Samarbejde
Studerende og dimittender

Generelt

Designskolen Kolding er kendt for sit kreative studiemiljø og for sine innovative studerende, der kan og tør tage selvstændig stilling til både konkrete og komplekse opgaver og problemstillinger. Skolens studerende kan bidrage med nye øjne på virksomhedens daglige rutiner, ny viden til løsning af opgaver eller som ekstra medarbejder i organisationen. 

En designer kan noget helt særligt!
Udover at de studerende besidder kernekompetencer inden for deres respektive studieretninger – kommunikationsdesign, mode, tekstil, industrielt design, leg eller accessories – er de særligt stærke i at generere idéer, tilrettelægge og styre processer og organisere og udvikle fra idé til færdigt produkt på tværs af faglige områder. Som designer bliver man uddannet til at arbejde tværfagligt og til at inkorporere viden fra andre fagområder i sit arbejde. Derudover er designere trænede i at arbejde med et brugerperspektiv i deres opgaveløsninger. Det betyder, at designere inddrager de mennesker, der skal bruge produktet eller servicen, i deres arbejde. Og det giver bedre og mere træfsikre resultater.

Herunder findes beskrivelse af forskellige typer samarbejde. Det er gældende for alle, at hvis I ønsker at sende en forespørgsel, så lav et opslag, som beskriver opgaven, tidsrammen og kontaktpersonen. Send dette til skolens karriereværksted, som sørger for at lægge opslaget ud på skolens intranet. Her er det de studerendes eget ansvar selv at tage kontakt, ansøge og aftale nærmere.

Kunne du tænke dig at arbejde sammen med en designstuderende? Så er disse muligheder relevante for dig:

  • Praktik
  • Projektsamarbejde
  • Studentermedhjælp


Kunne du tænke dig at arbejde sammen med en færdiguddannet designer? Så er disse muligheder relevante for dig:

  • Opslå ledige stillinger
  • Tilbyde trainee-stilling til nyuddannet
  • Kontakt til en freelance designer

 

Praktik

Designskolen Kolding har fokus på, at de studerende skærper deres forretnings- og organisationsforståelse og praktiske design kompetencer i forhold til deres fremtidige karriere på arbejdsmarkedet. Derfor er et praktikophold en obligatorisk del af studiet på Designskolen Kolding.

Praktikmodulet ligger på bachelorstudiet i det 5-6. semester. Praktikopholdet starter ultimo november og varer til april med fuldtidsbeskæftigelse, hvor den studerende indgår i virksomhedens daglige opgaver og praksisser. I perioden efter praktikopholdet skal den bachelorstuderende lave sit individuelle afgangsprojekt med udgangspunkt i en konkret problemstilling i en virksomhed. Afgangsprojektets indhold kan med fordel udarbejdes med praktikvirksomheden og kan enten ligge i forlængelse af de opgaver, som den studerende har beskæftiget sig med i praktikperioden eller omhandle et helt nyt felt.

Krav til virksomheder
Vil man som virksomhed have en designstuderende i praktik, kræver det, at der i forvejen findes designfaglige kompetencer i virksomheden, og det er vigtigt at man stiller en praktikansvarlig til rådighed, som har det daglige ansvar for praktikantens læring. Derudover indgår virksomhed og studerende en praktikaftale om opgaver og læringsmål, som godkendes af begge parter samt Designskolen Kolding.

Aftalen udstikker retningslinjer for praktikopholdet og er en forudsætning for, at den studerende kan få praktikopholdet meritoverført til sin uddannelse.

Det er muligt for virksomheder at give studerende i projektorienterede forløb eller ulønnet praktik op til 3000 kroner om måneden ved siden af deres SU. Erkendtligheden er frivillig for virksomheder og organisationer. Beløbsgrænsen på 3000 kroner er fastlagt af ministeriet for at understrege, at de studerende er i et uddannelsesforløb og ikke er arbejdstagere (lov gældende fra 1. juli).

Projektsamarbejde

De studerende skal på både bachelor- og kandidatuddannelsen, afslutte deres forløb med et individuel designprojekt.

Projektet skal dokumentere, at den studerende ved at anvende designteori, metoder og færdigheder kan løse grundlæggende designfaglige problemstillinger på et professionelt niveau. Viden, færdigheder og kompetencer erhvervet gennem uddannelsen demonstreres i løsningen af et selvinitieret, veldefineret og afgrænset designfagligt problem i samarbejde med mindst én ekstern samarbejdspartner.

