Organisation

Organisation og ledelse

Designskolen Kolding er en selvejende institution med egen bestyrelse og et repræsentantskab bestående af en række designere og erhvervsfolk. Uddannelsen hører under Uddannelsesministeriet. Designskolen Kolding ledes af rektor, der ansættes af og refererer til skolens Bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolens virksomhed. Bestyrelsen er valgt blandt medlemmerne i et Repræsentantskab med faglig kompetence fra designbranchen og erhvervslivet.

Designskolen Koldings ledelse varetages af rektor i samarbejde med skolens rektorat, der udover rektor består af prorektoren, administrationschefen, uddannelseschefen og forskningschefen.

I den daglige ledelse af institutionen bistås rektor af ledelsesgruppen/rektoratet.

Ledelsesgruppe/rektorat

 • Elsebeth Gerner Nielsen, Rektor
 • Lone Dalsgaard, Prorektor, chef for værksteder, faciliteter og talentoptag
 • Anne-Mette Hummel Holm, Prorektor, Administrations- og forretningschef
 • Eva Kappel, Uddannelseschef
 • Anne Louise Bang, Forsknings- og udviklingschef
 • Mikael Sorknæs, Studie- og kvalitetschef

Kontakt

Rektoratet

Bestyrelse

Designskolen Koldings bestyrelse er valgt blandt medlemmerne i skolens repræsentantskab

Eksterne repræsentanter

 • Per Hjuler, Expert within Brand & Business Development, LEGO Brand Group (formand)
 • Merete Due Paarup, byrådsmedlem, Kolding Kommune (næstformand)
 • Jonas Smedegaard Buus, Senior Strategic Designer, Vertical P/S
 • Sanna Lindberg, Brand Manager, Cos UK
 • Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem, Region Syddanmark
 • Henriette Christiansen, direktør, Egmont Fonden

Interne repræsentanter

 • Elsebeth Gerner Nielsen, rektor
 • Anne-Mette Hummel Holm, prorektor, administrations- og forretningschef
 • Lone Dalsgaard André, prorektor, chef for værksteder, faciliteter og talentoptag
 • Eva Kappel, uddannelseschef
 • Anne Louise Bang, forsknings- og udviklingschef
 • Christine Beate Kjos-Hanssen Husøy, DSR
 • Henriette Frøslev Hjortshøj, DSR
 • Karina Sørensen, medarbejderrepræsentant
 • Tobias Tøstesen, medarbejderrepræsentant

Bestyrelsessuppleanter

 • 1. suppleant: Rune Kirt, arkitekt og partner i Kirt Thomsen
 • 2. suppleant: Hans Christian Asmussen, ejer, NATiON.dk

Repræsentantskab

Designskolen Koldings repræsentantskab vælger skolens bestyrelse og fungerer som kontakt- og debatforum til støtte for skolens udvikling. Repræsentantskabet består af medlemmer udpeget af forskellige faglige sammenslutninger.

Udpeget af Design Denmark

 • Abelone Varming, faglig næstformand Design Denmark
 • Rune Kirt, arkitekt og partner i Kirt Thomsen
 • Simon Skafdrup, founding partner og CEO 3PART

Udpeget af Danske Kunsthåndværkere

 • Hans Christian Asmussen, Owner, NATiON.dk
 • Thomas Holst Madsen, industriel designer og grundlægger af ModellerBox

Udpeget af Region Syddanmark

 • Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem Region Syddanmark (bestyrelsesmedlem)

Udpeget af Kolding Kommune

 • Merete Due Paarup, byrådsmedlem, Kolding Kommune (næstformand for bestyrelse og repræsentantskab)

Udpeget af SMV Danmark

 • Bo Ulsøe, direktør, Blunico A/S

Udpeget af Dansk Industri

 • Per Hjuler, Expert within Brand & Business Development, LEGO Brand Group (formand for bestyrelse og repræsentantskab)
 • Jonas Smedegaard Buus, Senior Strategic Designer, Vertical P/S (medlem af bestyrelsen)
 • Morten Bach Jensen, Group Vice President, Grundfos Holding A/S
 • Michael Qvortrup, Manager, Danfoss A/S

