Råd, regler og
rapporter

Årsrapporter

Beskæftigelse

Regler og bekendtgørelser

Love og rammeaftaler

Råd og nævn

Studiestatistiske opgørelser

Evalueringer

Kvalitetssikring af uddannelsen på Designskolen Kolding

Mødemateriale bestyrelse og repræsentantskab