Kvalitet og

nøgletal

Kvalitetssikring af uddannelserne på Designskolen Kolding

Designskolen Kolding opnåede i 2010 en positiv uddannelses- og forskningsakkreditering. Siden har vi løbende arbejdet med at kvalitetssikre uddannelsernes vidensgrundlag. Dette arbejde har bl.a. dannet baggrund for akkrediteringen af en ny diplomuddannelse i designledelse i 2018, og vi arbejder nu målrettet på at implementere et formelt ledelsesforankret kvalitetssystem i forventning om at opfylde kravene til den institutionsakkreditering, som Designskolen Kolding skal gennemgå i 2019-2020.

Designskolen Koldings mål for kvalitetsarbejdet er at udvikle relevant viden og udbyde relevante uddannelser, som både opfylder arbejdsmarkedets behov og bidrager til udviklingen af dansk design. Det forudsætter:

  • Et trebenet vidensgrundlag med udgangspunkt i viden fra praksis, videnskabelig forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde. Et vidensgrundlag med et aktivt tilbageløb til skolens uddannelser og til professionen/det omgivende samfund.
  • Rekruttering af mange talentfulde ansøgere og optag af de dygtigste på uddannelserne
  • Et inspirerende og trygt undervisningsmiljø med gode fysiske, sociale og pædagogiske rammer, herunder adgang til relevante eksterne samarbejdspartnere.
  • Aktiv inddragelse af det omgivende samfund og forståelse for fremtidens behov i tilrettelæggelsen af uddannelserne, således at læringsudbyttet bliver højt. 
  • Kompetente (fagligt og pædagogisk) undervisere og programledere, som løbende opkvalificeres ved at forske, bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed eller ved være en del af en faglig praksis på højt niveau.

Kvalitetsberetning

Den årlige kvalitetsberetning er Designskolen Koldings nøgledokument i forhold til at tage temperaturen på uddannelseskvaliteten og selve kvalitetssystemet. Det er samtidig også et arbejdsdokument, som i en afgrænset form bl.a. præsenterer de væsentligste data vedrørende uddannelserne og formulerer indsatsområder, der kræver handling.

Kvalitetsberetningens datagrundlag stammer fra kvalitetssystemets løbende og systematiske monitorering af data fra uddannelserne og i særlig grad de årlige uddannelsesberetninger, hvor de respektive fag- og programansvarlige medarbejdere følger op helt ude på det enkelte uddannelsesudbud, hvor de kvantitative data suppleres med kvalitativt input.

Kvalitetsberetningen skal betragtes som et supplement til årsrapporten og den årlige afrapportering på Designskolen Koldings strategiske rammekontrakt.

Rapporter og tal