Åndsstærk by Joan Glintborg Vissing

2019

Facts

Name
Joan Glintborg Vissing
Studieretning
Kommunikationsdesign
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
Kunstskolen Snurretoppen

Joan Glintborg Vissing

Meet Comunication Designer Joan G. Vissing

Kunsten gør stærk i ånden

Kunsten gør stærk i ånden
Udviklingshæmmet borger? Eller kunstner med kant og individuelt udtryk som udstiller i København, Paris og Berlin? Med sin kunstudstilling, kurateret af værker fra Kunstskolen Snurretoppen, demonstrerer Joan Glintborg Vissing, hvordan kunstnerne får en ny identitet som kreative skabere med en fortælling på hjertet i stedet for den oplagte etiket, ’udviklingshæmmet’. Udstillingen udfordrer berøringsangsten over for de ’anderledes’ og skal overbevise politikere og andre interessenter om, at arbejdet med kunst giver livskvalitet og fornyet styrke til borgere med udfordringer.

Art Strengthens the Mind
Mentally disabled citizen? Or an artist with an edge and an individual expression who exhibits in Copenhagen, Paris and Berlin? With her art exhibit, curated by works from the art school Snurretoppen, Joan Glintborg Vissing demonstrates that artists can acquire a new identity as imaginative creators with a narrative of the heart rather than the obvious label, ‘mentally disabled’. The exhibition challenges people’s reluctance to deal with those who are ‘different’ and aims to convince politicians and other stakeholders that working with art gives quality of life and renewed strength to citizens with challenges.