Kurser og
efteruddannelse

Vi tilbyder

Designskolen Koldings kurser og efteruddannelse giver dig praktiske og teoretiske redskaber, som du kan bruge direkte i din hverdag. Se hvad vi tilbyder.

Aktuelle kurser

Generelt om efteruddannelsen

Når du tager din efteruddannelse på Designskolen Kolding, er du sikker på, at undervisningen bygger på mange års erfaring med at formidle design og designtænkning, og at du får både en teoretisk og praktisk læring, som du kan bruge direkte i din egen hverdag.

Designskolen Koldings uddannelser og kurser bygger på en række principper og erfaringer, der også er rygraden i skolens øvrige aktiviteter:

 • Teori og praksis går altid hånd i hånd.
 • Skolens teoretiske viden bygger på dokumenteret designforskning.
 • Du får praktisk træning i at bruge konkrete designværktøjer.
 • Du får undervisningsmateriale, som hjælper dig med at anvende din viden i praksis.
 • Underviserne har mange års erfaring i at undervise i design.
 • Undervisningen er integreret - og finder sted - i Designskolen Koldings kreative miljø.

 

En skræddersyet løsning til jeres organisation

En skræddersyet løsning tager afsæt i et specifikt forløb, som er nøjagtig tilpasset til jeres ønsker om kompetenceudvikling og tager udgangspunkt i jeres hverdag. På forløbet arbejder vi målrettet med det konkrete emne, som I har valgt at sætte fokus på og ønsker at udvikle. Værdien i et skræddersyet forløb er, at vi – samtidig med at vi træner kompetencer – også arbejder på jeres konkrete projekter. Og fordi I som deltagere er direkte involveret, forbedres den sideløbende og efterfølgende implementering. I træner samtidig jeres innovative kompetencer individuelt, men især som team og styrker dermed et kreativt mindset til at imødegå fremtidige forandringer.

Vores forløb er baseret på viden fra skolens forskning og udviklingsprojekter, som vi kobler til jeres organisation og situation. Indholdet og rammen for forløbet aftaler vi på et formøde mellem jer og en af vores designkonsulenter. Det er ikke et krav, at I har mødt eller hørt om designproces og -metoder før. Vi udvikler forløbet, så det er afstemt med jeres kendskab til designredskaber.

Udbytte
I får indblik i, hvordan jeres organisation arbejder med udvikling i dag og dermed mulighed for at arbejde direkte med et bestemt område, som kan forbedre jeres proces.

 • I arbejder direkte med et emne, som er relevant for jer
 • I arbejder med at integrere det, som I udvikler og lærer
 • I får indblik i designtænkning, som bidrager til et fremtidigt innovativt mindset
 • I træner designmetoder, som styrke brugercentreret udvikling
 • I træner designmetoder, som udbygger samarbejde og fælles ejerskab i innovative projekter

Priser udregnes på baggrund af dagspriser for konsulenter og omfanget af udvikling i forhold til jeres ønsker.

Kontakt os for yderligere information.

Kontakt