Organisation

Organisation og ledelse

Designskolen Kolding er en selvejende institution med egen bestyrelse og et repræsentantskab bestående af en række designere og erhvervsfolk. Uddannelsen hører under Uddannelsesministeriet. Designskolen Kolding ledes af rektor, der ansættes af og refererer til skolens Bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolens virksomhed. Bestyrelsen er valgt blandt medlemmerne i et Repræsentantskab med faglig kompetence fra designbranchen og erhvervslivet.

Designskolen Koldings ledelse varetages af rektor i samarbejde med skolens rektorat, der udover rektor består af prorektoren, administrationschefen, uddannelseschefen og forskningschefen.

I den daglige ledelse af institutionen bistås rektor af ledelsesgruppen/rektoratet.

Kontakt

Rektorat

Bestyrelse

Designskolen Koldings bestyrelse er valgt blandt medlemmerne i skolens repræsentantskab

Eksterne repræsentanter

 • Merete Due Paarup, byrådsmedlem, Kolding Kommune og Kreativ direktør, ImageConsult (formand)
 • Sanna Lindberg, Global Managing Director, & Other Stories, H&M (næstformand)
 • Jonas Smedegaard Buus, Partner, Strategic Design Group A/S
 • Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem, Region Syddanmark
 • Rune Kirt, CEO, KIRT x THOMSEN

Interne repræsentanter

 • Lene Tanggaard, rektor
 • Anne-Mette Hummel Holm, prorektor, administrations- og forretningschef
 • Lone Dalsgaard André, prorektor, chef for værksteder, faciliteter og talentoptag
 • Eva Kappel, uddannelseschef
 • Christine Beate Kjos-Hanssen Husøy, DSR
 • Henriette Frøslev Hjortshøj, DSR
 • Karina Sørensen, medarbejderrepræsentant

Bestyrelsessuppleanter

 • 1. suppleant: Hans Christian Asmussen, ejer, NATiON.dk

Kontakt

Bestyrelse, eksterne repræsentanter

Repræsentantskab

Designskolen Koldings repræsentantskab vælger skolens bestyrelse og fungerer som kontakt- og debatforum til støtte for skolens udvikling. Repræsentantskabet består af medlemmer udpeget af forskellige faglige sammenslutninger.

Udpeget af Design Denmark

 • Abelone Varming, direktør, Design Denmark
 • Rune Kirt, CEO, KIRT x THOMSEN (medlem af bestyrelsen)
 • Simon Skafdrup, founding partner og CEO 3PART

Udpeget af Danske Kunsthåndværkere

 • Hans Christian Asmussen, Owner, NATiON.dk (bestyrelsessuppleant)
 • Thomas Holst Madsen, industriel designer og grundlægger af ModellerBox

Udpeget af Region Syddanmark

 • Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem Region Syddanmark (bestyrelsesmedlem)

Udpeget af Kolding Kommune

 • Merete Due Paarup, byrådsmedlem, Kolding Kommune (formand for bestyrelse og repræsentantskab)

Udpeget af SMV Danmark

 • Bo Ulsøe, direktør, Blunico A/S

Udpeget af Dansk Industri

 • Jonas Smedegaard Buus, Partner, Strategic Design Group A/S (medlem af bestyrelsen)
 • Morten Bach Jensen, Group Vice President, Grundfos Holding A/S
 • Michael Qvortrup, Manager, Danfoss A/S
 • Kresten Krab-Bjerre, Creative Director, Staged and Flexible Living, Bang & Olufsen a/s 

Udpeget af Akademisk Arkitektforening

 • Anne Qvist, Arkitekt MAA og industriel designer, Anne Qvist Design Office

Udpeget af Dansk Mode & Tekstil

 • Morten Dybro, salgs- og udviklingschef, Dansk Mode & Tekstil

Udpeget af IT-branchen

 • Mogens Sejer Iversen, CEO & Founding Partner, Colibo A/S

Udpeget af Dansk Erhverv

 • Mikkel Jespersen, partner og CCO, 1508

Udpeget af Organisationen Danske Museer

 • Berit Anne Larsen, formidlingschef, Statens Museum for Kunst

Udpeget af Dansk Iværksætter Forening

 • Frederikke Antonie Schmidt, stifter og kreativ direktør, roccamore

Udpeget af Producentforeningen

 • Der afventes udpegning af medlem

Eksternt udpeget af bestyrelsen

 • Sanne Lindberg, Brand Manager, Cos UK (bestyrelsesmedlem)

