Bacheloruddannelsen

Bacheloruddannelsen

Bacheloruddannelsen har fire spor: kommunikationsdesign, industrielt design, mode- og tekstildesign og accessory design. Bacheloruddannelsen kvalificerer dig i de grundlæggende designfaglige discipliner. Det er målet med bacheloruddannelsen at give dig grundlæggende indsigt i designfaglig teori og metode. Uddannelsen skal opøve dine  færdighed i at omsætte givne forudsætninger og krav – æstetiske, produktionstekniske og økonomiske – til innovative designprodukter. 

Gennem bacheloruddannelsens uddannelsesforløb introduceres du som studerende til de basale designfaglige discipliner, som gør det muligt at nærme dig konkrete designfaglige diskussioner og løsninger ud fra generelle designfaglige antagelser og positioner. Der er tale om en bred og systematisk introduktion til hele den designfaglige virksomhed fra fornem æstetisk formgivning til økonomisk fornuft og beslutsomhed.
Bacheloruddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt.

BA industrielt design

Med overgangen fra industrisamfund til et videns- og kommunikationsbaseret samfund befinder industrielt design som fag sig i en brydningstid. Uddannelsen fokuserer på designløsninger, der sammentænker funktion, form og produktionsapparat til en samlet designløsning.

På industrielt design vil du som studerende arbejde med klassiske designværktøjer som:

  • Skitsering - både på papir og digitalt
  • 3D modellering
  • Modelbygning

Du kommer også til at beskæftige dig med nye designdiscipliner såsom servicedesign, facilitering og 'design-thinking', som er mere overordnede koncepter for brugernes fremtid og de immaterielle værdier, produkterne bærer med sig. Derfor er brugerobservation og kortlægning af brugernes handlingsmønstre et kerneområde for faget.

Industrielt design lægger vægt på idégenerering, formgivning, funktion, formidling og visualisering samt evnen til at samarbejde med virksomheder og andre faggrupper - fra merkonomer og ingeniører til sociologer og antropologer. Fagområdet samarbejder løbende med en lang række virksomheder om undervisning og projektudvikling, herunder bl.a. Bang & Olufsen, Lego, Innovation Lab og Kildemoes.

Som led i skolens overordnede indsatsområder er leg, bæredygtighed og velfærd gennemgående temaer for en lang række af projekterne.

Som industriel designer lærer du at tænke konceptuelt i kombination med med konkret formgivning. Du udannes til at sammentænke funktionalitet, æstetik og social ansvarligehd i udvikling af produkter. Du lærer at vurdere designrelaterede etiske problemstillinger og du uddannes i evnen til at skabe design ved at identificere nye teknologiske muligheder i sammenspil med menneskelige behov. Du lærer at forstå og beherske konstruktionsprincipper og får viden om interface-design og materialer, deres egenskaber og hvordan de bearbejdes. Du lærer at skabe prototyper og modeller herunder 3D-modellering og visualisering. Derudover får du kendskab til industrielle arbejds- og produktionsmetoder, og du bliver dertil klædt på til at formidle tværfaglige projekter.

BA mode- og tekstildesign

Der er fælles optagelse på mode- og tekstiluddannelsen på Designskolen Kolding

BA tekstil
På tekstiluddannelsen arbejder du med formgivning af fremtidens tekstiler og overflader indenfor fx mode -eller interiørindustrien på et højt kunstnerisk og eksperimenterende niveau.

Kernedisciplinerne på faget er materialelære, konstruktionsfagene strik og væk, ornamentik, tryk, farvesætning og kollektionsopbygning. Det er en væsentlig del af uddannelsen, at du lærer at beherske både analoge og digitale redskaber indenfor både strik, væv og tryk.

Som tekstildesigner formgiver du typisk materialer og flader som vi har tæt på kroppen. Derfor er det et grundvilkår, at du er empatisk, kan forstå din bruger og den kontekst fladen skal anvendes i og i det emotionelle potentiale der ligger i fagligheden.

På tekstiluddanelsen samarbejder vi med en lang række virksomheder, som gør det muligt at eksperimentere og få erfaring med de krav der stilles til tekstil formgivning, materialer og overflader i forskellige professionelle virkeligheder.

Tekstilindustrien er i dag en af de mest forurenede industrier i verden. Det er derfor en forudsætning for dig som fremtidens tekstildesigner, at du forstår og udfordrer nutidens systemer, produktionsformer og forbrug. Herved er du med til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

BA mode
Mode handler om form, funktion og identitet. Mode handler om at skabe tøj, der aflæser og reflekterer og udfordrer. Det er med til at skabe et rum, hvor ideer, eksperimenter, refleksion og intuition kan udvikles i den konstante slipstrøm af trends.