Designskolen stiller krav til afgængerne om, at de skal samarbejde med en eller flere eksterne parter på dette projekt, for derigennem at udvikle deres forretningsforståelse og indsigt i, hvordan de bringer deres designfaglighed i anvendelse i praksis. Samarbejdet skal være i kernen af projektet.

Det forventes at de studerende har en løbende dialog og forventningsafstemning med samarbejdspartneren under arbejdet med projektet. Formatet på samarbejdet kan være meget forskelligt, som møder (fysiske møder, skype-møder etc.), information, kontakt til virksomhedes kunder/brugere, produkter, materiale og/eller udstyr til fremstilling, eller andet. Det er meget individuelt afhængigt at projektets indhold og forløb. Til samarbejdet hører en samarbejdsaftale, som ved indgåelse af aftale udfyldes og underskrives af både virksomhed, den studerende og skolen.

Bachelorprojekt: 10 uger – april til juni, Bachelorstuderende 3. årgang.

Bachelorprojektet har en varighed på 2½ måned, hvor de studerende selvstændigt i eget projekt skal anvende design i praksis. Forinden projektet ligger deres obligatoriske praktikophold. Det starter i januar/februar og varer 9 uger med fuldtidsbeskæftigelse. Afgangsprojektets indhold kan ligge i forlængelse af de opgaver, som den studerende har beskæftiget sig med i praktikperioden eller omhandle et helt nyt område.

Kandidatprojekt: 22 uger – december til juni, Kandidatstuderende 5. årgang

Kandidatprojektet har en varighed på 5 måneder. Det er det største og mest ambitiøse projekt, de udarbejder gennem hele deres designuddannelse (30 ECTS point). Kandidatprojektet kan laves som et produkt eller en service inden for faglinjerne; modedesign, tekstildesign, industriel design, accessory design, leg og design eller kommunikationsdesign. Det kan også laves på tværs af faglighederne inden for ét af vores strategiske fokusområder: Bæredygtighed, velfærdsdesign eller leg og design.

Studentermedhjælp

De fleste studerende har brug for et studiejob, da det bidrager til deres private økonomiske situation. Men det er samtidig en mulighed for at de studerende i deres fritid kan arbejde med noget, der bidrager til deres designkompetencer. Studiejobs kan både være faste tidspunker på ugen, eller som større eller mindre projekter i forskellige perioder. Mange af de forespørgsler, vi har på skoleprojekter, kan alternativt løses af den studerende gennem et studiejob.

Opslå stillingsannoncer

Vores dimittender – både før de bliver det og efterfølgende – er med stor motivation klar til at starte deres arbejdsliv op. Hvis I har en job/projektmulighed, så send et opslag til os. Vi har nær kontakt med de nylige afgængere, og vi har et veletableret alumnenetværk for tidligere afgængere. I er også altid velkommen til at kontakte fagledere, på hver linje for nærmere uddybning af hvilke kompetencer, dimittenderne besidder.

 

Trainee/junior-stillinger

Specielt som nyuddannet, er det svært at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi man ikke kan dokumenter mange års erfaring. På Designskolen Kolding tilrettelægges undervisningen sådan, at den meget stor del af tiden arbejder de studerende med aktuelle projekter sammen med virksomheder. De er ligeledes i obligatorisk praktik. Men en fantastisk måde for de studerende at få erfaring på er hvis I som organisation har mulighed for at bidrage med den praktiske læring. Det kunne evt. være i et trainee forløb, hvor den studerende havde mulighed for at komme ind i processer og forståelse for jeres virke og forretning.

Netværk af freelance designere

Vi kan tilbyde at skabe kontakt til de færdiguddannede designere, som inden for de seneste år har etableret sig som selvstændige designere og arbejder med freelance opgaver. Dette skal ses om en mulighed for at få et uforpligtende tilbud på at få opgaven løst som I ønsker og til den tid I ønsker.

Ønsker I at få jeres forespørgsel sendt videre ud i vores Freelance Netværk, så send en mail mrk: Freelance Netværk. Beskriv opgaven og noter hvem, der er kontaktperson. Designerne tager selv direkte kontakt for videre kommunikation.

Find en designer

Kontakt

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.