Værdigrundlag

Værdier: Social inklusion, bæredygtighed og kulturel mangfoldighed

Vision: Designskolen Kolding er et internationalt talentværksted for udvikling af dansk design

Formål: Designskolen Kolding er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som udbyder bachelor-, kandidat-, og ph.d.-uddannelse inden for design med udgangspunkt i et trebenet vidensgrundlag: Forskning, kunstnerisk udviklingsarbejde og praksis. Bacheloruddannelsen er på dansk. Kandidatuddannelsen på engelsk.

Mission: Sustainable Futures er målet for Designskolen Koldings uddannelse, forskning og kunstneriske udviklingsarbejde. Vi viser i praksis, hvordan design kan bruges som æstetisk og strategisk redskab i den forandringsproces, som fællesskab, erhvervsliv og demokrati står midt i. Vi udvikler holistiske løsninger, som tillader flere mennesker at udfolde deres fulde potentiale: at være skabende.

Strategiske fokusområder: Bæredygtighed, velfærd og leg

Strategi

Designskolen Koldings Strategiske rammekontrakt 2018-2021 med uddannelses- og forskningsministeren tjener som skolens strategi.

Forskning i design
Designskolen Kolding fik i 2010 status af forskningsbaseret uddannelse og har en forsknings- og uddannelsesstruktur, der følger Bolognadeklarationens principper. Udviklingen af uddannelsen og opbygningen af et forskningsmiljø inden for design er centrale opgaver for skolen i de kommende år, idet der fra samfundet og erhvervslivet stilles stadigt større krav til de designere, der uddannes. Designere skal være i stand til at forstå og indgå i stadig mere komplekse sammenhænge både produktions- og samfundsmæssigt.

Samarbejde med erhvervslivet
Samarbejde med dansk og udenlandsk erhvervsliv er en hjørnesten i Designskolen Koldings strategi. Skolen har som målsætning kontinuerligt at opbygge og vedligeholde gode relationer til erhvervslivet. I skolens repræsentantskab og bestyrelse sidder repræsentanter fra Dansk Industri og designbranchen, der således direkte deltager i drøftelserne af designuddannelsens mål og indhold. Skolen arbejder kontinuerligt på at udbygge sine tætte samarbejdsflader med erhvervslivet.

Skolens øgede indsats i forhold til større udviklingsprojekter, virksomhedssamarbejder og praktikophold har givet en langt større opmærksomhed internt og eksternt omkring uddannelsens innovative potentiale og et langt bredere beskæftigelsesperspektiv.

Internationalt samarbejde
Internationalt indtager Designskolen Kolding en førende position. Skolen indgår i velfungerende samarbejdsnetværk i Norden og EU og har desuden samarbejdsaftaler med flere designskoler uden for EU. For at sikre, at Designskolen Kolding forsat udvikler sig og kan måle sig med de bedste, er det et strategisk indsatsområde for skolen kontinuerligt at pleje og udvikle internationale kontakter, netværk og samarbejdsrelationer og benchmarke skolens uddannelser med nogle af de bedste designskoler i verden.

Dansk design og den danske designuddannelse nyder fortsat en høj anerkendelse internationalt, et syn man som repræsentant for designuddannelsen møder i uddannelsens EU-netværk såvel som i designmiljøet i Europa og Kina. I en stadig skarpere global konkurrence indgår design og innovation som et centralt konkurrenceparameter, aktuelt og i fremtidens Danmark, hvilket naturligt vil rette fokus på at øge kvaliteten i designuddannelsen.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.