Kvalitet og

nøgletal

Kvalitetssikring af uddannelserne på Designskolen Kolding

Designskolen Kolding opnåede i 2010 en positiv uddannelses- og forskningsakkreditering. Siden har vi løbende arbejdet med at kvalitetssikre uddannelsernes vidensgrundlag. Dette arbejde har bl.a. dannet baggrund for akkrediteringen af en ny diplomuddannelse i designledelse i 2018, og vi arbejder nu målrettet på at implementere et formelt ledelsesforankret kvalitetssystem i forventning om at opfylde kravene til den institutionsakkreditering, som Designskolen Kolding skal gennemgå i 2019-2020.

Designskolen Koldings mål for kvalitetsarbejdet er at udvikle relevant viden og udbyde relevante uddannelser, som både opfylder arbejdsmarkedets behov og bidrager til udviklingen af dansk design. Det forudsætter:

  • Et trebenet vidensgrundlag med udgangspunkt i viden fra praksis, videnskabelig forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde. Et vidensgrundlag med et aktivt tilbageløb til skolens uddannelser og til professionen/det omgivende samfund.
  • Rekruttering af mange talentfulde ansøgere og optag af de dygtigste på uddannelserne
  • Et inspirerende og trygt undervisningsmiljø med gode fysiske, sociale og pædagogiske rammer, herunder adgang til relevante eksterne samarbejdspartnere.
  • Aktiv inddragelse af det omgivende samfund og forståelse for fremtidens behov i tilrettelæggelsen af uddannelserne, således at læringsudbyttet bliver højt. 
  • Kompetente (fagligt og pædagogisk) undervisere og programledere, som løbende opkvalificeres ved at forske, bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed eller ved være en del af en faglig praksis på højt niveau.

Kvalitetsberetning

Den årlige kvalitetsberetning er Designskolen Koldings nøgledokument i forhold til at tage temperaturen på uddannelseskvaliteten og selve kvalitetssystemet. Det er samtidig også et arbejdsdokument, som i en afgrænset form bl.a. præsenterer de væsentligste data vedrørende uddannelserne og formulerer indsatsområder, der kræver handling.

Kvalitetsberetningens datagrundlag stammer fra kvalitetssystemets løbende og systematiske monitorering af data fra uddannelserne og i særlig grad de årlige uddannelsesberetninger, hvor de respektive fag- og programansvarlige medarbejdere følger op helt ude på det enkelte uddannelsesudbud, hvor de kvantitative data suppleres med kvalitativt input.

Kvalitetsberetningen skal betragtes som et supplement til årsrapporten og den årlige afrapportering på Designskolen Koldings strategiske rammekontrakt.

Rapporter og tal

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.