På modeuddannelsen vægtes processen og udviklingen mere fremfor at tænke i endelige produkter. Du vil komme til at eksperimentere med nye former, nye materialer og digitale produktionsteknikker og hjælpe med at finde nye spændende måde at forstå modedesign på en mere holistisk måde. Målet er at du udvikler din egen unikke designprofil med god sans for kvalitet og materiale. Du skal kunne handle ressourcestærkt og være socialt ansvarlig.

Målet med uddannelsen er, at du opnår en klassisk teknisk færdighed og vil blive i stand til at forstå design og skabe innovative løsninger og bæredygtige forretningsideer. På den måde er du med til at bidrage til modetrends - æstetiske og attråværdige.

Under dit studie vil du blive instrueret i drapering, syteknikker og mønsterteknik og derved udvikle og visualisere designløsninger. Der fokuseres på form og materialer og du lærer at udvikle hele kollektioner i forhold til målgrupper, materialer og produktionsanlæg.

Mode forbruges og produceres i dag i et utroligt højt tempo. Derfor bliver du klædt på til både at kunne stå i spidsen for design men også at imødekomme kravene fra den hurtigt udviklende industri. Individuel vejledning, kritisk refleksion og dialog hjælper dig til at forstå, hvilken indvirkning dit designvalg vil få. Design med lang levetid, nye høstmetoder eller lokale produktioner er eksempler på relevante emner der sætter fokus på en bæredygtighed fremtid, hvor det er vigtigt at forholde sig kritisk og samtidig evne at navigere mellem utopi og virkeligheden i erhvervslivet.

BA kommunikationsdesign

BA i kommunikationsdesign er en bred og tidssvarende uddannelse, der højner skolens centrale værdier (social inklusion, bæredygtighed og kulturel mangfoldighed) med en mission om at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Under dit studie vil du blandt andet udforske områder som tegning, skitsering, notation, skrivning, storyboarding, kodning, prototyping. Du vil komme til at arbejde både analogt og digitalt og du får mulighed for at arbejde med konventionelle, tidsbaserede og nye medier. Uddannelsen er fokuseret i konceptfasen (strategi, validering og indramning) sideløbende med den prekonceptuelle fase (forskning, analyse, syntese -og idegenering).

De fleste udvidede kursuer på Kommunikationsdesign er projektdrevede. Vi arbejder ofte tæt sammen med eksterne partnere som TREFOR og LEGO for at gøre uddannelsen så forretningsnær som muligt.

Vi forventer, at du er nysgerrig, empatisk og kommunikativ. Vi har et tværfagligt fokus og understøtter tværfaglig forskning. Kommunikationsdesign er en global designdisciplin og du vil som designer få en tydelig profil ved at udforske dine individuelle kompetencer samtidigt med at du har øje for den helhed du også indgår i.

BA accessory design

Accessories er smykker og objekter, der er funderet i et funktionelt, konceptuelt og æstetisk forhold til kroppen og mennesket. Uddannelsen er fokuseret i det enkelte menneskes behov for at udtrykke sig igennem kropslige objekter.

Som studerende på accessory design vil du møde en uddannelse, der vægter research, bearbejdning og eksperimentering med materialer. Derved får du en forståelse for og viden om materialet, du arbejder med.

Som accessory design-studerende har du et klart formsprog og står fast på etiske og miljømæssige værdier. Du stiller høj krav til kvalitet, er opfindsom, metodisk, analystisk og socialt ansvarlig. Du får mulighed for at arbejde med smykker og andre grene af accossory design i form af wearables eller tasker. Under uddannelsen vil du ligeledes blive introduceret til design og udformning af sko.

Der bliver undervist i traditionelle håndværkstekninkker inden for smykkefaget og bearbejdning af læder og pels. Desuden digitale redskaber som 3D computer design, scanning og printning.

Den del af accessory design, som benævnes wearables, er i stor udvikling. Derfor kommer du som studerende til at beskæftige dig med, hvordan du som designer kan anvende wearables i velfærdsteknologiske løsninger. Du kommer til at forholde dig til både dekorative, funktionelle og konceptuelle aspekter af wearables design med henblik på at koble dine æstetiske og sociale reflektioner med tekniske løsninger. Samarbejde er et nøgleord på studiet. Du kommer både til at arbejde sammen med designstuderende fra andre fagområder og med virksomheder om undervisning og projekter.