Udpeget af Akademisk Arkitektforening

 • Anne Qvist, Arkitekt MAA og industriel designer, Anne Qvist Design Office

Udpeget af Dansk Mode & Tekstil

 • Morten Dybro, salgs- og udviklingschef, Dansk Mode & Tekstil

Udpeget af IT-branchen

 • Mogens Sejer Iversen, CEO & Founding Partner, Colibo A/S

Udpeget af Dansk Erhverv

 • Mikkel Jespersen, partner og CCO, 1508

Udpeget af Organisationen Danske Museer

 • Berit Anne Larsen, formidlingschef, Statens Museum for Kunst

Udpeget af Dansk Iværksætter Forening

 • Frederikke Antonie Schmidt, stifter og kreativ direktør, roccamore

Eksternt udpeget af bestyrelsen

 • Sanne Lindberg, Brand Manager, Cos UK (bestyrelsesmedlem)
 • Henriette Christiansen, direktør, Egmont Fonden

Værdigrundlag

Værdier: Social inklusion, bæredygtighed og kulturel mangfoldighed

Vision: Designskolen Kolding er et internationalt talentværksted for udvikling af dansk design

Formål: Designskolen Kolding er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som udbyder bachelor-, kandidat-, og ph.d.-uddannelse inden for design med udgangspunkt i et trebenet vidensgrundlag: Forskning, kunstnerisk udviklingsarbejde og praksis. Bacheloruddannelsen er på dansk. Kandidatuddannelsen på engelsk.

Mission: Sustainable Futures er målet for Designskolen Koldings uddannelse, forskning og kunstneriske udviklingsarbejde. Vi viser i praksis, hvordan design kan bruges som æstetisk og strategisk redskab i den forandringsproces, som fællesskab, erhvervsliv og demokrati står midt i. Vi udvikler holistiske løsninger, som tillader flere mennesker at udfolde deres fulde potentiale: at være skabende.

Strategiske fokusområder: Bæredygtighed, velfærd og leg

Strategi

Forskning i design
Designskolen Kolding fik i 2010 status af forskningsbaseret uddannelse og har en forsknings- og uddannelsesstruktur, der følger Bolognadeklarationens principper. Udviklingen af uddannelsen og opbygningen af et forskningsmiljø inden for design er centrale opgaver for skolen i de kommende år, idet der fra samfundet og erhvervslivet stilles stadigt større krav til de designere, der uddannes. Designere skal være i stand til at forstå og indgå i stadig mere komplekse sammenhænge både produktions- og samfundsmæssigt.

Samarbejde med erhvervslivet
Samarbejde med dansk og udenlandsk erhvervsliv er en hjørnesten i Designskolen Koldings strategi. Skolen har som målsætning kontinuerligt at opbygge og vedligeholde gode relationer til erhvervslivet. I skolens repræsentantskab og bestyrelse sidder repræsentanter fra Dansk Industri og designbranchen, der således direkte deltager i drøftelserne af designuddannelsens mål og indhold. Skolen arbejder kontinuerligt på at udbygge sine tætte samarbejdsflader med erhvervslivet.

Skolens øgede indsats i forhold til større udviklingsprojekter, virksomhedssamarbejder og praktikophold har givet en langt større opmærksomhed internt og eksternt omkring uddannelsens innovative potentiale og et langt bredere beskæftigelsesperspektiv.

Internationalt samarbejde
Internationalt indtager Designskolen Kolding en førende position. Skolen indgår i velfungerende samarbejdsnetværk i Norden og EU og har desuden samarbejdsaftaler med flere designskoler uden for EU. For at sikre, at Designskolen Kolding forsat udvikler sig og kan måle sig med de bedste, er det et strategisk indsatsområde for skolen kontinuerligt at pleje og udvikle internationale kontakter, netværk og samarbejdsrelationer og benchmarke skolens uddannelser med nogle af de bedste designskoler i verden.

Dansk design og den danske designuddannelse nyder fortsat en høj anerkendelse internationalt, et syn man som repræsentant for designuddannelsen møder i uddannelsens EU-netværk såvel som i designmiljøet i Europa og Kina. I en stadig skarpere global konkurrence indgår design og innovation som et centralt konkurrenceparameter, aktuelt og i fremtidens Danmark, hvilket naturligt vil rette fokus på at øge kvaliteten i designuddannelsen.