syd på diplomvilkår og tilrettelagt i henhold til studieaktivitetsmodellen på UC Syd, og er henvendt til nysgerrige ledere, mellemledere og medarbejdere fra primært den offentlige sektor, der har en ambition om at kunne lave forandringer og lede forandringsprocesser og facilitere den omstillingsparathed, som den offentlige sektor har brug for nu og i fremtiden. Den teoretiske ramme er designtænkning og tilhørende metoder.

Hvad kan jeg efter at have gennemført modulet?
Formålet er, at deltagerne får et generelt kendskab til teorier om designtænkning, - metode og –proces med udgangspunkt i Designskolen Koldings udviklingsmodel 6 C. Deltagerne udvikler færdigheder og kompetencer til at arbejde med designtænkning, udvikling og praktisk facilitering af forandringsprocesser. Deltagerne vil få konkrete værktøjer, der gør det muligt at indhente og analysere ny viden og anvende denne til at udtænke og skabe nye løsninger på problematikker i det daglige arbejdsmiljø.

Hvorfor er det relevant for mig?
Undervisningens fokus vil ligge på designmetoder og designtænkning i praksis. Desuden vil der både i teori- og praksisundervisning lægges vægt på facilitatorrollen. Målet er, at deltagerne efterfølgende vil være i stand til at udvikle, tilrettelægge og gennemføre forandringsprocesser, der adresserer problematikker på arbejdspladsen og som involverer kollegaer/samarbejdsparter. Deltagerne vil efterfølgende være motiverede og parate til at tage medansvar for selv komplekse udfordringer inden for de eksisterende rammer på arbejdspladsen. De vil være i stand til at skabe forandringer inden for et velkendt område og ud fra den praksisforståelse, der allerede eksistere.

Hvad kræver det?
Modulet er udviklet og tilbydes i et samarbejde mellem Designskolen Kolding og UC Syd på diplomvilkår og tilrettelagt i henhold til studieaktivitetsmodellen på UC Syd. Modulet strækker sig over 7 undervisningsdage på 6 timer og der skal påregnes nogle timers forberedelse til hver undervisningsdag – varierende mellem teori- og praksisrelaterede opgaver. Undervisningen vil foregå på Designskolen i Kolding og vil blive varetaget af professionelle designere på kandidatniveau, der har stor erfaring undervisning og facilitering.

Modulet er på 10 ECTS point og en del af den pædagogiske diplomuddannelse.

Generelt om efteruddannelsen

Når du tager din efteruddannelse på Designskolen Kolding, er du sikker på, at undervisningen bygger på mange års erfaring med at formidle design og designtænkning, og at du får både en teoretisk og praktisk læring, som du kan bruge direkte i din egen hverdag.

Designskolen Koldings uddannelser og kurser bygger på en række principper og erfaringer, der også er rygraden i skolens øvrige aktiviteter:

 • Teori og praksis går altid hånd i hånd.
 • Skolens teoretiske viden bygger på dokumenteret designforskning.
 • Du får praktisk træning i at bruge konkrete designværktøjer.
 • Du får undervisningsmateriale, som hjælper dig med at anvende din viden i praksis.
 • Underviserne har mange års erfaring i at undervise i design.
 • Undervisningen er integreret - og finder sted - i Designskolen Koldings kreative miljø.

 

En skræddersyet løsning til jeres organisation

En skræddersyet løsning tager afsæt i et specifikt forløb, som er nøjagtig tilpasset til jeres ønsker om kompetenceudvikling og tager udgangspunkt i jeres hverdag. På forløbet arbejder vi målrettet med det konkrete emne, som I har valgt at sætte fokus på og ønsker at udvikle. Værdien i et skræddersyet forløb er, at vi – samtidig med at vi træner kompetencer – også arbejder på jeres konkrete projekter. Og fordi I som deltagere er direkte involveret, forbedres den sideløbende og efterfølgende implementering. I træner samtidig jeres innovative kompetencer individuelt, men især som team og styrker dermed et kreativt mindset til at imødegå fremtidige forandringer.

Vores forløb er baseret på viden fra skolens forskning og udviklingsprojekter, som vi kobler til jeres organisation og situation. Indholdet og rammen for forløbet aftaler vi på et formøde mellem jer og en af vores designkonsulenter. Det er ikke et krav, at I har mødt eller hørt om designproces og -metoder før. Vi udvikler forløbet, så det er afstemt med jeres kendskab til designredskaber.

Udbytte
I får indblik i, hvordan jeres organisation arbejder med udvikling i dag og dermed mulighed for at arbejde direkte med et bestemt område, som kan forbedre jeres proces.

 • I arbejder direkte med et emne, som er relevant for jer
 • I arbejder med at integrere det, som I udvikler og lærer
 • I får indblik i designtænkning, som bidrager til et fremtidigt innovativt mindset
 • I træner designmetoder, som styrke brugercentreret udvikling
 • I træner designmetoder, som udbygger samarbejde og fælles ejerskab i innovative projekter

Priser udregnes på baggrund af dagspriser for konsulenter og omfanget af udvikling i forhold til jeres ønsker.

Kontakt os for yderligere information.

Kontakt